วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั้มน้ำ สายพานฉุด ปั้มชนเครื่อง

ปั้มน้ำสายพานฉุด 3 นิ้ว 
R-TEC รุ่น RTA-80
ราคา 3200 บาท

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 2 นิ้ว
JUPITER JP-SU50
ราคา 2600 บาท

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 3 นิ้ว 
JUPITER รุ่น JP-SU80
ราคา 3100 บาท

ปั้มน้ำอะลูมีเนียม ยี่ห้อ FPE
ปั้มเพลาลอย 2 นิ้ว ราคา 1200 บาท

ปั้มชนเครื่อง 2 นิ้ว  ราคา  850 บาท

ปั้มน้ำแรงดันมังกรทอง
ขนาด 3 นิ้ว*3 นิ้ว 2 ใบพัด
ราคา 5800 บาท
(รุ่นหมุนขวาต่อยอย)

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 4 นิ้ว
ไชโย SU-100A
ราคา 2800 บาท

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 2 นิ้ว
ไชโย SU-50P
ราคา 1100 บาท

ปั้มเพลาลอยแรงดันสูง MONTA
ขนาด 3 นิ้ว THP-80
ราคา 4400 บาท

ปั้มเพลาลอยแรงดันสูง MONTA
ขนาด 2 นิ้ว THP-50
ราคา 3000 บาท

ปั้มน้ำ เพลาลอย มีเนียม 4 นิ้ว
ยี่ห้อ SUPER M
 
ราคา 2500 บาท

ปั้มน้ำ เพลาลอย ดูดทราย
ยี่ห้อมังกรฟ้า
ขนาด 3 นิ้ว รุ่น BP300 ราคา 4600 บาท
ขนาด 4 นิ้ว รุ่น BP400 ราคา 5500 บาท
(เฉพาะใบพัดปั้มดูดทราย ราคา 1100 บาท)

ปั้มหอยโข่ง เจ้าพระยา
(ซิลด์ใหม่ รุ่นพิเศษ)
ตราพญานาค ซิลด์เหล็ก
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 3800 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 4300 บาท

ปั้มน้ำ อลูมิเนียม KASCO
ป้้มชนเครื่อง  ขนาด 2 นิ้ว ราคา   800 บาท
ป้้มชนเครื่อง  ขนาด 3 นิ้ว ราคา 1200 บาท
ปั้มเพลาลอย ขนาด 2 นิ้ว ราคา 1100 บาท
ปั้มเพลาลอย ขนาด 3 นิ้ว ราคา 1300 บาท

ปั้มน้ำ แรงดัน 6 นิ้ว
รุ่น LXT-150 ราคา 7500 บาท

ปั้มน้ำ เพลาลอย อลูมิเนียม
ตรา พญานาค
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 4200 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 5300 บาท

ปั้มน้ำ ดาวบิน POWERRY

รุ่นหมุนขวา ขนาด 3 นิ้ว PP-30
ซิลด์เซรามิค ราคา 14000 บาท

ปั้มน้ำสายพาน แบบมีคันโยก
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 2200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 2500 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่ง สายพานฉุด
KOBOTA
ขนาด 3 นิ้ว ซิลด์เหล็ก ราคา 3300 บาท

ใบพัดปั้มดูดทราย
ราคา 1100 บาท
(ใช้กับปั้มดูดทรายขนาด 3 นิ้ว หรือ 4 นิ้ว)


