วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั๊มน้ำ หอยโข่ง ไฟฟ้า

ปั้มน้ำ หัวแสตนเลส LEO
ขนาด 1.5 แรงม้า
(รับประกัน 2 ปี)
รุ่น AMSm120/1.1 ราคา 3500 บาท

ปั้มน้ำ KOBOTA
ขนาด 2 นิ้ว 3 แรงม้า ราคา 7500 บาท


ปั้มหน้ายาว KANTO
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1500 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง MITSUSHI
ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า ราคา 650 บาท

ปั้มน้ำ หัวแสตนเลส ม้าเหล็ก

รุ่นหน้ายาว   ราคา 1900 บาท
รุ่นหน้าใหญ่  ราคา 2300 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่ง ไชโย
ใบพัดทองเหลือง
มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 2500 บาท

ปั้มน้ำ LEO หัวแสตนเลส
ราคา 3500 บาท

ปั้มน้ำแสตนเลส ส่งสูง MORINO
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 4000 บาท

ใบพัดปั้มน้ำ Mitsubishi
รุ่น WCL2205S/FS/FT
ขนาดปั้ม 2 นิ้ว 3 แรงม้า ราคา 900 บาท

ปั้มหอยโข่ง LEO
หัวแสตนเลส ขนาด 1 นิ้ว 1    แรงม้า  3200 บาท
หัวแสตนเลส ขนาด 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า  3500 บาท

ปั้มหอยโข่ง 2 นิ้ว 2 
แรงม้า 2 สาย KAZUMA


ราคา 1800 บาท

ปั้มหอยโข่ง KOBOTA รุ่นดูดโคลน
ขนาด 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า

 ราคา 3500 บาท

ปั้มหอยโข่ง VALU รุ่น VSJ100
ขนาด 1 แรงม้า หัวสแตนเลส
ราคา 2200 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง MITSUROMAR
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง ราคา 2000 บาท

ปั้มหอยโข่ง POLO

หัวแสตนเลส 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 2200 บาท

ปั้มหอยโข่ง PUMP UP
ขนาด 2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน

ไฟ 2 สาย ราคา 5800 บาท

ปั้มน้ำ หัวสแตนเลส
MONTA  1 แรงม้า JET100S

ราคา 2200 บาท

ปั้มน้ำ 3 ใบพัด 1500 วัตต์
Mitsuheavyduty


ราคา 6500 บาท

ปั้มน้ำ OVENZ
รุ่นVM32-160B 220 V 3 แรงม้า     ราคา 6800 บาท
รุ่นVM32-160B 380 V. 3 แรงม้า     ราคา 6800 บาท
รุ่นVM32-200C 220V. 5.5 แรงม้า   ราคา 12000บาท
รุ่นVM32-200C 380V. 5.5 แรงม้า  ราคา 11500 บาท
รุ่นVM50-160B 380V. 7.5 แรงม้า   ราคา 17000 บาท
รุ่นVM50-160A 380V. 10 แรงม้า   ราคา 19000 บาท
รุ่นVM50-200B 380V. 15 แรงม้า   ราคา 23000 บาท


 รุ่น VC200 PLUS 2 แรงม้า 220V.ราคา 3800 บาท

 รุ่น VC200 PLUS 2 แรงม้า 380V.ราคา 3800 บาท


ปั้มหอยโข่ง SUNNY
รุ่น CPM-130

 ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า ราคา 900 บาท

ปั้มหอยโข่ง LEAL

ขนาด 0.5 แรงม้า ราคา 650 บาท

ปั้มหอยโข่ง LEAL
ขนาด 1 แรงม้า ราคา 1500 บาท

หน้าจานปั้มน้ำ
1.ขนาด 4 นิ้ว  ราคา  170 บาท

2.ขนาด 3 นิ้ว   ราคา 150 บาท

ปั้มน้ำ TAIFU หัวแสตนเลส
1 นิ้ว 1 แรงม้า
รุ่น SGJ800 ราคา 2400 บาท

ปั้มน้ำ TAIFU
1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า 2 ใบพัด
รุ่น 2TCP25/140M ราคา 3900 บาท

ปั้มน้ำ ARWANA หัวแสตนเลส
รุ่น 5 ใบพัด 2 นิ้ว 3 แรงม้า
รุ่น MT-105 ราคา 13000 บาท

