วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

สปริงเกอร์ ชุดพ่นหมอก วาล์วผสมปู๋ย

สปริงเกอร์ Super Product
รุ่น SP1 BLADE ราคา 7.5 บาท
(ยกถุง 100 ตัว ราคา 7.0 บาท)
(ยกลัง 400 ตัว ราคา 6.5 บาท)

สปริงเกอร์ 1 นิ้ว Super Gun
SUPER PRODUCT

รุ่น CS 100 ราคา 450 บาท

สปริงเกอร์ POP UP 4 หุน
YM-ZM12AN รัศมี 3.7       เขียว 45 บาท
YM-ZMACC04 NPT                   90 บาท
YM-ZMPOPIM-01 NOZ 4.0     450 บาท

สปริงเกอร์ 2 นิ้ว
SUPER GUN เกลียว 2 นิ้ว
ราคา 1200 บาท

มินิสปริงเกอร์ 2 IN 1
แรงดัน 1.5 บาร์ จุ 100 ตัว
อัตราการให้น้ำ 180ลิตร/ชม.
ราคา 4 บาท/ตัว

มินิสปริงเกอร์ 2 IN 1
ราคา 2.50 บาท

สปริงเกอร์ไทเฟิง
360 องศา
 ราคา 20 บาท

เครื่องพรมน้ำสนามหญ้า SOLO
รุ่น 803 ราคา 280 บาท

สปริงเกอร์ CK
ปรับองศา 4 หุน ราคา 35 บาท

สปริงเกอร์ ทองเหลือง NAAN
NA423WP / 4.0 4 หุน เกลียวนอก 520 บ.
(ปรับองศาได้)
233 / 4.0 6 หุน เกลียวใน       ราคา 750 บ. 

ขาตั้งสปริงเกอร์ Super Product
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 900 บาท
ขนาด 2 นิ้ว    ราคา 950 บาท

ชุดหัวพ่นหมอก / วาล์วผสมปุ๋ย
ชุดหัวพ่นหมอก     ราคา 50 บาท/ชุด
ชุดวาล์วผสมปุ๋ย        ราคา 350 บาท

สปริงเกอร์ ใบแสตนเลส
ยี่ห้อ เกษตรไทย ราคา 4.5 บาท

ยี่ห้อ SUPER PRODUCT
ขนาด 1 นิ้ว 3 หัวฉีด ราคา 110 บาท
ขนาด 1 นิ้ว 5 หัวฉีด ราคา 130 บาท

สปริงเกอร์ 1 นิ้ว
รุ่น SP-01 2 หัวฉีด   105   บาท/ตัว
รุ่น SP-02 3 หัวฉีด   110   บาท/ตัว
รุ่น SP-04 4 หัวฉีด   120   บาท/ตัว
รุ่น SP-05 5 หัวฉีด   130   บาท/ตัว
รุ่น CS-100 มีเนียม   400   บาท/ตัว


สปริงเกอร์ 4 หุน + 6 หุน
รุ่นแสตนเลส โครงหมุนได้        5.5 บาท
รุ่น 444 (โครงครึ่งวงกลม)    ราคา 3 บาท 
รุ่น Nics (โครงเหลี่ยม)        ราคา 5 บาท
รุ่น Nics (โครงใหญ่เหลี่ยม)  ราคา 5 บาท 
รุ่น SP(โครงกลมหมุนไม่ได้)ราคา 6 บาท
รุ่น SP(โครงกลมหมุนได้)   ราคา 7.5 บาท 

สปริงเกอร์ มังกร

ขนาด 1.5 นิ้ว ตัวละ ราคา 950 บาท 

สปริงเกอร์ SUPER GUN
รุ่น CS-150 มีเนียม (1.5 นิ้ว) 850 บ.
รุ่น มังกร ปรับมุมได้ (2 นิ้ว) 1400 บ.1 ความคิดเห็น: