วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

Submerce ปั๊มบาดาล

ปั้มบาดาล บ่อ 3 นิ้ว รูน้ำออก 1.1/4 นิ้ว
ยี่ห้อ BLUE PUMP GOLD
(รับประกัน 1 ปี)
ขนาด 1.1/4 นิ้ว 1    แรงม้า  ราคา 6000 บาท
(ราคาพร้อมสายไฟ 30 เมตร พร้อมฝาครอบบ่อ)

ขนาด 1.1/4 นิ้ว 1.5 แรงม้า  ราคา 6500 บาท
(ราคาพร้อมสายไฟ 30 เมตร ไม่รวมฝาครอบบ่อ)

ปั้มบาดาล LEAL ลงบ่อ 4 นิ้ว
ไม่รวมสายไฟ มี BOX START
รูน้ำออก 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า 11 ใบพัด    3600 บาท
รูน้ำออก 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า 12 ใบพัด    4000 บาท
รูน้ำออก 2 นิ้ว 2 แรงม้า 15 ใบพัด       4500 บาท

CONTACT RELAY
(อะไหล่ใน BOX START Franklin)
ยี่ห้อ WINNER ราคา 350 บาท
ยี่ห้อ  TASANI ราคา 800 บาท 

เทปละลาย 3M ม้วนใหญ่
(แถมไขควงลองไฟ STANLEY)
ราคา 270 บาท

บล็อกสตาร์ทปั้มบาดาล FRANKLIN

ขนาด 0.5 แรงม้า ราคา  2200 บาท
 ขนาด 1.0 แรงม้า ราคา  2400 บาท
ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท
ขนาด 2.0 แรงม้า ราคา 4700 บาท
ขนาด 3.0 แรงม้า ราคา 6000 บาท
ขนาด 5.0 แรงม้า ราคา  9000 บาท

มอเตอร์ปั้มบาดาล FRANKLIN
พร้อมสายไฟจุ๊บ
ไฟ 220 โวลต์
ขนาด 0.5 แรงม้า ราคา 7200 บาท
ขนาด 1.0 แรงม้า ราคา 8800 บาท
ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 11500 บาท
ขนาด 2.0 แรงม้า ราคา 12800 บาท
ขนาด 3.0 แรงม้า ราคา 18500 บาท
ขนาด 5.0 แรงม้า ราคา 25500 บาท
ไฟ 380 โวลต์
ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 11500 บาท
ขนาด 2.0 แรงม้า ราคา 12500 บาท
ขนาด 3.0 แรงม้า ราคา 15500 บาท
ขนาด 5.0 แรงม้า ราคา 24500 บาท
ขนาด 7.5 แรงม้า ราคา 31000 บาท

ใบพัดปั้มบาดาล MERCURY

ใบพัดปั้มบาดาล Cyclone

ปั้มบาดาลขนาด 2 แรงม้า ไฟ 220V
2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว MITSU JAPAN
พร้อมสายไฟ 50 เมตร
(รับประกัน 1 ปี)
ราคา 5000 บาท

ปั้มบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า ไฟ 220V
บ่อ 3 นิ้ว มี BOX ม้าเหล็ก
สายไฟ 35 เมตร รูน้ำออก 1.1/4 นิ้ว
ราคา 3700 บาท

ปั้มบาดาลขนาด 1 แรงม้า ไฟ 220V 
บ่อ 3 นิ้ว มี BOX ม้าเหล็ก
สายไฟ 35 เมตร รูน้ำออก 1.1/4 นิ้ว

ราคา 3300 บาท

ปั้มบาดาล TORQUE บ่อ 4 นิ้ว
(มี Box Start + ฝาบ่อ + สายไฟ 50 ม.)
(รับประกัน 1 ปี)
ขนาด 2 แรงม้า 19 ใบพัด ราคา 12500 บาท
(รูน้ำออก 1.5 นิ้ว สายไฟ 3*2.5)


ปั้มบาดาล TORQUE บ่อ 4 นิ้ว
(มี Box start + ฝาบ่อ + สายไฟ 50 ม.)
(รับประกัน 1 ปี)
ขนาด 1.5 แรงม้า 14 ใบพัด ราคา 9500 บาท
(รูน้ำออก 1.5 นิ้ว สายไฟ 3*1.5)

ปั้มบาดาล TORQUE บ่อ 4 นิ้ว
(มี Box Start + ฝาบ่อ + สายไฟ 50 ม.)
(รับประกัน 1 ปี)
ขนาด 1 แรงม้า 9 ใบพัด ราคา 8500 บาท
(รูน้ำออก 1.5 นิ้ว สายไฟ 3*1.5)

ปั้มบาดาล SOLAR CELL
MITSUSHI
1 นิ้ว 700 W มอเตอร์ DC 24 V ราคา 9500 บาท
(พร้อมสายไฟ 30 เมตร)
(Max Head 40 เมตร / Max  FLOW 3Q/Hr)

บล็อกสตาร์ท บาดาล FRANKLIN
ป้าย GALAXY 1.0 แรงม้า ราคา 2200 บาท
ป้าย GALAXY 1.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท

