วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องหั่นข้าวโพด หั่นต้นกระถิน หั่นหยวกล้วย

เครื่องหั่นกระถินใหม่
รุ่น FC-255
ราคา 16000 บาท

เครื่องหั่นหยวกกล้วย
ราคา 16000 บาท

เครื่องหั่นต้นข้าวโพด
ราคา 17000 บาท

เครื่องหั่นต้นกระถิน
ราคา 17000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น