วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ประแจชุด OUDI แหวนข้าง Matsumoto Solo Pumpklin ประแจอเนกประสงค์

ประแจแหวน 12 ตัว/ชุด TOTAL
ขนาด 6 - 32 มม.
ราคา 1250 บาท

ประแจปากตาย TOTAL 12 ตัว/ชุด
ขนาด 8 - 32 มม.
ราคา 1000 บาท

ประแจปากตายแหวนฟรีข้าง 
TOTAL 8 ตัว/ชุด
ราคา 1200 บาท

ประแจปากตายแหวนข้าง BERENT
เบอร์ 32  ราคา 340 บาท
เบอร์ 34  ราคา 440 บาท
เบอร์ 36  ราคา 460 บาท
เบอร์ 38  ราคา 550 บาท
เบอร์ 41  ราคา 600 บาท

แหวนข้างชุด NETTO 14 ตัวชุด
ขนาด 8 - 24 มม. ราคาชุดละ 300 บาท

กุญแจแหวนข้าง POWER
PW-5002 14 ตัวชุด
มาตรฐาน ISO9002
ราคา 500 บาท


กุญแจแหวนข้าง EXTRA

ยกโหลลด 10 เปอร์เซ็นต์

กุญแจแหวน EXTRA

ยกโหลลด 10 เปอร์เซ็นต์

กุญแจปากตาย EXTRA

ยกโหลลด 10 เปอร์เซ็นต์

กุญแจปากตายชุด STANLEY
รุ่น 6 ตัวชุด ราคา 120 บาท
รุ่น 8 ตัวชุด ราคา 170 บาท

กุญแจแหวนข้าง ZEN
รุ่น 8 ตัวชุด ราคา 350 บาท

แหวนข้าง 14 ตัวชุด META
มาตรฐาน ISO
รุ่นแผงสีส้ม ราคา 600 บาท

ประแจปากตาย 12 ตัว/ชุด
MATSUMOTO

ราคา 1200 บาท

ประแจแหวนข้างปากตาย 
META 14 ตัวชุด (8-24)
 ราคา 400 บาท

แหวน 8 ตัว/ชุด ZEN 6-20

ราคา 450 บาท

กุญแจแหวนข้าง ZEN
8 ตัวชุด (8-21)
ราคา 350 บาท

ประแจปากตาย 12 ตัว/ชุด
MATSUMOTO


ราคา 1200 บาท

ประแจอเนกประสงค์
รุ่นราคาพิเศษ
ราคา 170 บาท

แหวนข้าง MATSUMOTO
ชุด 14 ตัว เบอร์ 8-24
 ราคา 1200 บาท

ปากตาย MATSUMOTO
ชุด 8 ตัว เบอร์ 6-22
 ราคา 550 บาท

แหวน MATSUMOTO
ชุด 8 ตัว เบอร์ 6-22
 ราคา 850 บาท


ประแจเนกประสงค์  HI-TOP
ใช้ขันน็อตเบอร์ 9 - 32 ราคา 300 บาท

แหวนข้าง ด้ามฟรี ZUMA
เบอร์ 8 / 9 / 10         ราคา 110 / 110 / 110 บ.
เบอร์ 11 / 12 / 13     ราคา 120 / 130 / 140 บ.
เบอร์ 14 / 15 / 17     ราคา 150 / 165 / 180 บ.
เบอร์ 19 / เบอร์ 21        ราคา 200 / 240 บาท

แหวนฟรี ZUMA
เบอร์ 8   - 10   ราคา 100 บาท
เบอร์ 10 - 12   ราคา 120 บาท
เบอร์ 12 - 13   ราคา 135 บาท
เบอร์ 12 - 14   ราคา 135 บาท
เบอร์ 14 - 17   ราคา 160 บาท
เบอร์ 17 - 19   ราคา 200 บาท

กุญแจแหวนข้าง MAXXTOOL
รุ่น 8 ตัวชุด      ราคา 250 บาท
รุ่น 11 ตัวชุด     ราคา 300 บาท
รุ่น 14 ตัวชุด    ราคา 500 บาท


กุญแจแหวน MAXXTOOL
รุ่น 8 ตัวชุด       ราคา 350 บาท
รุ่น 12 ตัวชุด     ราคา 800 บาท

กุญแจแหวนข้าง PUMPKLIN
เบอร์ 8 / 9 / 10 /11       ราคา 50 / 50 / 55 / 60  บ.
เบอร์ 12/ 13 / 14 / 17   ราคา 65 / 68 / 70 / 90  บ.
เบอร์ 21 / 22 / 24           ราคา 130 / 150 / 170 บ.

ชุดประแจ OUDI
สินค้ารับประกัน 10 ปี
ประแจปากตาย ตัวชุด (8-19 มม.)          450 บาท
ประแจปากตาย 7 ตัวชุด (8-24 มม.)          650 บาท
ประแจปากตาย 8 ตัวชุด (6-22 มม.)          600 บาท
ประแจปากตาย 12 ตัวชุด (6-32 มม.)      1300 บาท

ประแจแหวนข้าง ตัวชุด (10-19 มม.)        550 บาท
ประแจแหวนข้าง 14 ตัวชุด (8-24 มม.)      1100 บาท
ประแจแหวนข้าง 14 ตัวชุด (10-32 มม.)    1700 บาท

ประแจแหวนข้าง 11 ตัวชุด (8-24 มม.)       900 บาท
ประแจแหวนข้าง 23 ตัวชุด (6-32 มม.)     2500 บาท

ประแจแหวน ตัวชุด ( 8-19 มม.)       700 บาท
ประแจแหวน ตัวชุด ( 8-24 มม.)     1000 บาท

ประแจแหวน ตัวชุด ( 6-22 มม.)      900 บาท 
ประแจแหวน 12 ตัวชุด ( 6-32 มม.)   2000 บาท


กุญแจแหวนข้าง MATSUMOTO
NO.8     ราคา 45 บาท(10)
NO.9     ราคา 45 บาท(10)
NO.10    ราคา 48 บาท(10)
NO.11    ราคา 50 บาท(10)
NO.12    ราคา 55 บาท(10)
NO.13    ราคา 62 บาท(10)
NO.14    ราคา 65 บาท(10)
NO.17    ราคา 85 บาท(10)
NO.19   ราคา 100 บาท (5)
NO.21   ราคา 120 บาท (5)
NO.22   ราคา 130 บาท (5)
NO.24   ราคา 150 บาท (5)
ซื้อยกชุด (จำนวนตามวงเล็บ)
แถมชั้นวาง ราคา 6800 บาท ประแจแหวนข้าง SOLO
รุ่น 11   ตัวชุด   ราคา 450 บาท
รุ่น 14   ตัวชุด    ราคา 650 บาท
รุ่น 18  ตัวชุด   ราคา 1050 บาท

1 ความคิดเห็น:

  1. กุญแจแหวน maxxtool รุ่น12 ตัวราคา800 มีเบอร์ไรบ้างครับ

    ตอบลบ