วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั๊มน้ำ หอยโข่ง ไฟฟ้า

ปั้มสระว่ายน้ำ ARWANA
ขนาด 1 แรงม้า ราคา 7500 บาท

ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 8500 บาท

ขนาด 2 แรงม้า ราคา 10500 บาท
ขนาด 3 แรงม้า ราคา 12500 บาท

ปั้มน้ำ 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า
ควายเหล็ก
ขดลวดทองแดงแท้ ราคา 1600 บาท

ปั้มหอยโข่งไฟฟ้า 2 นิ้ว 2 แรงม้า
ไชโย KC-200
ราคา 2000 บาท

ปั้มหอยโข่งไฟฟ้าไชโย
ขนาด 2 นิ้ว 3 แรงม้า
ราคา 2500 บาท

ปั้มหอยโข่งไฟฟ้า DEBELL 
1 นิ้ว 0.5 แรงม้า
ราคา 900 บาท

ปั้มหอยโข่ง SOLAR CELL
TAYO 12V QB60-12V

ราคา 1200 บาท

ปั้มน้ำ 4 นิ้ว 4 แรงม้า ควายเหล็ก
ราคา 3500 บาท

ปั้มหอยโข่ง แบตเตอรี่ 12 โวลท์
ขนาด 1 นิ้ว ราคา 1200 บาท

ปั้มน้ำ 1 นิ้ว 1 แรงม้า
VEGA VG-100
ราคา 1400 บาท

ปั้มน้ำ 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า
VEGA VG-50
ราคา 950 บาท

ปั้มน้ำ 1 นิ้ว 1 แรงม้า
 DEBELL
ราคา 1300 บาท

ปั้มน้ำ หัวแสตนเลส LEAL
รุ่น JET750SC ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า
ราคา 2200 บาท

ปั้มหอยโข่ง หน้ายาว LEAL
รุ่น LJ100L ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า
ราคา 1500 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่ง LEAL
รุ่น LB133-25 ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า
ราคา 650 บาท

ปั้มหอยโข่ง หัวแสตนเลส
ARWANA
รุ่น SW-251 ขนาด 2.5 แรงม้า
ราคา 7500 บาท

ใบพัดระบายความร้อน
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ขนาด 4 นิ้ว รู 10 - 11 มม. ราคา 40 บาท
ขนาด 5 นิ้ว รู 13 - 14 มม. ราคา 45 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า MITSUBISHI

คุณสมบัติ มอเตอร์ ปั้มน้ำ MITSUBISHIป้้มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง
ACH-375S ( 1 นิ้ว 0.5 HP ) ราคา 3000 บาท
WCH-755S  ( 1 นิ้ว 1 HP )  ราคา 4000 บาท


ป้้มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง
ปานกลาง
WCM-755SH ( 1.5 นิ้ว 1 HP ) ราคา 4100 บาท
WCM-1105S  ( 2 นิ้ว 1.5 HP ) ราคา 5000 บาท
WCM-1505S   ( 2 นิ้ว 2 HP )   ราคา 7000 บาท
WCM-1505FS ( 2 นิ้ว 2 HP )   ราคา 8000 บาท
WCM-1505T   ( 2 นิ้ว 2 HP )   ราคา 6700 บาท
WCM-1505FT ( 2 นิ้ว 2 HP )   ราคา 7700 บาท
WCM-2205S   ( 2 นิ้ว 3 HP )   ราคา 8000 บาท
WCM-2205FS ( 2 นิ้ว 3 HP )   ราคา 9000 บาท
WCM-2205T   ( 2 นิ้ว 3 HP )   ราคา 7500 บาท
WCM-2205FT ( 2 นิ้ว 3 HP )   ราคา 8500 บาท
WCM-3705FS (1.5 นิ้ว 5 HP) ราคา 11500 บาท
WCM-3705FT (1.5 นิ้ว 5 HP) ราคา 11000 บาท