ปั้มบาดาล 2 แรงม้า ม้าเหล็ก
ลงบ่อ 3 นิ้ว รูน้ำออก 1.1/4 นิ้ว
สายไฟยาว 50 เมตร
33 ใบพัด ราคา 4700 บาท

ปั้มบาดาล 1.5 แรงม้า ม้าเหล็ก
1.1/4 นิ้ว ลงบ่อ 3 นิ้ว 
สายไฟ 35 เมตร
17 ใบพัด ราคา 3400 บาท

ปั้มบาดาล 1 แรงม้า ม้าเหล็ก 
1.1/4 นิ้ว ลงบ่อ 3 นิ้ว 
สายไฟ 35 เมตร
11 ใบพัด ราคา 3000 บาท

เทปละลายกันน้ำ 3 M
หน้ากว้าง 3/4 นิ้ว
ม้วนเล็ก ยาว 6 ฟุต      ราคา 90 บาท
ม้วนใหญ่ ยาว 30 ฟุต ราคา 250 บาท

ปั้มบาดาล พลังแสงอาทิตย์
ไฟ DC 48 โวลท์ 400 วัตต์
ขนาด 1 นิ้ว พร้อมสายไฟ 20 เมตร 3700 บาท
(ส่งสูงสุด 50 เมตร น้ำสูงสุด 3 Q/ชม.)
(ราคารวมแผงโซล่าโซลล์ 2 แผง แผงละ 250 วัตต์)
(พร้อมใช้งาน 14500 บาท)

แผงโซล่าเซลล์
ขนาด 250 วัตต์ ราคา 5500 บาท

ปั้มบาดาล ควายทอง
ลงบ่อบาดาล 4 นิ้ว
รุ่น K417 ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 6000 บาท


รุ่น K418 ขนาด 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 6500 บาท


รุ่น K419 ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 7000 บาท

ปั้มบาดาล FRANKLIN
สำหรับ SOLAR CELL
รุ่น 220 โวลท์ 3 เฟส ขนาด 1 แรงม้า
1.1/4 นิ้ว 12 ใบพัด 10 GPM พร้อมสายไฟ
กับฝาบ่อ ราคา 14000 บาท ครบชุด

ปั้มบาดาล MITSUBISHI
รุ่น 4DSP-1105E32/12-C 1.1/4 นิ้ว 1.5 แรงม้า 12 ใบพัด
พร้อมสายไฟ Box Start ไม่มีฝาบ่อ ราคา 14000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก
รับประกัน 3 เดือน
รุ่น B03A01 บ่อ 2 นิ้ว 
1/2 นิ้ว 1.2 HP ราคา 3000 บาท


รุ่น B03B07 บ่อ 3 นิ้ว 
1 นิ้ว 0.33 HP ราคา 3000 บาท

รุ่น B03G02 บ่อ 3 นิ้ว มี BOX
1.5 นิ้ว 1.5 HP ราคา 5000 บาท

รุ่น B03B02 บ่อ 3 นิ้ว มี BOX 
1 นิ้ว 0.5 HP ราคา 3800 บาท
รุ่น B03B05 บ่อ 3 นิ้ว มี BOX 
1.25 นิ้ว 1.5 HP ราคา 5600 บาท
รุ่น B03B06 บ่อ 3 นิ้ว มี BOX 
1.25 นิ้ว 2.0 HP ราคา 6600 บาท
รุ่น B03B08 บ่อ 3 นิ้ว ไม่มี BOX 
1 นิ้ว 0.5 HP ราคา 3300 บาท


รุ่น B03E02 บ่อ 4 นิ้ว
1 นิ้ว 0.5 HP ราคา 2400 บาท

รุ่น B03C05A บ่อ 4 นิ้ว
1.5 นิ้ว 2 HP ราคา 3200 บาท

รุ่น B03C06 บ่อ 4 นิ้ว
2 นิ้ว 1.5 HP ราคา 4000 บาท

รุ่น B03C08 บ่อ 4 นิ้ว มี BOX
1.5 นิ้ว 0.5 HP ราคา 3000 บาท
รุ่น B03C10 บ่อ 4 นิ้ว มี BOX
1.5 นิ้ว 1.2 HP ราคา 3800 บาท
รุ่น B03C11 บ่อ 4 นิ้ว มี BOX
1.5 นิ้ว 1.5 HP ราคา 4000 บาท

รุ่น B03C12 บ่อ 4 นิ้ว มี BOX
1.5 นิ้ว 2 HP ราคา 4500 บาท
รุ่น B03C13 บ่อ 4 นิ้ว มี BOX
2 นิ้ว 1.5 HP ราคา 4700 บาท
รุ่น B03C14 บ่อ 4 นิ้ว มี BOX
2 นิ้ว 2 HP ราคา 5000 บาท
รุ่น B03C15 บ่อ 4 นิ้ว มี BOX
2 นิ้ว 3 HP ราคา 6000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน
รุ่น K407 บ่อ 3 นิ้ว 1.1/4 นิ้ว 1.5 แรงม้า 6000 บาท
รุ่น K417 บ่อ 4 นิ้ว 1.5 นิ้ว    1.0 แรงม้า 5700 บาท
รุ่น K418 บ่อ 4 นิ้ว 1.5 นิ้ว    1.5 แรงม้า 6100 บาท
รุ่น K419 บ่อ 4 นิ้ว 2.0 นิ้ว    1.5 แรงม้า 6600 บาท

