วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

รถไถ อะไหล่รถไถ รถพรวนดิน โครงหยอดข้าว มู่เล่ห์TURBO หัวพรวนดิน

รถพรวนดิน MC415
ราคา 3900 บาท

รถไถพรวนดิน MITSUDAIWA
รุ่นใหม่ มีไฟ Version 4.1
ราคาครบชุด 18500 บาท
พร้อมล้อดายหญ้า ยกร่อง พรวนดิน

ล้อยางรถไถพรวนดิน TOPSUN
รุ่น TS-CM-4  คู่ละ 2500 บาท

ยางในรถพรวนดิน 4.8/4.0-8

ราคา 150 บาท

ล้อรถไถ พรวนดิน เพลา 24 มม.
ล้อพรวนดิน         คู่ละ 2000 บาท
ล้อตะขาบ ไถตม คู่ละ 1600 บาท

ล้อเหล็ก รถไถพรวนดิน
รุ่น MD750 ราคา 2700 บาท

หัวตัดหญ้า ใช้กับรถพรวนดิน
รุ่นสายพานฉุด
ราคา 6500 บาท

รถไถพรวนดิน ดีเซล TAZAWA
ขนาด 6 แรงม้า ราคา 49500 บาท

หัวตัดหญ้าใช้กับรถไถพรวนดิน
มี 2 แบบ ระบบเกียร กับระบบสายพาน
ราคา 6500 บาท

ล้อหน้ารถพรวนดิน
TOPSUN TS-AB-5
ราคา 630 บาท

หัวหมู TOPSUN
TS-GR-7
ราคา 455 บาท

ผานไถปรับซ้าย-ขวา
TOPSUN TS-JB-4
ราคา 2870 บาท

รถพรวนดิน MITSUDIAWA
ขนาด 7.5 แรงม้า รุ่นที่ 4

ราคาครบชุด 18500 บาท
(ครบชุด รวมล้อดายหญ้า ยกร่อง พรวนดิน)
ราคา 14500 บาท
(ไม่รวม ล้อดายหญ้า ยกร่อง)

ชุดล้อเหล็ก เครื่องพรวนดิน
ราคา คู่ละ 2800 บาท

รถพรวนดิน TOPSUN

TOPSUN TL500
ราคา 13500 บาท
(อุปกรณ์เสริม ลด 30 เปอร์เซ็นต์)TOPSUN TL900
ราคา 14500 บาท
(อุปกรณ์เสริม ลด 30 เปอร์เซ็นต์)


TOPSUN TL650
ราคา 25000 บาท
(อุปกรณ์เสริม ลด 30 เปอร์เซ็นต์)

TOPSUN TL610
ราคา 28000 บาท
(อุปกรณ์เสริม ลด 30 เปอร์เซ็นต์)


TOPSUN TL1100
\
ราคา 22000 บาท
(อุปกรณ์เสริม ลด 30 เปอร์เซ็นต์)

รถพรวนดิน KAWAYAMA
พร้อมหัวตะกุยดิน ขนาด 7 HP
พร้อมกระบะพ่วงท้าย
ขนาด 1250 * 800 * 300 มม.
ราคาครบชุด        ราคา 26000 บาท
ราคาเฉพาะกระบะพ่วง 10500 บาท

ดุมล้อเหล็กหล่อ 6 รูน็อต
 
ราคา 500 บาท

รถพรวนดิน KAWAYAMA 7  HP
รถพรวนดิน ครบชุดพร้อมกระบะพ่วง 26000 บาท
เฉพาะรถพรวนดิน ราคา 16000 บาท
เฉพาะกระบะพ่วง 1250 มม. * 800 มม. * 300 มม. 
ราคา 10500 บาท

เครื่องพรวนดิน TOPSUN
รุ่น TL500 ราคา 13500 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)


รุ่น TL900 ราคา 14500 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)

รุ่น TL650 ราคา 25000 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)


หัวพรวนดิน
ติดปลายเครื่องตัดหญ้า
รุ่น KT-LAND-10    ราคา 1600 บาท
รุ่น KT-LAND-20    ราคา 1600 บาท
รุ่น KT-LAND-30    ราคา 1600 บาท

เครื่องพรวนดิน TOPSUN
รุ่น CL650 ขนาด 7 แรงม้า
ราคา 25000 บาท

รุ่น TL500 ขนาด 7 แรงม้า
ราคา 13500 บาท

เครื่องพรวนดิน Mitsudiawa
เครื่อง 7 แรงม้า ราคาครบชุด 18500 บาท
(พร้อมล้อดายหญ้า ชุดยกร่อง ล้อพรวนดิน)
(ราคาไม่รวมชุดดายหญ้า ยกร่อง 14500 บาท)
(เฉพาะชุดดายหญ้า 2600 บาท)
(เฉพาะชุดยกร่อง    1500 บาท)