รุ่น 5 ใบพัด 1 นิ้ว 1.3 แรงม้า
 รุ่น MTS-55 ราคา 8500 บาท

รุ่น 5 ใบพัด 1 นิ้ว 0.75 แรงม้า
  รุ่น MTS-35 ราคา 7000 บาท

รุ่น 1 ใบพัด 1 นิ้ว 1 แรงม้า

 รุ่น SW121 ราคา 4500 บาท

ปั้มหอยโข่ง PILOT
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด

รุ่น 2TCP300 ราคา 5500 บาท

ปั้มหอยโข่ง MORINO
2 นิ้ว 2.5 แรงม้า ส่งสูง

ราคา 4000 บาท

ปั้มหอยโข่ง ตรา DIAMOND
2 นิ้ว 2 แรงม้าราคา 2000 บาท 

ปั้มหอยโข่ง ไฟฟ้า OVENZ
1 นิ้ว 0.5 HP ไฟ 220 V
รุ่น VM 50 ใบพัดไฟเบอร์ 1800 บาท

รุ่น VM 50 ใบพัดทองเหลือง 2000 บาท

ปั้มหอยโข่ง ไฟฟ้า OVENZ
1 นิ้ว 1 HP ไฟ 220 V
รุ่น VM100 ใบพัดทองเหลือง 2600 บาท

ปั้มหอยโข่ง ไฟฟ้า OVENZ
1.5 นิ้ว 1 HP ไฟ 220 V

รุ่น VR100 ราคา 2500 บาท

ปั้มหอยโข่ง MALANO 
0.5 แรงม้า 1 นิ้ว


  รุ่น ML-102 ราคา 900 บาท

ปั้มน้ำ PILOT 2 นิ้ว 2HP 
รุ่น TCP200
ราคา  5000 บาท

ปั้มน้ำ OVENZ VR100

ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 2500 บ.

ปั้มน้ำ MITSUBISHI
หน้าแปลน 3 นิ้ว 3 แรงม้า
ไฟ 220 โวลต์ 2 สาย ราคา 9700 บาท
ไฟ 380 โวลต์ 3 สาย ราคา 9200 บาท

ปั้มหอยโข่ง หัวแสตนเลส
ROWEL
ขนาด 2 แรงม้า ราคา 10000 บาท


ขนาด 2 แรงม้า ราคา 6000 บาท


รุ่น BJZ100        ราคา 3400 บาท

รุ่น BLC70/075 ราคา 3500 บาท


ปั้มน้ำหอยโข่ง ไฟฟ้า KOJIMA
ทองแดงแท้ 100 เปอร์เซ็นต์
รุ่น HFM-130A
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน 4500 บาท

รุ่น VB-300
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด 5500 บาท

ปั้มน้ำหน้ายาว KANTO
1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1500 บาท

ปั้มน้ำ หน้ายาว MONTA
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1800 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า DEBELL
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1400 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่งไฟฟ้า Pedrollo
Made In Italy
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 4400 บาท

ปั้มน้ำ หัวแสตนเลส HIER
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 2000 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่ง 3 นิ้ว 3 แรงม้า
ยี่ห้อ DIAMOND ราคา 3000 บาท

ปั้มน้ำ KOJIMA 4 นิ้ว 3 แรงม้า
ขดลวดทองแดงแท้ ราคา 4800 บาท

ปั้มหอยโข่ง Maximum
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 2000 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง 3 นิ้ว PILOT
รุ่น TNF130A 3 แรงม้า  5300 บาท

ปั้มน้ำ KOSPETTE
ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 1700 บาท


ปั้มหอยโข่ง ARWANA
หัวแสตนเลส
รุ่น LSJ-101 (APP 1) 4000 บาท
รุ่น SW-121 (APP2)  4500 บาท

ปั้มน้ำ 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ยี่ห้อ Matsubishi ราคา 2000 บาท

ปั้มน้ำ PEDROLLO
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 2 สาย 8800 บาท
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 3 สาย 8800 บาท

ปั้มน้ำ SAWADA 2 นิ้ว
2 แรงม้า ญ๊๋ปุ่นแท้ ราคา 4300 บาท

ปั้มน้ำ PEDROLLO เจ็ทคู่
ขนาด 1 แรงม้า ราคา 5700 บาท

ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 9000 บาท

ปั้มน้ำแรงดัน 2 ใบพัด Zushita
ขนาด 1 แรงม้า    ราคา 2600 บาท
ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 3200 บาท
ขนาด 2 แรงม้า    ราคา 3700 บาท