อะไหล่ใน Box Start Franklin
คอนเด็นเซอร์ แท้
ขนาด 86  -  103 ไมโคร 330 โวลท์ 550 บาท
ขนาด 108 - 130 ไมโคร 220 โวลท์ 300 บาท
ขนาด 189 - 227 ไมโคร 220 โวลท์ 420 บาท
ขนาด 270 - 324 ไมโคร 330 โวลท์ 630 บาท

ปั้มบาดาล MITSU JAPAN
สำหรับบ่อบาดาล 3 นิ้ว
พร้อมสายไฟ 40 เมตร
บล็อกสตาร์ท
(รับประกัน 1 ปี)
ขนาด 1.1/4 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 4000 บาท

ขนาด 1.1/4 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 4500 บาท

ชุดโอเวอร์โหลด ปั้มบาดาล
ใน คอนโทรลบ็อก Franklin
บาดาล 1 แรงม้า      9.5 แอมป์ ราคา 350 บาท
บาดาล 1.5 แรงม้า 19.5 แอมป์ ราคา 450 บาท
บาดาล 2    แรงม้า 42.0 แอมป์ ราคา 450 บาท
บาดาล 3    แรงม้า เล็ก             ราคา 450 บาท
บาดาล 3    แรงม้า ใหญ่            ราคา 480 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน บ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1.1/4 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 6000 บาท

ปั้มดูดน้ำบาดาล LEO
รุ่น FSP 750-30
สำหรับบ่อบาดาล 2 นิ้วขึ้นไป
รูน้ำออก 1 นิ้ว ราคา 6800 บาท
(ระยะดูดสูงสุด 90 เมตร)
(ปริมาณน้ำสูงสุด 31.8 ลิตร/นาที)

CONTACT RELAY
(อะไหล่ใน Box Start Franklin)
ราคา 800 บาท

โอเวอร์โหลด
(อะไหล่ใน Box Start บาดาลจีน)
ขนาด 8  แอมป์  ราคา   90 บาท
ขนาด 9  แอมป์  ราคา 100 บาท
ขนาด 10 แอมป์ ราคา 110 บาท
ขนาด 12 แอมป์ ราคา 120 บาท
ขนาด 15 แอมป์ ราคา 130 บาท

ปั้มบาดาลพลังแสงอาทิตย์
ราคาครบชุด  32000 บาท
(รวมแผงโซล่าเซลล์ 150 W 4 แผง)

INVERTER BOX
หม้อแปลงไฟ DC เป็น AC
สำหรับปั้มบาดาลขนาด
1 แรงม้า     ราคา 12000 บาท
1.5 แรงม้า  ราคา 13000 บาท
2 แรงม้า     ราคา 14000 บาท

ปั้มบาดาล LEO ใบพัดแสตนเลส
สำหรับบ่อบาดาล 4 นิ้ว
รุ่น 4XRSm3/12-0.75 1  แรงม้า  1.1/4 นิ้ว 6500 บาท
รุ่น 4XRSm5/12-1.1 1.5 แรงม้า    1.5 นิ้ว  7000 บาท
รุ่น 4XRSm5/17-1.5    2 แรงม้า    1.5 นิ้ว  8500 บาท
รุ่น 4XRSm8/15-2.2    3 แรงม้า    2 นิ้ว   13000 บาท
สำหรับบ่อบาดาล 3 นิ้ว
รุ่น 3XRSm3.5/16-0.75 1  แรงม้า  1 นิ้ว 4200 บาท
รุ่น 3XRSm3.5/24-1.1 1.5  แรงม้า  1 นิ้ว 6000 บาท
รุ่น 3XRSm3.5/28-1.5  2    แรงม้า  1 นิ้ว 7200 บาท
(ปั้มบาดาล LEO ไม่มีสายไฟ กับฝาครอบบ่อ แถมให้)

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก บ่อ 3 นิ้ว
รุ่น B03B08 ไม่มี BOX 0.5 แรงม้า
ราคา 3100 บาท

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก บ่อ 3 นิ้ว
รุ่น B03B02 มี BOX 0.5 แรงม้า
ราคา 3600 บาท

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก บ่อ 4 นิ้ว
รุ่น B03E02 ไม่มี BOX 0.5แรงม้า 
รูน้ำออก 1 นิ้วขนาด 7 ใบพัด
ราคา 2400 บาท

ใบพัดปั้มบาดาล KOJIMA
รุ่น 3SKM-100 ใบละ 250 บาท

ปั้มบาดาล MORINO
มี Box Start สายไฟยาว 25 เมตร
บ่อ 4 นิ้ว ขนาด 1 แรงม้า    ราคา 4500 บาท
บ่อ 3 นิ้ว ขนาด 1 แรงม้า    ราคา 5000 บาท
บ่อ 4 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม้า  ราคา 5000 บาท
บ่อ 3 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม้า  ราคา 5500 บาท

ปั้มบาดาล พลังแสงอาทิตย์
ขนาด 700 วัตต์
ราคา 32000 บาท

INVERTER BOX
หม้อแปลงไฟ DC เป็น AC
สำหรับปั้มบาดาลขนาด
1 แรงม้า     ราคา 12000 บาท
1.5 แรงม้า  ราคา 13000 บาท
2 แรงม้า     ราคา 14000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน บ่อ 4 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง K416
ราคา 6500 บาท

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก
บ่อ 4 นิ้ว มี BOX
ขนาด  2 นิ้ว 1.5 แรงม้า 
B03 C13 ราคา 4550 บาท

ปั้มบาดาลควายเหล็ก
บ่อ 4 นิ้ว ไม่มี BOX
ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า  
B03 C06 ราคา 4000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก บ่อ 4 นิ้ว
มี Box Start รูน้ำออก 1.5 นิ้ว
 ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 4000 บาท


ปั้มบาดาล ควายเหล็ก บ่อ 4 นิ้ว
รูน้ำออก 1.5 นิ้ว ไม่มี Box Start
ขนาด 1.5 แรง ราคา 3000 บาท

ขนาด 2 แรง ราคา 3200 บาท

ปั้มบาดาล ZUSHITA บ่อ 4 นิ้ว
รูน้ำออก 1.5 นิ้ว มอเตอร์ทองแดงแท้
 ขนาด 1 แรงม้า ราคา 2600 บาท

 ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 2800 บาท


 ขนาด 2 แรงม้า ราคา 3100 บาท


ปั้มบาดาล MITSUBISHI
รุ่นใหม่ มี Box Startไม่รวมสายไฟ 
ไม่รวมฝาครอบบ่อ
ขนาด 1 แรงม้า
8 ใบพัด รูน้ำออก1.1/4 นิ้ว    ราคา 10500 บาท
12 ใบพัด รูน้ำออก 1.1/4 นิ้ว ราคา 10500 บาท
ขนาด 1.5 แรงม้า
12 ใบพัด รูน้ำออก1.1/4 นิ้ว  ราคา 13000 บาท
8 ใบพัด รูน้ำออก 2 นิ้ว         ราคา 14200 บาท
ขนาด 2 แรงม้า
8 ใบพัด รูน้ำออก 2 นิ้ว         ราคา 19500 บาท
11 ใบพัด รูน้ำออก 2 นิ้ว        ราคา 20000 บาท
16 ใบพัด รูน้ำออก 1.1/4 นิ้ว  ราคา 20000 บาท

ปั้มบาดาล  บ่อ 3 MITSU MONTA
สายไฟ 30 เมตร
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า       ราคา 2800 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า    ราคา 3000 บาท
ขนาด 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า    ราคา 3200 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 3400 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 3 นิ้ว
รุ่น K410 รูน้ำออก 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 5500 บาท

 
รุ่น K411 รูน้ำออก 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 6000 บาท

รุ่น K413 รูน้ำออก 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 4500 บาท

ปั้มบาดาล ลงบ่อ 4 นิ้ว ควายเงิน
 
รุ่น K414 รูน้ำออก 2 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 6000 บาท

รุ่น K415 รูน้ำออก 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 6500 บาท

ปั้มบาดาล ZUSHITA ม้าเหล็ก

รูน้ำออก 2 นิ้ว 2 แรงม้า ลงบ่อ 4 นิ้ว ราคา 7500 บาท

ปั้มบาดาล  ควายเหล็ก ลงบ่อ 4 นิ้ว
 
 รูน้ำออก 1.5 นิ้ว สายไฟ 35 เมตร
รุ่น B03 C03  1.2 แรงม้า ราคา 2700 บาท

รูน้ำออก 1.5 นิ้ว สายไฟ 40 เมตร 
รุ่น B03 C08 0.5 HP มี Box ราคา 2800 บาท

ปั้มบาดาล บ่อ 4 นิ้ว MITSUROMAR
2 นิ้ว 2 แรง ราคา 4800 บาท

ปั้มบาดาล ลงบ่อ 3 นิ้ว 
MITSUROMAR 

 
 รูน้ำออก 1 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 4500 บาท

ปั้มบาดาล ARWANA รูน้ำออก 3 นิ้ว


รูน้ำออก 3 นิ้ว 5 แรงม้า 3 ใบพัด
ราคาเฉพาะท่อนปั้ม 8500 บาท 

รูน้ำออก 3 นิ้ว 5 แรงม้า มี 3 ใบพัด
ใบพัด Noril         ราคา 8500 บาท
ใบพัดแสตนเลส ราคา 13000 บาท

ปั้มบาดาล ลง บ่อ 4  นิ้ว
ไม่รวมสายไฟ LEAL มี Box Start

รูน้ำออก 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า 11 ใบพัด 3600 บาท

รูน้ำออก 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า 8 ใบพัด  4000 บาท

รูน้ำออก 2 นิ้ว 2 แรง 10 ใบพัด  ราคา 4500 บาท

ปั้มบาดาล MITSUROMAR
มี Box Start ครบชุด บ่อ 4 นิ้ว
ขนาด 1.5 แรงม้า 1.5 นิ้ว ราคา 5000 บาท


ขนาด 1 แรงม้า 1.5 นิ้ว ราคา 4500 บาท

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก มี BOX
บ่อ 4 นิ้ว 1.5 นิ้ว
ขนาด 1.2 แรงม้า ราคา 3600 บาท