หัวพรวนดิน
(สำหรับเครื่องตัดหญ้สะพาย)
ขนาดกระบอก 28 มม.แกน 9 ฟัน 

ราคา 1600 บาท

ยางในรถไถพรวนดิน TAZAWA
 ราคา 550 บาท

รถพรวนดิน TOPSUN
ขนาด 7 แรงม้า
ราคา 13500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์เสริม)

ราคา 14500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์เสริม)


ราคา 25000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์เสริม)

ชุดขุดมัน ใช้กับรถไถพรวนดิน

ราคา 1500 บาท

รถไถพรวนดิน ดีเซล
TAZAWA 6 HP TAZ610
ดีเซล ราคา  35000 บาท

ยางนอก TP750Z 
ใช้สำหรับรถไถพรวนดิน
รุ่น KBT750  7HP
ราคา 400 บาท

ยางใน TP750Z
ใช้สำหรับรถไถพรวนดิน
รุ่น KBT750  7HP
ราคา 120 บาท

เครื่องพรวนดิน เบนซิน 
S  POWER
ราคา 5500 บาท

โครงหยอดข้าว


โครงเครื่องหยอดข้าว ยี่ห้อ บ่อไทย
ราคาชุดละ 6900 บาท

เครื่องพรวนดิน Huzsawana
รับประกัน 3 เดือน ราคา 19000 บาท

รถพรวนดิน เบนซิน
TAZAWA 7 แรงม้า
ราคา 25000 บาท

หูลาก ปรับได้ สีเขียว หนา
ราคา 750 บาท

อุปกรณเสริม
รถไถพรวนดิน KBT 7 HP
ชุดล้อไถตม    ราคา 2600 บาท

ชุดใบมีดขุดดิน ราคา 2500 บาท

หูลากรถไถ
จัมโบ้ สีส้ม รุ่นหนา ราคา 700 บาท

ปรับได้ มีสปริง รุ่นหนากว้าง 4 นิ้ว 850 บ.

ปรับได้ มีสปริง หนา ราคา 750 บาท

ตรารถถัง ชุบแข็ง หนา อย่างดี 900 บ.

ล้อลม 12 นิ้ว
ราคา 650 บาท

รถไถพรวนดิน KBT 7 HP
อุปกรณ์รถไถเล็ก
ใช้พรวนดิน ดายหญ้า ยกร่อง
ราคาครบชุด 18500 บาท
(รวมชุดดายหญ้า ชุดยกร่อง)
(เฉพาะชุดดายหญ้า 2600 บาท)
(เฉพาะชุดยกร่อง    1500 บาท)

ชุดล้อพร้อมกะทะ
รุ่น TP750Z ราคา 850 บาท
ยางใน        ราคา 120 บาท
ยางนอก     ราคา 400 บาท

อาไหล่รถไถ
ยางเรเดี่ยน 6 รู ขอบ15   คู่ละ 1700 บ.
เพลาตัน 1.1 เมตร     ราคา 1750 บาท
เพลาตัน 1.2 เมตร     ราคา 1750 บาท

ล้อรถไถ หูลาก เพลารถ
ยางล้อหน้า 750 - 15 ราคา 2650 บ.
ยางเรเดียน 6 รู ราคาคู่ละ    1700 บ.
ยางเปล่า 750-15 ราคาคู่ละ 1800 บ.


หูลาก รุ่นหนา สีเขียว          800 บ.
เพลาตัน รุ่น 8 รู 1.1 เมตร   1650 บ.
เพลาตัน รุ่น 6 รู 1.1 เมตร   1750 บ.

ยางนอกล้อหน้า
เปลือกยางหล่อ ขอบ 16 นิ้ว ราคา 1800 บ./คู่
(เบอร์ 750)

เพลารถไถ
เพลาโปร่ง(สีเขียว)               ราคา 1750 บาท
เพลาตัน(สีแดง)หัวสีขาว      ราคา 2200 บาท

ยาง+กระทะ
ยางหน้า ขอบ 16 ราคา 2800 บาท/คู่

คอลาก
ปรับได้ รุ่นหนา   สีเขียว ราคา 770 บ.
ปรับได้ รุ่นบาง ดอกบัว  ราคา 670 บ.


มู่เล่ห์ TURBO
ขนาด 4 * นิ้ว      300 บ.
ขนาด 4 * นิ้ว      400 บ.
ขนาด 4 * นิ้ว      450 บ.

ใบผาน
ตราง้าว            320 บ.