 ป้้มน้ำหอยโข่ง ชนิดปริมาณน้ำมาก
WCL-2205S   ( 3 นิ้ว 3 HP )   ราคา 9000 บาท
WCL-2205FS ( 3 นิ้ว 3 HP )   ราคา 9700 บาท
WCL-2205FT ( 3 นิ้ว 3 HP )   ราคา 9200 บาท
WCL-3705FS ( 3 นิ้ว 5 HP ) ราคา 12000 บาท
WCL-3705FT ( 3 นิ้ว 5 HP ) ราคา 11500 บาท

 ป้้มน้ำหอยโข่ง มีหน้าแปลน

WCM-5505FT(1.5 นิ้ว 7.5 HP)ราคา 18500 บาท
WCL-5505FT  (2 นิ้ว 7.5 HP )  ราคา 19000 บาท
WCL-7505FT  (2 นิ้ว  10 HP )  ราคา 21500 บาท
WCL-11005FT  (2 นิ้ว  15 HP) ราคา 27000 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่ง 2 นิ้ว 3 แรงม้า
รุ่นมีหน้าแปลน ไฟ 2 สาย FPE
รุ่น M32B ราคา 4500 บาท

ปั้มน้ำ LEO หัวแสตนเลส
ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 4200 บาท

ปั้มน้ำ KOSPETTE รุ่น 2 ใบพัด
ขนาด 1    แรงม้า ราคา 2500 บาท
ขนาด 2.2 แรงม้า ราคา 3500 บาท

ป้้มน้ำหัวแสตนเลส JUPITER
ราคา 2000 บาท

ใบพัดอลูมิเนียม ขนาด 6.5 นิ้ว
รูใน 16 มม. ราคา 100 บาท
รูใน 19 มม. ราคา 100 บาท
รูใน 28 มม. ราคา 100 บาท

ปั้มน้ำ หัวแสตนเลส LEO
ขนาด 1 แรงม้า
(รับประกัน 2 ปี)
รุ่น AMSm70/0.75  ราคา 3500 บาท

ปั้มน้ำ KOBOTA
ขนาด 2 นิ้ว 3 แรงม้า ราคา 7500 บาท


ปั้มหน้ายาว KANTO
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1500 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง MITSUSHI
ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า ราคา 650 บาท

ปั้มน้ำ หัวแสตนเลส ม้าเหล็ก

รุ่นหน้ายาว   ราคา 1900 บาท
รุ่นหน้าใหญ่  ราคา 2300 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่ง ไชโย
ใบพัดทองเหลือง
มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 2500 บาท

ปั้มน้ำ LEO หัวแสตนเลส
ราคา 3500 บาท

ปั้มน้ำแสตนเลส ส่งสูง MORINO
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 4000 บาท

ใบพัดปั้มน้ำ Mitsubishi
รุ่น WCL2205S/FS/FT
ขนาดปั้ม 2 นิ้ว 3 แรงม้า ราคา 900 บาท

ปั้มหอยโข่ง LEO
หัวแสตนเลส ขนาด 1 นิ้ว 1    แรงม้า  3200 บาท
หัวแสตนเลส ขนาด 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า  3500 บาท

ปั้มหอยโข่ง 2 นิ้ว 2 
แรงม้า 2 สาย KAZUMA


ราคา 1800 บาท

ปั้มหอยโข่ง KOBOTA รุ่นดูดโคลน
ขนาด 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า

 ราคา 3500 บาท

ปั้มหอยโข่ง VALU รุ่น VSJ100
ขนาด 1 แรงม้า หัวสแตนเลส
ราคา 2200 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง MITSUROMAR
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง ราคา 2000 บาท