ปั้มหอยโข่ง ดูดน้ำมัน
ขนาด 0.5 แรงม้า ราคา 3500 บาท

ขนาด 0.6 แรงม้า ราคา 4500 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่งไฟฟ้า
Mitsubishi
ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท

ใบพัดลมปั้มน้ำ/มอเตอร์
ใบพัดลมปั้มน้ำ
ขนาด 4 / 4.5 / 5 รูS นิ้ว ราคา 40 / 48 / 55 บ.
ขนาด 5 รูL / 5.5 / 6 นิ้ว ราคา 55 / 60 / 68 บ.
ขนาด 6.5 / 7 นิ้ว           ราคา        76 / 80 บ.
ใบพัดลมมอเตอร์
ขนาด 8 นิ้ว   * B28 ราคา 140 บาท
ขนาด 9 นิ้ว   * B30 ราคา 170 บาท
ขนาด 10 นิ้ว * C32 ราคา 230 บาท
ขนาด 11 นิ้ว * C36 ราคา 250 บาท
ขนาด 12 นิ้ว * C38 ราคา 300 บาท

ปั้มน้ำ AMIGO AG-35
ขนาด 1 นิ้ว * 0.5 แรงม้า 650 บ.

ปั้มน้ำ PEDROLLO 1 HP 3 สาย
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 5700 บาท

ใบพัดปั้มน้ำ TARINO
ไฟเบอร์ 1 นิ้ว 0.5 HP ราคา 200 บาท
ทล. 1 นิ้ว 0.5 HP       ราคา 350 บาท
ทล. 1 นิ้ว 1 HP          ราคา 420 บาท
ทล. 1.5 นิ้ว 1 HP       ราคา 390 บาท
ทล. 2 นิ้ว 2 HP          ราคา 550 บาท

ปั้มน้ำ 2 นิ้ว 2 แรงม้า MITSUYABA
ราคา 2000 บาท

ปั้มน้ำ 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า


ยี่ห้อ VEGA  900 บาท


AZANO   900 บาท


YAMANO  1300 บาท


TARINO  1400 บาท

ปั๊มน้ำขนาด 1 นิ้ว แรงม้า

ปั้มน้ำหอยโข่ง AMIGO
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1300 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง ZUSHITA
หัวแสตนเลส 1 แรงม้า ราคา 2100 บ.


VEGA   1400 บาท


TAKESHI 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1500 บาท


YAMANO  1800 บาท


TARINO  2000 บาท

ปั้มน้ำ Mitsubishi
ขนาด 1 นิ้ว    1 แรงม้า ราคา 4000 บ.
ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 4100 บ.

ปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า
ยี่ห้อ FLOMATIC ราคา 1600 บาท

ปั๊มน้ำขนาด 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า

KOSPETE  1700 บาท

ปั๊มน้ำขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า


TARINO  2100 บาท

ARENO  3800 บาท

ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว แรงม้า


MONTA   1800 บาท


 TARINO  3400 บาท

DENO  3600 บาท

OVENZ 3800 บา

ARENO  5200 บาท

MITSUBISHI                           7000 บาท
MITSUBISHI  (มีหน้าแปลน)    8000 บาท 

ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว แรงม้า


PUMP UP   5800 บาท      

OVENZ   6800 บาท

Mitsubishi ไฟ 220 V (หน้าแปลน)         9000 บ.
Mitsubishi ไฟ 380 V (หน้าแปลน)         8500 บ.
Mitsubishi ไฟ 220 V (ไม่มีหน้าแปลน)   8000 บ.
Mitsubishi ไฟ 380 V (ไม่มีหน้าแปลน)    7500 บ.

ARENO  11500 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง 3 นิ้ว 3 แรงม้า
Mitsuroma                   ราคา 3300 บ.
Mitsuroma หน้าแปลน ราคา 4000 บ.
PILOT       หน้าแปลน ราคา 5300 บ.


ปั้มน้ำ Mitsubishi
5 แรงม้า ไฟ 220 V    ราคา 11500 บ.
5 แรงม้า ไฟ 380 V    ราคา 11000 บ.
7.5 แรงม้า ไฟ 380 V ราคา 18500 บ.
(รุ่น WCM)
7.5 แรงม้า ไฟ 380 V ราคา 19000 บ.
(รุ่น WCL)
10 แรงม้า ไฟ 380 V  ราคา 21500 บ.
15 แรงม้า ไฟ 380 V  ราคา 27000 บ.

