วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ กรรไกรตัดหญ้า เลื่อยแต่งกิ่ง กรรไกรกระตุก

กรรไกรตัดกิ่งสูง ION ด้ามไฟเบอร์
ราคา 270 บาท

กรรไกรแต่งกิ่ง ZEN
แสตนเลส 8 นิ้ว
ราคา 120 บาท

กรรไกรกระตุกพร้อมเลื่อย
SOLO รุ่น 5488
ราคา 450 บาท

เลื่อยแต่งกิ่ง PUMPKN
เบอร์ 33321 รุ่น 9 นิ้ว SK5 หน้าชุบแข็ง       270 บาท


เบอร์ 33315 13 นิ้ว ใบตรง SK5 หน้าชุบแข็ง 300 บาท

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง PUMPKIN
8.5 นิ้ว 33501 ด้ามอลูมิเนียม   140 บาท
8 นิ้ว    33537 ด้ามเหล็ก ราคา 140 บาท

เลื่อยโค้งแต่งกิ่ง SPARK
ขนาด 14 นิ้ว ราคา 70 บาท

เลื่อยโค้งแต่งกิ่ง ZEN
ตะขอบน ด้ามหุ้มยาง ราคา 170 บาท

กรรไกรตัดหญ้าด้ามส้ม
 ราคา 100 บาท

กรรไกรตัดกิ่ง แบบกระตุก
ราคา 100 บาท

เลื่อยแต่งกิ่ง PUMPKIN
10.5 นิ้ว SKS (33316)  370 บาท
PTT-HPS 33321 ราคา 270 บาท

PTT6042 196030   ราคา 130 บาท
13 นิ้ว ใบตรง SK5 33315 300 บาท

กรรไกรตัดกิ่ง PUMPKIN
1.ด้ามอลูมิเนียม 8.5 นิ้ว   140 บาท
2.ใบ SK5 รุ่นตีมิเทอร์      260 บาท
3.ด้ามเหล็ก เฉียง 8.5 นิ้ว 180 บาท
4.รุ่นอลูมิเนียมหนา 8 นิ้ว  250 บาท
5.ใบ SK5 ด้ามไนล่อน 8 นิ้ว 180 บ.
6.ด้ามไม้ 8.5 นิ้ว              240 บาท

กรรไกรตัดหญ้า PUMPKIN
รุ่นทอรัส 33351          ราคา 350 บาท
ด้ามอลูมิเนียม 33353 ราคา 450 บาท

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง PUMPKIN 
NO.33501 ด้ามอลูมิเนียม ราคา 150 บ.
NO.33513 ด้ามไม้            ราคา 240 บ.
NO.29536 ใบมีด SK5      ราคา 270 บ.

กรรไกรแต่งกิ่งสูง ยาว 1.8 เมตร 
ยีดได้ 2.6 เมตร
ยี่ห้อ TIGER ราคา 900 บาท

เลื่อยแต่งกิ่งพับได้ PUMPKIN
ขนาด 10 นิ้ว ราคา 280 บาท

กรรไกรตัดกิ่งใหญ่ PUMPKIN
Hercules 33546 ราคา 370 บาท
Hercules 33547 ราคา 470 บาท

กรรไกรตัดหญ้า JACK
มือจับอลูมิเนียม 24 นิ้ว ราคา 300 บาท

กรรไกรตัดหญ้า SOLO
ราคา 220 บาท

เลื่อยแต่งกิ่ง PUMPKLIN
13 นิ้ว ใบตรง ราคา 290 บาท

เลื่อย PUMPKLIN
คันธนู 12 นิ้ว            ราคา 130 บาท
โค้งตัดไม้ 1 ตะขอ   ราคา 250 บาท
โค้งตัดไม้ 14 นิ้วส้ม ราคา 120 บาท
โค้งตัดไม้ 2 ตะขอ   ราคา 280 บาท

กรรไกรตัดหนีบผลไม้ SOLO 
รุ่น 3146 ยาว 1.9 เมตร ยืดไม่ได้                ราค 900 บาท
รุ่น1730 ยาว 1.6 เมตร ยืดได้ 2.87 เมตร ราคา 1200 บาท


กรรไกรตัดหญ้า KINZO
ราคา 120 บาท

กรรไกรตัดหญ้าด้ามไม้ BEYOTA        = 200 บ.
กรรไกรตัดหญ้าด้ามเหล็ก SOLO          = 250 บ.
เลื่อยแต่งกิ่ง ต่อด้ามได้ ถูก                    = 180 บ.
เลื่อยแต่งกิ่ง ต่อด้ามได้ SOLO               = 300 บ.
เลื่อย+กรรไกรกระตุก SOLO                = 480 บ.

TIGER ยาว 1.8 เมตร (ยืดด้ามได้ 3 เมตร)  
ราคา 950 บาท
SOLO เลื่อยโค้ง           ราคา 140 บาท
SHEAR (สีเขียว)         ราคา 80 บาท
SOGO (สีเขียว)            ราคา 90 บาท
SOLO (ดำ)                  ราคา 120 บาท
SOLO (เหลือง)            ราคา 120 บาท
LACROC                    ราคา 250 บาท
SOLO NO.475              ราคา 170 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น