ปั้มหอยโข่ง POLO

หัวแสตนเลส 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 2200 บาท

ปั้มหอยโข่ง PUMP UP
ขนาด 2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน

ไฟ 2 สาย ราคา 5800 บาท

ปั้มน้ำ หัวสแตนเลส
MONTA  1 แรงม้า JET100S

ราคา 2200 บาท

ปั้มน้ำ 3 ใบพัด 1500 วัตต์
Mitsuheavyduty


ราคา 6500 บาท

ปั้มน้ำVENZ
รุ่นVM32-160B 220 V 3 แรงม้า     ราคา 6800 บาท
รุ่นVM32-160B 380 V. 3 แรงม้า     ราคา 6800 บาท
รุ่นVM32-200C 220V. 5.5 แรงม้า   ราคา 12000บาท
รุ่นVM32-200C 380V. 5.5 แรงม้า  ราคา 11500 บาท
รุ่นVM50-160B 380V. 7.5 แรงม้า   ราคา 17000 บาท
รุ่นVM50-160A 380V. 10 แรงม้า   ราคา 19000 บาท
รุ่นVM50-200B 380V. 15 แรงม้า   ราคา 23000 บาท


 รุ่น VC200 PLUS 2 แรงม้า 220V.ราคา 3800 บาท

 รุ่น VC200 PLUS 2 แรงม้า 380V.ราคา 3800 บาท


ปั้มหอยโข่ง SUNNY
รุ่น CPM-130

 ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า ราคา 900 บาท

ปั้มหอยโข่ง LEAL

ขนาด 0.5 แรงม้า ราคา 650 บาท

ปั้มหอยโข่ง LEAL
ขนาด 1 แรงม้า ราคา 1500 บาท

หน้าจานปั้มน้ำ
1.ขนาด 4 นิ้ว  ราคา  170 บาท

2.ขนาด 3 นิ้ว   ราคา 150 บาท

ปั้มน้ำ TAIFU หัวแสตนเลส
1 นิ้ว 1 แรงม้า
(ใบพัด ทองเหลือง)
รุ่น SGJ800 ราคา 2400 บาท

ปั้มน้ำ TAIFU
1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า 2 ใบพัด
รุ่น 2TCP25/140M ราคา 3900 บาท

ปั้มน้ำ ARWANA หัวแสตนเลส
รุ่น 5 ใบพัด 2 นิ้ว 3 แรงม้า
รุ่น MT-105 ราคา 13000 บาท

รุ่น 5 ใบพัด 1 นิ้ว 1.3 แรงม้า
 รุ่น MTS-55 ราคา 8500 บาท

รุ่น 5 ใบพัด 1 นิ้ว 0.75 แรงม้า
  รุ่น MTS-35 ราคา 7000 บาท

รุ่น 1 ใบพัด 1 นิ้ว 1 แรงม้า

 รุ่น SW121 ราคา 4500 บาท

ปั้มหอยโข่ง PILOT
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด

รุ่น 2TCP300 ราคา 5500 บาท

ปั้มหอยโข่ง MORINO
2 นิ้ว 2.5 แรงม้า ส่งสูง

ราคา 4000 บาท

ปั้มหอยโข่ง ตรา DIAMOND
2 นิ้ว 2 แรงม้า


ราคา 2000 บาท 

ปั้มหอยโข่ง ไฟฟ้า OVENZ
1 นิ้ว 0.5 HP ไฟ 220 V
รุ่น VM 50 ใบพัดไฟเบอร์ 1800 บาท

รุ่น VM 50 ใบพัดทองเหลือง 2000 บาท

ปั้มหอยโข่ง ไฟฟ้า OVENZ
1 นิ้ว 1 HP ไฟ 220 V
รุ่น VM100 ใบพัดทองเหลือง 2600 บาท

ปั้มหอยโข่ง ไฟฟ้า OVENZ
1.5 นิ้ว 1 HP ไฟ 220 V

รุ่น VR100 ราคา 2500 บาท

ปั้มหอยโข่ง MALANO 
0.5 แรงม้า 1 นิ้ว


  รุ่น ML-102 ราคา 900 บาท

ปั้มน้ำ PILOT 2 นิ้ว 2HP 
รุ่น TCP200
ราคา  5000 บาท

ปั้มน้ำ OVENZ VR100

ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 2500 บ.

