วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

บอลวาล์ว PVC ข้อต่อ PVC ท่อน้ำทิ้ง ยูเนี่ยน PVC

วาล์ว PVC LOTUS
แบบเกลียว
ขนาด 4 หุน 15 บาท    (ยกลัง 150 ตัว 13 บาท)
ขนาด 6 หุน 22 บาท    (ยกลัง 120 ตัว 20 บาท)
ขนาด 1 นิ้ว 30 บาท    (ยกลัง   75 ตัว 28 บาท)
ขนาด 1.1/4 นิ้ว 50 บาท (ยกลัง 36 ตัว 45 บาท)
ขนาด 1.5 นิ้ว 65 บาท    (ยกลัง 36 ตัว 60 บาท)
ขนาด 2 นิ้ว 75 บาท       (ยกลัง 24 ตัว 70 บาท)
แบบสวม
ขนาด 4 หุน 12 บาท    (ยกลัง 150 ตัว 10 บาท)
ขนาด 6 หุน 17 บาท    (ยกลัง 120 ตัว 15 บาท)
ขนาด 1 นิ้ว 23 บาท    (ยกลัง   75 ตัว 21 บาท)
ขนาด 1.1/4 นิ้ว 45 บาท (ยกลัง 36 ตัว 40 บาท)
ขนาด 1.5 นิ้ว 55 บาท    (ยกลัง 36 ตัว 50 บาท)
ขนาด 2 นิ้ว 65 บาท       (ยกลัง 24 ตัว 62 บาท)
ขนาด 2.5 นิ้ว 200 บาท(ยกลัง 12 ตัว 170 บาท)
ขนาด 3 นิ้ว 250 บาท   (ยกลัง 12 ตัว 220 บาท)
ขนาด 4 นิ้ว 450 บาท   (ยกลัง   6 ตัว 400 บาท)
ขนาด 6 นิ้ว 2500 บาท (ยกลัง 2 ตัว 2400 บาท)

ข้อต่อ PVC ฉาก

ข้องอฉาก 3 ทาง 4 หุน   8.5  บาท
ข้องอฉาก 3 ทาง 6 หุน  9.5 บาท
ข้องอฉาก 3 ทาง 1 นิ้ว    17 บาท
สี่ทางฉาก 4 หุน             9.5 บาท
สี่ทางฉาก 6 หุน           10.5 บาท
สี่ทางฉาก 1 นิ้ว               20 บาท


ยูเนี่ยน PVC มีเกลียว
1.ขนาด 4 นิ้ว      ราคา 450 บาท
2.ขนาด 3 นิ้ว      ราคา 250 บาท
3.ขนาด 2.5นิ้ว    ราคา 180 บาท
4.ขนาด 2 นิ้ว        ราคา 90 บาท
5.ขนาด 1.5 นิ้ว     ราคา 70 บาท
6.ขนาด 1.1/4 นิ้ว  ราคา 55 บาท
7.ขนาด 1 นิ้ว        ราคา 40 บาท
8.ขนาด 6 หุน       ราคา 30 บาท
9.ขนาด 4 หุน       ราคา 25 บาท

ข้องอเกลียวในทองเหลือง
 4 หุน ราคา 10 บาท
 6 หุน ราคา 16 บาท
 1 นิ้ว ราคา 32  บาท

ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง
 4 หุน ราคา 8 บาท
 6 หุน ราคา14บาท 
1นิ้ว ราคา 30 บาท

สามทางเกลียวใน
ทองเหลือง
4 หุน ราคา 15 บาท
6 หุน ราคา 18 บาท

สี่ทาง PVC
ขนาด 4 หุน       ราคา 7 บาท
ขนาด 6 หุน       ราคา 8 บาท
ขนาด 1 นิ้ว      ราคา 10 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว   ราคา 20 บาท
ขนาด 2 นิ้ว      ราคา 25 บาท
ขนาด 3 นิ้ว      ราคา 85 บาท

ท่อสั้นหน้าจาน PVC
ขนาด 1 นิ้ว     ราคา   80 บาท
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 150 บาท
ขนาด 3 นิ้ว     ราคา 270 บาท
ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 350 บาท
ขนาด 6 นิ้ว     ราคา 950 บาท
ขนาด 8 นิ้ว   ราคา 1050 บาท
ขนาด 10 นิ้ว ราคา 1600 บาท
ขนาด 12 นิ้ว ราคา 2400 บาท

วาล์ว PVC

ขนาด                     ยี่ห้อ Lucky       ยี่ห้อ ACEGO
4 หุน                           12 บาท                 15 บาท
6 หุน                           18 บาท                 20 บาท
1 นิ้ว                           25 บาท                 28 บาท
1.1/4 นิ้ว                                                  50 บาท
1.5 นิ้ว                        55 บาท                 65 บาท
2 นิ้ว                           65 บาท                 80 บาท

ขนาด                                                      ยี่ห้อ TF
2.5 นิ้ว                                                    230 บาท
3   นิ้ว                                                     250 บาท
4   นิ้ว                                                     450 บาท
6   นิ้ว                                                   2500 บาท

ข้อต่อ PVC สีฟ้า


ยกลัง ลด 50 เปอร์เซ็นต์
(จากราคาตั้ง ทอน้ำไทย)

ตัวอย่าง

ข้องอ 4 หุน          ราคาตั้ง 3.5 บาท   ลดเหลีอ 1.75 บาท
ข้องอ 2 นิ้ว       ราคาตั้ง 27.7 บาท   ลดเหลีอ 13.85 บาท

ข้อต่อ PVC สีฟ้า
(ราคาพิเศษ)
ฝาครอบ
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 42 บาท
ขนาด 5 นิ้ว ราคา 50 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 60 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 90 บาท

ท่อน้ำทิ้ง อุดแท็งค์น้ำ
6 หุน      6 บาท
1 นิ้ว      7 บาท
1.5 นิ้ว     12 บาท
2 นิ้ว        15 บาท
2 ความคิดเห็น: