วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องเย็บกระสอบ

เครื่องเย็บกระสอบ

ราคา 3000 บาท

เครื่องเย็บกระสอบ
ราคาครบชุด       ชุดละ 3000 บาท
ด้ายเย็บกระสอบ โหลละ 600 บาท
เข็มเย็บกระสอบ      อันละ 10 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น