ปั้มน้ำ MITSUBISHI
หน้าแปลน 3 นิ้ว 3 แรงม้า
ไฟ 220 โวลต์ 2 สาย ราคา 9700 บาท
ไฟ 380 โวลต์ 3 สาย ราคา 9200 บาท

ปั้มหอยโข่ง หัวแสตนเลส
ROWEL
ขนาด 2 แรงม้า ราคา 10000 บาท


ขนาด 2 แรงม้า ราคา 6000 บาท


รุ่น BJZ100        ราคา 3400 บาท

รุ่น BLC70/075 ราคา 3500 บาท


ปั้มน้ำหอยโข่ง ไฟฟ้า KOJIMA
ทองแดงแท้ 100 เปอร์เซ็นต์
รุ่น HFM-130A
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน 4500 บาท

รุ่น VB-300
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด 5500 บาท

ปั้มน้ำหน้ายาว KANTO
1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1500 บาท

ปั้มน้ำ หน้ายาว MONTA
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1800 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า DEBELL
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1400 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่งไฟฟ้า Pedrollo
Made In Italy
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 4400 บาท

ปั้มน้ำ หัวแสตนเลส HIER
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 2000 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่ง 3 นิ้ว 3 แรงม้า
ยี่ห้อ DIAMOND ราคา 3000 บาท

ปั้มน้ำ KOJIMA 4 นิ้ว 3 แรงม้า
ขดลวดทองแดงแท้ ราคา 4800 บาท

ปั้มหอยโข่ง Maximum
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 2000 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง 3 นิ้ว PILOT
รุ่น TNF130A 3 แรงม้า  5300 บาท

ปั้มน้ำ KOSPETTE
ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 1700 บาท


ปั้มหอยโข่ง ARWANA
หัวแสตนเลส
รุ่น LSJ-101 (APP 1) 4000 บาท
รุ่น SW-121 (APP2)  4500 บาท

ปั้มน้ำ 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ยี่ห้อ Matsubishi ราคา 2000 บาท

ปั้มน้ำ PEDROLLO
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 2 สาย 8800 บาท
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 3 สาย 8800 บาท

ปั้มน้ำ SAWADA 2 นิ้ว
2 แรงม้า ญี่ปุ่นแท้ ราคา 4300 บาท

ปั้มน้ำ PEDROLLO เจ็ทคู่
ขนาด 1 แรงม้า ราคา 5700 บาท

ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 9000 บาท

ปั้มน้ำแรงดัน 2 ใบพัด Zushita
ขนาด 1 แรงม้า    ราคา 2600 บาท
ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 3200 บาท
ขนาด 2 แรงม้า    ราคา 3700 บาท

ปั้มหอยโข่ง ดูดน้ำมัน
ขนาด 0.5 แรงม้า ราคา 3500 บาท

ขนาด 0.6 แรงม้า ราคา 4500 บาท

ปั้มน้ำ หอยโข่งไฟฟ้า
Mitsubishi
ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท

ใบพัดลมปั้มน้ำ/มอเตอร์
ใบพัดลมปั้มน้ำ
ขนาด 4 / 4.5 / 5 รูS นิ้ว ราคา 40 / 48 / 55 บ.
ขนาด 5 รูL / 5.5 / 6 นิ้ว ราคา 55 / 60 / 68 บ.
ขนาด 6.5 / 7 นิ้ว           ราคา        76 / 80 บ.
ใบพัดลมมอเตอร์
ขนาด 8 นิ้ว   * B28 ราคา 140 บาท
ขนาด 9 นิ้ว   * B30 ราคา 170 บาท
ขนาด 10 นิ้ว * C32 ราคา 230 บาท
ขนาด 11 นิ้ว * C36 ราคา 250 บาท
ขนาด 12 นิ้ว * C38 ราคา 300 บาท

ปั้มน้ำ AMIGO AG-35
ขนาด 1 นิ้ว * 0.5 แรงม้า 650 บ.