ปั้มบาดาล บ่อ 2 นิ้ว 0.5 แรงม้า
ยี่่ห้อ Lucky Gold ราคา 3300 บาท
(รูน้ำออก 4 หุน)

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก
น้ำออก 1.5 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว 1.5 แรงม้า
มี Box Start ราคา 4000 บาท

ปั้มบาดาล บ่อ 4 นิ้ว 2 แรงม้า ควายเหล็ก
มี Box Start พร้อมสายไฟ 50 เมตร
ฺB03C12 12 ใบพัด  ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 4500 บาท
B03C14  9 ใบพัด   ขนาด 2 นิ้ว    ราคา 5000 บาท

น้ำออก 1.1/4 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว 1 แรงม้า
มี Box Start ราคา 5000 บาท

น้ำออก 1 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว 2 แรงม้า
มี Box Start ราคา 6500 บาท

ปั้มบาดาล ZUSHITA 1.5 นิ้ว
พร้อมสายไฟ ไม่มี Box Start

ขนาด 0.5 แรงม้า ราคา 2100 บาท
ขนาด 0.7 แรงม้า ราคา 2500 บาท
ขนาด 1 แรงม้า    ราคา 2700 บาท
ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท
ขนาด 2 แรงม้า    ราคา 3200 บาท

ปั้มบาดาลมอเตอร์ FRANKLIN
ไฟ 2 สาย 220 V ครบชุด
0.5 HP 6 ใบพัด Mercury  1.1/4 นิ้ว 10 GPM  10500 บ.
1 HP 8 ใบพัด Mercury    1.1/4 นิ้ว 20 GPM   11500 บ.
1 HP 12 ใบพัด Mercury  1.1/4 นิ้ว 10 GPM   12000 บ.
1 HP 8 ใบพัด Cyclone 1.5 นิ้ว 25 GPM        11800 บ.
1 HP 11 ใบพัด Cyclone 1.5 นิ้ว 13 GPM        12000 บ.
1.5 HP 12 ใบพัด Mercury 1.1/4 นิ้ว 20GPM 14800 บ.
1.5 HP 15 ใบพัด Mercury 1.1/4 นิ้ว 15GPM 15000 บ.
1.5 HP 12 ใบพัด Cyclone 1.5 นิ้ว 25GPM     15000 บ.
1.5 HP 14 ใบพัด Cyclone 1.5 นิ้ว 18GPM     15000 บ.
1.5 HP 16 ใบพัด Cyclone 1.5 นิ้ว 13GPM     15000 บ.
2 HP 11 ใบพัด Mercury 2 นิ้ว 30GPM      19500 บาท
2 HP 14 ใบพัด Cyclone 2 นิ้ว 35GPM      20000 บาท
2 HP 16 ใบพัด Mercury 2 นิ้ว 20GPM      20500 บาท
3 HP 10 ใบพัด Cyclone 2 นิ้ว 60 GPM     28500 บาท
3 HP 20 ใบพัด Cyclone 2 นิ้ว 20 GPM     27500 บาท
3 HP 24 ใบพัด Mercury 2 นิ้ว 20 GPM     28500 บาท


อุปกรณ์ที่มาด้วย
1. สายไฟ ยาว 45 เมตร                                
2. ฝาครอบบ่อ                                               
3. Box Start Franklin (เฉพาะไฟ 220 โวลท์)
4. มอเตอร์ Franklin+สาย 100 นิ้ว                  
5. ใบพัด Mercury หรือ CYCLONE               

ไฟ 3 สาย 380 V ครบชุด
1.5 HP 12 ใบพัด Mercury 1.1/4 นิ้ว 20GPM 13500 บ.
1.5 HP 15 ใบพัด Mercury 1.1/4 นิ้ว 15GPM 13500 บ.
1.5 HP 12 ใบพัด Cyclone 1.5 นิ้ว 25GPM     14000 บ.
2 HP 8 ใบพัด    Cyclone 2 นิ้ว 40GPM       16000 บาท
3 HP 11 ใบพัด Mercury 2 นิ้ว 90 GPM       21000 บาท
3 HP 20 ใบพัด Cyclone 2 นิ้ว 35 GPM       20000 บาท
3 HP 24 ใบพัด Mercury 2 นิ้ว 20 GPM       21000 บาท
5 HP 18 ใบพัด Mercury 2 นิ้ว 90 GPM       32000 บาท
5 HP 28 ใบพัด Mercury 2 นิ้ว 30 GPM       31000 บาท
7.5 HP 26 ใบพัด Mercury 2 นิ้ว 60 GPM     42000 บาท

อุปกรณ์ที่มาด้วย
1. สายไฟ ยาว 45 เมตร                                
 2. ฝาครอบบ่อ                                               
 3. มอเตอร์ Franklin+สาย 100 นิ้ว                  
 4. ใบพัด Mercury หรือ CYCLONE               


ปั้มบาดาล JD
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 7500 บาท
(สำหรับบ่อบาดาล 4 นิ้ว)


ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 6000 บาท
(สำหรับบ่อบาดาล 3 นิ้ว)

ปั้มน้ำบาดาล KOJIMA บ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 3 ใบพัด ราคา 3500 บาท
Hmax 57 เมตร สายไฟ 30 เมตร
Qmax 2.5 Q/HR
(มี Box Start)

