วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

คีม คีมล็อก


คีมปอกสายไฟออโต้
ด้ามสีเหลือง
ราคา 350 บาท

คีมล็อก MAXMA 10 นิ้ว
ราคา 100 บาท

คีมปากขยาย FEIBAO
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 100 บาท

คีมล็อกก้ามปู TOTAL
ขนาด 10 นิ้ว
รุ่นงานหนัก ราคา 320 บาท

คีมล็อก TOTAL รุ่นงานหนัก
คีมล็อกปากตัวซี 11 นิ้ว  ราคา 220 บาท
คีมล็อกปากแหลม 9 นิ้ว ราคา 150 บาท
คีมล็อกปากโค้ง 10 นิ้ว   ราคา 220 บาท

คีม PUMPKIN ขนาด 6 นิ้ว
คีมปากแหลม ราคา 85 บาท
คีมปากเฉียง   ราคา 85 บาท
คีมปากจิ้งจก  ราคา 90 บาท

คีม WIN ด้ามสีเหลือง
1.คีมปากเฉียง 6 นิ้ว   ราคา  35 บาท
2.คีมปากแหลม 6 นิ้ว  ราคา 35 บาท
3.คีมปากจิ้งจก 6 นิ้ว   ราคา 35 บาท
4.คีมปากจิ้งจก 7 นิ้ว   ราคา 40 บาท
5.คีมปากจิ้งจก 8 นิ้ว   ราคา 45 บาท

คีมปากแหลม NETTO 8 นิ้ว

ราคา 80 บาท

คีมล็อก VISE GRIP
 ราคา 300 บาท

คีม PUMPKIN ขนาด 6 นิ้ว
ปากจิ้งจก ราคา 100 บาท

ปากแหลม ราคา 100 บาท

ปากเฉียง ราคา 100 บาท


คีมหนีบ ถ่าง 4 ตัวชุด 
7 นิ้ว งานหนัก TOTAL

ชุดละ 350 บาท

คีมล็อกปากตรง 
KINZO 10 นิ้ว
ราคา 100 บาท

คีมปากจิ้งจก BERENT
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 130 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 180 บาท

คีม 3 อย่าง ด้ามแดง JACK
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 160 บาท

คีมล็อก
ยี่ห้อ KINZO ราคา 100 บาท
ยี่ห้อ SOLO   ราคา 180 บาท

คีมล็อก ION 10 นิ้ว
ราคา 190 บาท

คีม 3 อย่าง SOLO
ราคา 170 บาท

คีม NETTO
ปากแหลม 6 นิ้ว / 8 นิ้ว  ราคา 80 /  90 บ.
ปากจิ้งจก 6 นิ้ว / 8 นิ้ว  ราคา 80 / 100 บ.

คีมปากจิ้งจก PUMPKLIN
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 100 บาท
ขนาด 7 นิ้ว ราคา 110 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 120 บาท

คีม SOLO
คีม 3 อย่าง 8 นิ้ว     ราคา 170 บ.
คีมปากแหลม 6 นิ้ว  ราคา 110 บ.

คีม 3 อย่าง อย่างถูก
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 80 บาท

คีม Berent
จิ๊กจก 6 นิ้ว                    120 บ.
จิ๊กจก 7 นิ้ว                    135 บ.
จิ๊กจก 8 นิ้ว                    145 บ.
คีมปากแหลม Tesbeo    95 บ.
ปากนกแก้ว นิ้ว          155 บ.
คีมตัดลวดสปริง 8 นิ้ว  155 บ.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น