วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

ตะไบ

ตะไบกลม PUMPKIN
ขนาด 10 นิ้ว
แบบหยาบ        ราคา 90 บาท

แบบละเอียด     ราคา100บาท

ตะไบสามเหลี่ยม 6 นิ้ว
พร้อมด้าม ตรา ตา

ราคา 1200 บาท(โหล)

ตะไบแบนหยาบ SOLO

ขนาด 8 นิ้ว     ราคา 80 บาท
ขนาด 10 นิ้ว ราคา 100 บาท

ตะไบ PUMPKIN
ขนาด 6 นิ้ว / 8 นิ้ว         ราคา 60 / 80 บาท
ขนาด 10 นิ้ว / 12 นิ้ว ราคา 100 / 120 บาท

ตะไบแบน PUMPKIN
ขนาด 8 นิ้ว   ราคา   80 บาท
ขนาด 10 นิ้ว ราคา 100 บาท
ขนาด 12 นิ้ว ราคา 120 บาท

ตะไบ

สามเหลี่่ยม6นิ้วSOLOราคา60 บาท
สามเหลี่่ยม6นิ้วตราตาราคา90 บาท
แบน 12 นิ้ว  SOLO  ราคา 100 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น