บล็อกคอนโทรล ปั้มบาดาล
ขนาด 1 แรงม้า     ราคา 800 บาท
ขนาด 1.5 แรงม้า  ราคา 900 บาท
ขนาด 2 แรงม้า   ราคา 1200 บาท
ขนาด 3 แรงม้า   ราคา 1500 บาท

 

ปั้มบาดาล ใบพัด Hurricane 
มอเตอร์ Franklin ครบชุด ไฟ 220 V
0.5 แรงม้า (1.1/4 นิ้ว) HUR2007 11000 บ.
1 แรงม้า (1.5 นิ้ว)       HUR3508  12000 บ.
1.5 แรงม้า (1.5 นิ้ว)     HUR3512 15500 บ.
1.5 แรงม้า (1.1/4 นิ้ว)  HUR2316 15500 บ.
2 แรงม้า (1.5 นิ้ว)        HUR3516 20000 บ.
2 แรงม้า (2 นิ้ว)           HUR5008 20000 บ.
3 แรงม้า (2 นิ้ว)           HUR4520 29500 บ.
5 แรงม้า (2 นิ้ว)           HUR5021 41000 บ.
อุปกรณ์ที่มาด้วย
1. สายไฟ ยาว 45 เมตร                
2. ฝาครอบบ่อ                              
3. Box Start Franklin                   
4. มอเตอร์ Franklin+สาย 100 นิ้ว
5. ใบพัด Hurricane                      


ปั้มบาดาล ใบพัด Hurricane 
มอเตอร์ Franklin ครบชุด ไฟ 380 V
1.5 แรงม้า (1.5 นิ้ว)     HUR3512 13500 บ.
1.5 แรงม้า (1.1/4 นิ้ว)  HUR2316 13500 บ.
2 แรงม้า (1.5 นิ้ว)        HUR3516 16000 บ.
2 แรงม้า (2 นิ้ว)           HUR5008 16000 บ.
3 แรงม้า (2 นิ้ว)           HUR4520 21000 บ.
5 แรงม้า (2 นิ้ว)           HUR5021 32000 บ.
7.5 แรงม้า (2 นิ้ว)       HUR7026 41000 บ.
7.5 แรงม้า (2 นิ้ว)       HUR9020 41000 บ.
อุปกรณ์ที่มาด้วย
1. สายไฟ ยาว 45 เมตร                
2. ฝาครอบบ่อ                              
3. มอเตอร์ Franklin+สาย 100 นิ้ว
4. ใบพัด Hurricane                      
(เฉพาะ7.5 แรงม้า ไม่มีแถมสายไฟ)


ฝาครอบปิดปากบ่อบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว       ราคา 220 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว ราคา 230 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว    ราคา 250 บาท
ขนาด 2 นิ้ว       ราคา 270 บาท

ปั้มบาดาล พลังแสงอาทิตย์
ปั้มบาดาล โซล่าร์เซล์ ระบบ DC
1 HP + แผงโซล่า 2 แผง       75000 บ.
(น้ำออก 1 นิ้ว ส่งสูง 80 ม.ได้น้ำ 2 Q)

1.5 HP + แผงโซล่า 8 แผง   115000 บ.
(น้ำออก 1.1/4 นิ้ว ส่งสูง 96 ม.ได้น้ำ 4 Q)

2 HP + แผงโซล่า 12 แผง   145000 บ.
(น้ำออก 1.1/4 นิ้ว ส่งสูง 100 ม.ได้น้ำ 8 Q)

อุปกรณ์แถม
1.กล่องควบคุม 1 ชุด              
2.ชุดระดับน้ำ บน ล่าง 1 ชุด    
3.ชุดขาตั้งแสตนเลสแท้ 1 ชุด 
4.สายไฟ VCT 10 เมตร          

ปั้มบาดาล FRANKLIN
ใบพัด GSZ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
14 ใบพัด 35 GPM ราคา 19800 บาท

SUBMERSIBLE PUMP
ควายเหล็ก
บ่อ 2 นิ้ว รูน้ำออก 4 หุน 1.2 แรงม้า 3000 บ.

บ่อ 4 นิ้ว รูน้ำออก 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า 3900 บ.

บ่อ 4 นิ้ว รูน้ำออก 2 นิ้ว 2 แรงม้า 4300 บ.

Summerce Mitsufuji มี Box CB
พร้อมสายไฟ 45 เมตร
รุ่นลงบ่อบาดาล 3 นิ้ว CB3
1.5 นิ้ว 1 แรงม้า    15 ใบ 15 GPM 60 ม. ราคา 5500 บาท
1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า 22 ใบ 15 GPM 85 ม. ราคา 6000 บาท

รุ่นลงบ่อบาดาล 4 นิ้ว CB4
1.5 นิ้ว 1 แรงม้า      8 ใบ 20 GPM 60 ม. ราคา 6000 บาท
1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า 12 ใบ 20 GPM 90 ม. ราคา 7300 บาท
2 นิ้ว 1.5 แรงม้า      8 ใบ 30 GPM 60 ม. ราคา 7300 บาท
2 นิ้ว 2 แรงม้า        11 ใบ 30 GPM 80 ม. ราคา 8750 บาท

Submerce Mitsufuji ไม่มี Box SH
1.5 นิ้ว 1 แรงม้า บ่อ 3 นิ้ว ราคา 3400 บาท
(15 ใบพัด ดูดลึก 60 เมตร 15 GPM)

1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า บ่อ 3 นิ้ว ราคา 3800 บาท
(22 ใบพัด ดูดลึก 85 เมตร 15 GPM)

SUBMERCE 1 แรงม้า JD
บ่อ 3 นิ้ว มี Box Start ราคา 5500 บ.