16 ความคิดเห็น:

 1. สนใจสินค้า
  ผมอยู่ จ.เพชรบุรี ส่งให้ได้มั๊ยครับ
  สอบถามครับ
  1.ปั๊มน้ำ ISOKI ราคา 2000 บาท อัตราการไหลQ ที่กี่ LPM ครับ
  2. เครื่องตัดไฟเบอร์ AMIKO(1800 W) ราคา 1400 บาท
  3. ยางไนล่อน แบบลูกปืน(พร้อมลูกปืนหรือไม่) ขนาด 6 นิ้ว สั่งจำนวน 2 ลูก
  ถ้าจัดส่งได้รบกวนคิดราคาค่าขนส่งให้หน่อยน๊ะครับ ที่เพชรบุรีมี ขนส่ง 99 อยู่ด้วยครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2557 16:13

  แนะนำปั๊มน้ำใช้สเปน้ำในโรงเห็ด ระยะส่งประมาน 30เมตร ครับ

  ตอบลบ
 3. ปั๊ม Zushita ปั๊มแรงดัน 2 ใบพัด ขนาด 1 /1.5/2 แรงม้า ผมไม่ทราบว่าใช้ท่อขนาดกี่นิ้วครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2558 16:57

  ช่วยแนะนำปั๊มที่สามารถดูดน้ำจากแม่น้ำทางลาด 45 องศาจากคันแม่น้ำ ลงไป18 เมตรถึงผิวน้ำ ส่งไกลประมาณ 250 เมตร แยกหัวน้ำหยด พร้อมเปลี่ยนเป็นมินิสปริงเกอร์ 580 หัว ครับ ตอนนี้ใช้ 2hp 2" H22 จ่ายหัวหยดได้ประมาณ 500 ครับ แนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2558 08:28

   อยากทราบเหมือนกันคะ อยากได้ปั๊มน้ำนำไปใช้ในไร่คะ

   ลบ
  2. สปริงเกอร์ 580 หัวคงทีเดียวไม่ได้ละครับ เว้นแต่ปั๊มดับเพลิงครับ (ใช้ปั๊มเดิมย้ายลงแพ แล้วใส่วาร์วทีละ 30-40 หัว ดีกว่าครับ)

   ลบ
 5. รบกวนขอทราบรายละเอียดสเปคปั๊มน้ำ 0.5 แรง ของแต่ละที่ทางร้านมีสินค้า. ของแต่ละยี่ห้อที่ราคาไม่เกิน1,000 บาท. ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 6. ปั้มVEGA0.5แรง ใช้กับบ่อปลาขนนา3คูณ3นั้าลึก30เซนติเมตรได้ใช่ป่าวครับ ราคารวมค่าส่งไปอุบลราคาเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 7. ปั้มVEGA0.5แรง ใช้กับบ่อปลาขนนา3คูณ3นั้าลึก30เซนติเมตรได้ใช่ป่าวครับ ราคารวมค่าส่งไปอุบลราคาเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. หากสั่งปั๊ม 1 ตัวคิดค่าขนส่งเพิ่มเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 10. ปั้มหอยโข่ง หลายใบพัดแบบตั้ง2แรงม้ามีใหมครับ

  ตอบลบ
 11. ปั้มหอยโข่ง หลายใบพัดแบบตั้ง2แรงม้ามีใหมครับ

  ตอบลบ
 12. ผมอยากได้ปั้มน้ำหนัายาวMONTA 1ตัว จะส่งให้ได้หรือเปล่าครับ และราคายังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 13. จ่าเพชรบุรี29 เมษายน 2559 16:10

  ต้องการดูดน้ำบ่อบาดาลลึกประมาณ 3 เมตร ใช้รดต้นไม้กล้วย มะม่วง ต้องใช้ปั๊มขนาดกี่แรงกี่นิ้วดีปั๊มประมา 1/2 วัน ยีั้ห้อไหนดีครับ

  ตอบลบ
 14. Debell pump. -db-158ขนาด1นิ้ว 1แรงราคา1400 ค่าจัดส่งเท่าไหร่ ส่งที่อุบล. แระใช้เวลากี่วัน

  ตอบลบ