วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ตลับเมตร เทปวัดที่ ฉาก คีมถ่าง คีมหนีบ มินิบอลวาล์ว เหล็กส่ง เวอร์เนีย ล้อวัดระยะ ฟิลเลอร์เกจ์

ฉากวัดไม้ POWER ขนาด 12 นิ้ว
ราคา 50 บาท

ตลับเมตรหุ้มยาง 5 เมตร DTY
ราคาอันละ 50 บาท
(โหลละ 450 บาท)

คีมถ่างแหวนลูกสูบ WINTON
เบอร์ 1 ราคา 380 บาท
เบอร์ 2 ราคา 440 บาท
เบอร์ 3 ราคา 520 บาท

เหล็กฉาก อเนกประสงค์
PUMPKIN
ราคา 180 บาท

ตลับเมตรหุ้มยาง HERO

ยาว 5 เมตร ราคาโหลละ 450 บาท

ฟิลเลอร์เกจ์ BCP
รุ่น 26 ใบ ราคา 85 บาท

เวอร์เนีย KOVET 1/1000
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 370 บาท

ตลับเมตร STANLEY
ราคา 100  บาท

ล้อวัดระยะ PUMPKIN
ราคา 3500 บาท

 เทปวัดที่ POWER
 20 เมตร   190 บาท 
30 เมตร   230 บาท
50 เมตร   260 บาท

ตลับเมตร 5 เมตร DDD
หุ้มยาง โหลละ 420 บาท

เวอร์เนีย TOWA

ราคา 200 บาท

เวอร์เนีย TOWA ดิจิตอล
ขนาด 6 นิ้ว 150 มม. ราคา 450 บาท

เทปวัดที่ META
ยาว 40 เมตร ราคา 340 บาท
ยาว 50 เมตร ราคา 370 บาท

เหล็กส่ง เหล็กฉาก PUMPKIN
เหล็กส่ง Cr-V อย่างดี  ราคา 25 บาท
ฉากวัดไม้อเนกประสงค์ ราคา 180 บ.

ตลับเมตร PUMPKIN
5 เมตร รุ่นทั่วไป   ราคา 60 บาท
5 เมตร รุ่น PK    ราคา 120 บาท
5 เมตร รุ่น PRO  ราคา 170 บาท
7.5 เมตร รุ่น PK  ราคา 170 บาท

ตลับเมตร STANLEY
รุ่น โกลบ่อนเทป 3 เมตร   85 บาท
รุ่น โกลบ่อนเทป 5 เมตร 100 บาท
รุ่น โกลบ่อนเทป 8 เมตร 160 บาท

ตลับเมตร 5 เมตร
ยี่ห้อ GEWEI ราคา 400 บาท/โหล

ตลับเมตร คีมถ่าง/หนีบแหวน 
มินิบอลวาล์ว ยี่ห้อ ION
ตลับเมตร 5 เมตร ABS                ราคา 540 บ./โหล
คีมถ่างแหวน ปากตรง/ปากงอ 6 นิ้ว ราคา 90 บ./อัน
คีมหนีบแหวน ปากตรง/ปากงอ 6 นิ้ว ราคา 90 บ./อัน
มินิบอลวาล์ว ผ.ผ./ผ.ม./ม.ม.             ราคา 60 บ./อัน

ตลับเมตร
เมตร META เทปไฟเบอร์     15 บ.
เมตร META เทปเหล็ก         20 บ.
เมตร WILON                       25 บ.
เมตร WILON                       35 บ.
เมตร PUMPKIN                   65 บ.
7.5 เมตร WILON                    67 บ.
เทปวัดที่
ความยาว 10 เมตร       110 บ.
ความยาว 20 เมตร       150 บ.
ความยาว 30 เมตร       210 บ.
ความยาว 40 เมตร       340 บ.
ความยาว 50 เมตร       370 บ.
ฉากวัดไม้ ION
ราคา 57 บาท

ฉากวัดไม้ POWER
10 นิ้ว              45 บาท
12 นิ้ว              50 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น