SUBMERCE GRUNDFOS
( บ่อ 4 นิ้ว รูน้ำออก 1.5 นิ้ว)
รุ่น SP 5A-8   1 แรงม้า    14800 บ.
รุ่น SP 5A-12 1.5 แรงม้า 18800 บ.

Submerce 2 แรงม้า 12 ใบพัด
รูน้ำออก 1.5 นิ้ว
รุ่นไม่มี Box ยี่ห้อ TAKESHI 3800 บ.

ปั้มบาดาล Submerce BLUE-1
1 นิ้ว 1 แรงม้า บ่อ 3 นิ้ว ราคา 2700 บ.

ปั้มบาดาล Submerce Mitsuromar
1.1/4 นิ้ว 1 แรงม้า บ่อ 4 นิ้ว ราคา 4400 บ.
(มี BOX START)

ปั้มบาดาล Mitsu Monta
บ่อ นิ้ว 1 นิ้ว แรงม้า ราคา  2800 บาท

ปั๊มบาดาล TAKESHI มี BOX START
ท่อน้ำออก 1 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 0.9 KW 1.2 แรงม้า   ราคา 4700 บาท
ขนาด 1.1 KW 1.5 แรงม้า   ราคา 5700 บาท
ขนาด 1.5 KW 2.0 แรงม้า   ราคา 6700 บาท

SUBMERCE

ยี่ห้อ MITSUPOWER
ยี่ห้อ MITSUFUJI
ขนาด½(ครึ่งนิ้ว) x 1 แรงม้า
 (ขนาดบ่อ นิ้ว)
ราคา 3900 บาท

ขนาด 1.5 นิ้ว x 1 แรงม้า 
(ขนาดบ่อ 4 นิ้ว )
ราคา  3400 บาท


ขนาด นิ้ว x 1.5 แรงม้า
 (ขนาดบ่อ 3 นิ้ว)
ราคา 3350 บาท

ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 แรงม้า 
(ขนาดบ่อ 4 นิ้ว )
ราคา  3900 บาท


SUBMERCE
ที่มี Box Control Start
ขนาด 0.5 แรงม้า ไฟ 220 V
ยี่ห้อ Franklin ใบพัด Hurricane
ราคา 10500 บาท

SUBMERCE
ที่มี Box Control Start
 ขนาด 1 แรงม้า ไฟ 220 V
ยี่ห้อ MORINO บ่อ 4 นิ้ว
ราคา 5300 บาท

ยี่ห้อ JD บ่อ นิ้ว
ราคา 5500 บาท

ยี่ห้อ MORINO บ่อ 3 นิ้ว
ราคา 6000 บาท

ยี่ห้อ JD บ่อ นิ้ว
ราคา 6000 บาท

ยี่ห้อ Franklin ใบพัด
Hurricane
ราคา 12000 บาท

ยี่ห้อ Grundfos บ่อ นิ้ว 1 แรงม้า
ไม่มีBOX รุ่น 2-55
ราคา 18500 บาท


SUBMERCE
ที่มี Box Control Start
 ขนาด 1.5 แรงม้า ไฟ 220 V
MORINO บ่อ นิ้ว
ราคา 6300 บาท

MORINO บ่อ นิ้ว
ราคา 7000 บาท

Franklin ใบพัด
Hurricane / Tornado ไฟ 220V
ราคา 15500 บาท

Frankin ใบพัด Tornado ไฟ 380V
ราคา 13500 บาท

Franklin ใบพัดHurricane ไฟ 380V
ราคา 13500 บาท

Grundfos บ่อ นิ้ว 1.5 แรงม้า
ไม่มีBOX รุ่น 3-55
(รูน้ำออก 1.1/4 นิ้ว)
ราคา 21500 บาท

Grundfos บ่อ นิ้ว 1.5 แรงม้า
ไม่มีBOX รุ่น 5-35
(รูน้ำออก 1.5 นิ้ว)
ราคา 21500 บาท

SUBMERCE
ที่มี Box Control Start
 ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 220 V
MORINO บ่อ นิ้ว
ราคา 8000 บาท

Franklin ใบพัด
Hurricane / Tornado ไฟ 220V
ราคา 20000 บาท

Frankin ใบพัด 
Tornadoไฟ 380V
ราคา 14000 บาท

Franklin ใบพัด
Hurricane ไฟ 380V
ราคา 16000 บาท

Grundfos บ่อ นิ้ว 2 แรงม้า
ไม่มีBOX รุ่น 5-50
ราคา 25000 บาท

SUBMERCE
ที่มี Box Control Start
 ขนาด 3 แรงม้า ไฟ 220 V
มอเตอร์ Frankin
ใบพัด Tornadoไฟ 220V
ราคา 25000 บาท

