วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ระดับน้ำ เกียง กระบะปูน ฟองน้ำฉาบปูน อ่างเปล ถังปูน

ระดับน้ำ LASER
รุ่น PRO4 มีไฟ ราคา 350 บาท


รุ่น PRO3 ราคา 250 บาท

เกียงก่อปูน WIN 6 นิ้ว
 ราคา 180 บาท/โหล

ฟองน้ำ
ขนาด 6 หุน ห่อละ 350 บาท (100 แผ่น)
ขนาด 1 นิ้ว ห่อละ 450 บาท (100 แผ่น)
รุ่นหนาพิเศษ ใช้ล้างรถ  ห่อละ180 บาท
(12 แผ่น)

ถังปูน รุ่นหนา ใหญ่
โหลละ 250 บาท

ถังปูนหูหิ้ว PVC
เบอร์ 1                 ราคาโหลละ 200 บ.
เบอร์ 2 ใหญ่หนา  ราคาโหลละ 270 บ.
(ยี่ห้อ KNK หนา 2 มม. ปากกว้าง 12 นิ้ว)
(น้ำหนัก 440 กรัม ไม่รวมหูหิ้ว)

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์
ขนาด 6 หุน ห่อละ 350 บาท
ขนาด 1 นิ้ว  ห่อละ 450 บาท
( 1 ห่อ มี 100 แผ่น)

ระดับน้ำ PUMPKLIN 24 นิ้ว
รุ่น ธรรมดา    ราคา 65 บาท
รุ่น แม่เหล็ก ราคา 150 บาท

เกียง
ยี่ห้อ WIN ราคาโหลละ 180 บาท
ยี่ห้อ WIN ราคาอันละ      20 บาท

กระบะ เกียงฉาบปูน
เกียงฉาบปูน PVC ราคา 150 บาท/โหล
กระบะ พลาสติก    ราคา 150 บาท/โหลอ่างเปล
ขนาด 200 ลิตร ราคา 550 บาท
(โปรโมชั่น ก.ค.58) เมื่อ ซื้อในจำนวน 10 ใบ
(หากจำนวน < 10 ใบ ราคา 580 บาท)

ขนาด 165 ลิตร ราคา 600 บาท
(12 แถม 1 , 20 แถม 2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น