ปั้มน้ำ PEDROLLO 1 HP 3 สาย
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 5700 บาท

ใบพัดปั้มน้ำ TARINO
ไฟเบอร์ 1 นิ้ว 0.5 HP ราคา 200 บาท
ทล. 1 นิ้ว 0.5 HP       ราคา 350 บาท
ทล. 1 นิ้ว 1 HP          ราคา 420 บาท
ทล. 1.5 นิ้ว 1 HP       ราคา 390 บาท
ทล. 2 นิ้ว 2 HP          ราคา 550 บาท

ปั้มน้ำ 2 นิ้ว 2 แรงม้า MITSUYABA
ราคา 2000 บาท

ปั้มน้ำ 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า


ยี่ห้อ VEGA  900 บาท


AZANO   900 บาท


YAMANO  1300 บาท


TARINO  1400 บาท

ปั๊มน้ำขนาด 1 นิ้ว แรงม้า

ปั้มน้ำหอยโข่ง AMIGO
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1300 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง ZUSHITA
หัวแสตนเลส 1 แรงม้า ราคา 2100 บ.


VEGA   1400 บาท


TAKESHI 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 1500 บาท


YAMANO  1800 บาท


TARINO  2000 บาท

ปั้มน้ำ Mitsubishi
ขนาด 1 นิ้ว    1 แรงม้า ราคา 4000 บ.
ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา 4100 บ.

ปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า
ยี่ห้อ FLOMATIC ราคา 1600 บาท

ปั๊มน้ำขนาด 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า

KOSPETE  1700 บาท

ปั๊มน้ำขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า


TARINO  2100 บาท

ARENO  3800 บาท

ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว แรงม้า


MONTA   1800 บาท


 TARINO  3400 บาท

DENO  3600 บาท

OVENZ 3800 บา

ARENO  5200 บาท

MITSUBISHI                           7000 บาท
MITSUBISHI  (มีหน้าแปลน)    8000 บาท 

ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว แรงม้า


PUMP UP   5800 บาท      

OVENZ   6800 บาท

Mitsubishi ไฟ 220 V (หน้าแปลน)         9000 บ.
Mitsubishi ไฟ 380 V (หน้าแปลน)         8500 บ.
Mitsubishi ไฟ 220 V (ไม่มีหน้าแปลน)   8000 บ.
Mitsubishi ไฟ 380 V (ไม่มีหน้าแปลน)    7500 บ.

ARENO  11500 บาท

ปั้มน้ำหอยโข่ง 3 นิ้ว 3 แรงม้า
Mitsuroma                   ราคา 3400 บ.
Mitsuroma หน้าแปลน ราคา 4000 บ.
PILOT       หน้าแปลน ราคา 5300 บ.


ปั้มน้ำ Mitsubishi
5 แรงม้า ไฟ 220 V    ราคา 11500 บ.
5 แรงม้า ไฟ 380 V    ราคา 11000 บ.
7.5 แรงม้า ไฟ 380 V ราคา 18500 บ.
(รุ่น WCM)
7.5 แรงม้า ไฟ 380 V ราคา 19000 บ.
(รุ่น WCL)
10 แรงม้า ไฟ 380 V  ราคา 21500 บ.
15 แรงม้า ไฟ 380 V  ราคา 27000 บ.