ซิลด์เหล็ก เบอร์ 49
ราคา 75 บาท

ปั้มน้ำเพลาลอย เหล็กหล่อ 
ขนาด 6 นิ้ว ควายเหล็ก
ราคา 9500 บาท

ปั้มน้ำเพลาลอยมีเนียม
ควายเหล็ก 1 นิ้ว รุ่นดูดลึก
 ราคา 950 บาท


ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 1150 บาท

ฝาปิดที่กรอกน้ำ ปั้มน้ำมีเนียม

เกลียวละเอียด  ราคา 20 บาท
เกลียวหยาบ     ราคา 30 บาท

ปั้มชนเครื่องเหล็กหล่อ SUNMA

ขนาด 2 นิ้ว ราคา 1000 บาท


ปั้มชนเครื่อง  ปลาโลมา
รุ่นลูกปืน

2 นิ้ว ราคา   900 บาท
3 นิ้ว ราคา 1100 บาท

ปั้มถ่ายเท มังกรทอง

ขนาด 6 หุน   ราคา 650 บาท
ขนาด 1 นิ้ว    ราคา 750 บาท

ปั้มน้ำ เพลาลอยมีเนียม


ขนาด 2 นิ้ว ราคา 1200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 1400 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 2500 บาท
(ยี่ห้อ Super M หรือ FPE หรือ Kanto หรือ Tigger)


ปั้มชนเครื่อง อลูมิเนียม

ขนาด 2 นิ้ว      ราคา 900 บาท
ขนาด 3 นิ้ว    ราคา 1300 บาท
ขนาด 4 นิ้ว    ราคา 2700 บาท
(ยี่ห้อ Super M หรือ FPE หรือ Kanto หรือ Tigger)


ปั้มน้ำ YAMAMOTO

ขนาด 2 นิ้ว ราคา 1650 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 1850 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 2500 บาท


ปั้มน้ำแรงดัน มังกรทอง

ขนาด 3 นิ้ว * 3 นิ้ว  2 ใบพัด    5800 บาท
ขนาด 4 นิ้ว * 3 นิ้ว  2 ใบพัด    7500 บาท
ขนาด 3 นิ้ว * 3 นิ้ว  3 ใบพัด    8000 บาท
(มี รุ่นหมุนซ้าย กับ รุ่นหมุนขวาต่อยอย)
ขนาด 4 นิ้ว * 3 นิ้ว  3 ใบพัด  10000 บาท
(มี รุ่นหมุนซ้าย)ปั้มน้ำแรงดัน

ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว  1 ใบพัด    2300 บาท
ขนาด 3 นิ้ว * 3 นิ้ว  1 ใบพัด    3300 บาทปั้มน้ำแรงดัน

ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว  2 ใบพัด    4800 บาท
ขนาด 3 นิ้ว * 3 นิ้ว  2 ใบพัด    8500 บาท
(มีรุ่น หมุนซ้าย)

ปั้มน้ำ ตรา พญานาค
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3400 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 4000 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 4400 บาท


ปั้มน้ำ SAWADA

ขนาด 4 นิ้ว ราคา   6000 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 14000 บาท


ปั้มน้ำแรงดัน ขนาดใหญ่

ขนาด 5 นิ้ว ยี่ห้อ HIER   ราคา 5000 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ยี่ห้อ PMP  ราคา 15000 บาท


ปั้มน้ำ SUPER M

ขนาด 2 นิ้ว ราคา 2300 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 3400 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 4300 บาท
(มี รุ่นหมุนซ้าย)


ปั้มน้ำ KATO
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3800 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 5800 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 6800 บาท
(มี รุ่นหมุนซ้าย กับ รุ่นหมุนขวาต่อยอย)

ปั้มน้ำ KOSHIN

รุ่น 50    ขนาด 2 นิ้ว ราคา 2900 บาท
รุ่น 50V ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3100 บาท
รุ่น 80    ขนาด 3 นิ้ว ราคา 3500 บาท
รุ่น 80V ขนาด 3 นิ้ว ราคา 3700 บาท

ปั้มน้ำ SAWADA

รุ่น 50    ขนาด 2 นิ้ว ราคา 2600 บาท
รุ่น 50V ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3000 บาท
รุ่น 80    ขนาด 3 นิ้ว ราคา 3000 บาท
รุ่น 80V ขนาด 3 นิ้ว ราคา 3600 บาท

ปั้มน้ำ มังกรฟ้า

ขนาด 2 นิ้ว ใช้น้ำมันเครื่อง 4300 บาท

1 ความคิดเห็น:

  1. ซื้อปั๊มส่งเชียงใหม่ ต้องเพิ่มค่าส่งด้วยไหมครับ

    ตอบลบ