26 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2556 12:45

  มียางหน้าและหลังขอบ14นิ้วไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยางหน้าหลังขอบ 14 นิ้ว ไม่มีครับ โรงงานเลิกผลิตแล้ว
   มีแต่
   ยางหลังขอบ 15 นิ้ว
   ยางหน้าขอบ 16 นิ้ว ครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2556 08:19

   ยางหลังขอบ15นิ้ว
   ยางหน้าขอบ16นิ้ว
   ขอทราบราคาพร้อมกระทะล้อแบบ 6 รูครับ

   ลบ
  3. ยางหลังขอบ15นิ้ว 6 รู ราคา 1300 บาท
   ยางหน้าขอบ16นิ้ว 4 รู ราคา 2800 บาท
   ราคารวมกระทะแล้วครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2557 16:36

  กะทะขอบ 16 รู4รู อย่างเดียวมีขายมั้ยครับ

  ตอบลบ
 3. ช่วยแนะนำอุปกรณ์รถพ่วง 4 ล้อ ใช้ขนรถแทรกเตอร์คูโบต้าหน่อยครับ

  ตอบลบ
 4. อยากเอาเพลาล้อ และล้อ มาขายที่นครศรีธรรมราช ครับ ผมจะขนส่งยังไงครับ
  www.facebook.com/visuttractor

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2557 13:16

  ขอข้อมูลรถพรวนดิน KBT 7 HP เพิ่มเติมครับ
  มีเกียร์หรือไม่ เดินหน้าอย่างเดียวหรือมีเกียร์ถอยด้วย
  อุปกรณ์ที่มีให้ครบชุด 17,500 มีชุดยกร่องและชุดดายหญ้า ล้อยางที่ติดรถได้ด้วยใช่ไหมครับ
  ขอชื่อเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกับตัวรถด้วยครับ
  อยากได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รบกวนด้วยครับ
  ขอราคารวมค่าขนส่ง อ.นิคมพํฒนา จ.ระยอง 21180
  ขอบคุณครับ
  วิรุณ

  ตอบลบ
 6. รถพรวนดินมีแยกขายแค่โครงมั๊ยครับ ไม่เอาเครื่องยนต์ หากมีขอทราบราคาด้วยครับ

  ตอบลบ
 7. ยากรู้สองคำตอบบน

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม 2557 20:29

  ขอทราบรายละเอียดรถพรวนดินหน่อยครับ อยู่ตากเคยซื้อ ของที่ร้าน 4ชิ้น หากส่งราคาขนส่งเท่าไหร่ครับ

  ตอบลบ
 9. มีเพลายาวซะ 2 ม.ประครับ

  ตอบลบ
 10. ขอทราบราคาครบชุดสำหรับทำนาน้ำตมครับ

  ตอบลบ
 11. อยากถามเกี่ยวกับรถพรวนดินนะครับ ถ้าอยากได้แต่โครงของมัน เพราะว่าผมมีเครื่องแล้ว เครื่องเบนซิน 6.5 แรงที่ติดมากับนากดูดน้ำนะครับ แล้วมีแบบว่าผ่อนเป็นรายเดือนหรือไม่ครับ อยากทราบ

  ตอบลบ
 12. ยาง+กระทะ คูโบต้า47มีมัยคับ

  ตอบลบ
 13. ยาง+กระทะ คูโบต้า47มีมัยคับ

  ตอบลบ
 14. ล้อช่วยแรง ของคูโฐต้ามี ไหม ครับ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2559 22:24

  เพลาตันมีขนาดกว้างสุดเท่าไหร่ครับ

  ตอบลบ
 16. สนใจรถไถพรวนดิน TAZ650
  ขอรายละเอียดเพิ่มหน่อยครับ
  อุปกรณ์มีอะไรบ้าง
  ค่าจัดส่งเท่าไร ผมอยู่ระยองครับ
  เมลย์ Bandit_b@bst.co.th

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ18 ตุลาคม 2559 19:59

  ผมอยากได้หูลากรถไถ..ตรารถถังชุปแข็ง

  ตอบลบ
 18. เพลารถไถ สีแดงยาวกี่ ซม.คับ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ14 ธันวาคม 2559 23:10

  เครื่องยิดข้าวนี่ใช้กัลรถไถเดินตามขาดเล็กใช่ไหมครับ....แล้วใช้ยอดปุ๋ยได้ไหม

  ตอบลบ
 20. อยากซื้อเพลารถเพื่อมาทำรถพ่วงรถไถคูโบต้าต้องใช้เพลาแบบไหนค่ะ

  ตอบลบ
 21. อยากได้เฉเพาะโครงอย่างเดียว ขายไหมครับ มีเตรื่องยนต์แล้ว ติดต่อ 0918670028

  ตอบลบ