วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องตรวจสอบวัตถุ เครื่องวัดระยะ

เครื่องวัดระยะ
LASER PUMPKIN 
ระยะ 20 เมตร ราคา 1500 บาท

เครื่องวัดระยะ 
LASER PUMPKIN
ระยะ 40 เมตร ราคา 2100 บาท

เครื่องวัดระยะ 
LASER PUMPKIN
ระยะ 70 เมตร สำหรับคำนวณ 
ความสูง และพื้นที่ 
ราคา 3200 บาท

เครื่องตรวจสอบวัตถุ
 PUMPKIN MWD4-1
ราคา 2200 บาท

2 ความคิดเห็น:

  1. ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อสามนิ้วมีไหม

    ตอบลบ
  2. ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อสามนิ้วมีไหม

    ตอบลบ