มอเตอร์ Frankin
ใบพัด Tornadoไฟ 380V
ราคา 18000 บาท

มอเตอร์ Franklin
ใบพัด Hurricane ไฟ 220V
ราคา 29500 บาท

มอเตอร์ Franklin
ใบพัด Hurricane ไฟ 380V
ราคา 21000 บาท

SUBMERCE
ที่มี Box Control Start
 ขนาด 5 แรงม้า ไฟ 220 V
มอเตอร์ Frankin
ใบพัด Tornadoไฟ 220V
ราคา 34000 บาท
มอเตอร์ Frankin
ใบพัด Tornadoไฟ 380V
ราคา 28000 บาท

มอเตอร์ Franklin
ใบพัด Hurricane ไฟ 220V
ราคา 41000 บาท

มอเตอร์ Franklin
ใบพัด Hurricane ไฟ 380V HUR5021
ราคา 32000 บาท

Submerce ทุกยี่ห้อ 
มีอุปกรณ์ ให้ครบชุด
Mitsufuji Mitsupower มี สายไฟ 25 เมตร

Morino มี สายไฟ 25 เมตร + Box Start

Franklin ไฟ 2 สาย
สายไฟ 45 เมตร + Box Start + ฝาบ่อ

Franklin ไฟ 3 สาย  สายไฟ 45 เมตร + ฝาบ่อ

Grundfos มีสายไฟ 45 เมตร18 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์ 2557 13:45

  ขอราคาปั้ม Franklin รุ่น 100LD2S4-PEZB ขนาด 2hp ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครับชุด และหรือ ยี่ฮ้ออื่นที่ใกล้เคียงด้วยครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์ 2557 14:09

  ลืมบอก ไฟ 2 สายครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2 พฤษภาคม 2557 17:54

  ราคาของแต่ละรุ่นลดได้อีกหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ10 พฤษภาคม 2557 07:38

  โอนตังค่าส่งก่อนได้ไม่ แล้วมาเก็บไปรณี

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2557 06:49

  สเมิส ใส่ท่อทิ้งก้นแม่น้ำได้มั้ยครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2558 15:36

  ไม่ทราบว่า franklin 1, 1.5, 2 แรง มีท่อน้ำออกเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 7. มียี่ห้อ Lorentz ที่ใช้กับcontrol model PS600 ไหมครับ? (เฉพาะปั๊ม)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปัมท์ herricane HUR-6510 ขนาด 2แรงม้า ท่อ 2 นิ้ว จำนวนใบพัดเท่าไหร่ และน้ำออกเท่าไหร่ครับ

   ลบ
 8. แฟรงคลิน 2 แรง 14ใบพัดเฮอริเคนราคาเท่าไหร่ครับ1เฟส

  ตอบลบ
 9. แฟรงคลิน 2 แรง 14ใบพัดเฮอริเคนราคาเท่าไหร่ครับ1เฟส

  ตอบลบ
 10. แฟรงคลิน 2 แรง 14ใบพัดเฮอริเคนราคาเท่าไหร่ครับ1เฟส

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2558 20:23

  แฟรงคลิน บ่อ 3 นิ้ว ท่อน้ำออก 1 นิ้ว ราคาเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ14 มีนาคม 2559 19:39

  เฉพาะปั้มบาดาลซัมเมสส์dc,มีขายเปล่าราคาเท่าไรใช้ไฟกี่Vครับ

  ตอบลบ
 14. โทรไปถามdcขายยกเช็คค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2560 21:31

  ทำไมเวลาโทรสอบถามสิน แล้วบอกให้แอดไลน์ แต่พอแอดไลน์ไปแล้วกลับไม่ตอบ แต่ถ้าก็นานตอบ และตอบแค่..เดียว....ให้ค่ะแล้วก็หายไปเลย (บางทีโชคดีได้คุยตอบ..แต่กว่าจะได้ซื้อของเป็นวันเลย)(ปกติพนักงานขายทั่วไป ที่เคยเห็น เขาจะเรียบคุย.เรียบจบการขายให้ที่สุดไม่ใช่หรือ)..ผมเป็นลูกค้าประคนหนึ่งี่เจยประจำและบางทีก็ได้ไปซื้อเจ้าอื่นแทน..

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2560 21:41

  ทำไมเวลาโทรสอบถามสินค้า แล้วบอกให้แอดไลน์ แต่พอแอดไลน์ไปแล้วกลับไม่ตอบ แต่ถ้าตอบก็ตอบแค่.เดี๋ยวเช็คให้ค่ะ..แล้วก็หายไปเลย (บางทีโชคดีได้คุย..แต่กว่าจะได้ซื้อของเป็นวันเลยก็มี)(ปกติพนักงานขายทั่วไป ที่เคยเห็น เขาจะเรียบคุย.เรียบจบการขายให้เร็วที่สุดไม่ใช่หรือ)..ผมเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เจอประจำและบางทีก็ได้ไปซื้อเจ้าอื่นแทน..

  ตอบลบ
 17. บูลวัน 1 นิ้ว 1 แรงม้า บ่อ 3 ราคา 2,700 บาท ถ้ามาแล้วขอจองส่งด่วน ซ่างเซียง 089-6663324

  ตอบลบ