17 ความคิดเห็น:

 1. สนใจสินค้า
  ผมอยู่ จ.เพชรบุรี ส่งให้ได้มั๊ยครับ
  สอบถามครับ
  1.ปั๊มน้ำ ISOKI ราคา 2000 บาท อัตราการไหลQ ที่กี่ LPM ครับ
  2. เครื่องตัดไฟเบอร์ AMIKO(1800 W) ราคา 1400 บาท
  3. ยางไนล่อน แบบลูกปืน(พร้อมลูกปืนหรือไม่) ขนาด 6 นิ้ว สั่งจำนวน 2 ลูก
  ถ้าจัดส่งได้รบกวนคิดราคาค่าขนส่งให้หน่อยน๊ะครับ ที่เพชรบุรีมี ขนส่ง 99 อยู่ด้วยครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2557 16:13

  แนะนำปั๊มน้ำใช้สเปน้ำในโรงเห็ด ระยะส่งประมาน 30เมตร ครับ

  ตอบลบ
 3. ปั๊ม Zushita ปั๊มแรงดัน 2 ใบพัด ขนาด 1 /1.5/2 แรงม้า ผมไม่ทราบว่าใช้ท่อขนาดกี่นิ้วครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2558 16:57

  ช่วยแนะนำปั๊มที่สามารถดูดน้ำจากแม่น้ำทางลาด 45 องศาจากคันแม่น้ำ ลงไป18 เมตรถึงผิวน้ำ ส่งไกลประมาณ 250 เมตร แยกหัวน้ำหยด พร้อมเปลี่ยนเป็นมินิสปริงเกอร์ 580 หัว ครับ ตอนนี้ใช้ 2hp 2" H22 จ่ายหัวหยดได้ประมาณ 500 ครับ แนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2558 08:28

   อยากทราบเหมือนกันคะ อยากได้ปั๊มน้ำนำไปใช้ในไร่คะ

   ลบ
  2. สปริงเกอร์ 580 หัวคงทีเดียวไม่ได้ละครับ เว้นแต่ปั๊มดับเพลิงครับ (ใช้ปั๊มเดิมย้ายลงแพ แล้วใส่วาร์วทีละ 30-40 หัว ดีกว่าครับ)

   ลบ
 5. รบกวนขอทราบรายละเอียดสเปคปั๊มน้ำ 0.5 แรง ของแต่ละที่ทางร้านมีสินค้า. ของแต่ละยี่ห้อที่ราคาไม่เกิน1,000 บาท. ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 6. ปั้มVEGA0.5แรง ใช้กับบ่อปลาขนนา3คูณ3นั้าลึก30เซนติเมตรได้ใช่ป่าวครับ ราคารวมค่าส่งไปอุบลราคาเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 7. ปั้มVEGA0.5แรง ใช้กับบ่อปลาขนนา3คูณ3นั้าลึก30เซนติเมตรได้ใช่ป่าวครับ ราคารวมค่าส่งไปอุบลราคาเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. หากสั่งปั๊ม 1 ตัวคิดค่าขนส่งเพิ่มเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 10. ปั้มหอยโข่ง หลายใบพัดแบบตั้ง2แรงม้ามีใหมครับ

  ตอบลบ
 11. ปั้มหอยโข่ง หลายใบพัดแบบตั้ง2แรงม้ามีใหมครับ

  ตอบลบ
 12. ผมอยากได้ปั้มน้ำหนัายาวMONTA 1ตัว จะส่งให้ได้หรือเปล่าครับ และราคายังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 13. จ่าเพชรบุรี29 เมษายน 2559 16:10

  ต้องการดูดน้ำบ่อบาดาลลึกประมาณ 3 เมตร ใช้รดต้นไม้กล้วย มะม่วง ต้องใช้ปั๊มขนาดกี่แรงกี่นิ้วดีปั๊มประมา 1/2 วัน ยีั้ห้อไหนดีครับ

  ตอบลบ
 14. Debell pump. -db-158ขนาด1นิ้ว 1แรงราคา1400 ค่าจัดส่งเท่าไหร่ ส่งที่อุบล. แระใช้เวลากี่วัน

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2561 14:48

  บ่อบาดาล ลึก 15 เมตน ต้องการใช้น้ำแค่ในบ้าน ชั้นเดียว แนะนำหน่อยคับตัวไหนดีคับ

  ตอบลบ