วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ปากกาจับเหล็ก ปากกาตัวซี

ปากกาจับเหล็ก 8 นิ้ว
KENSHIRO
ราคา 1500 บาท

ปากกาจับเหล็ก NEW POWER
ขนาด 4 นิ้ว   ราคา 900 บาท
ขนาด 5 นิ้ว ราคา 1100 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 1500 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 2500 บาท

ปากกาจับเหล็ก
POWER 3 นิ้ว ราคา 600 บาท
POWER 4 นิ้ว ราคา 900 บาท
POWER 5 นิ้ว ราคา 1100 บาท
POWER 6 นิ้ว ราคา1620 บาท
POWER 8 นิ้ว ราคา 2500 บาท
EWIND 3 นิ้ว ราคา  340 บาท
EWIND 4 นิ้ว ราคา  530 บาท
EWIND 5 นิ้ว ราคา  670 บาท
EWIND 6 นิ้ว ราคา 1050บาท

ปากกาจับแป็บ ตั้งโต๊ะ PRINCE
เบอร์ 1 ราคา    500 บาท
เบอร์ 2 ราคา    650 บาท
เบอร์ 3 ราคา    850 บาท
เบอร์ 4 ราคา  1300 บาท

ปากกาจับชิ้นงาน
ขนาด 3 นิ้ว 350 บาท
ขนาด 4 นิ้ว 450 บาท

ปากกาจับเหล็กตัวซี SOLO
ขนาด 3 นิ้ว  ราคา 80 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 100 บาท
ขนาด 5 นิ้ว ราคา 120 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 160 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 230 บาท
ขนาด 10 นิ้วราคา 280 บาท
ขนาด 12 นิ้วราคา 350 บาท


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 มีนาคม 2560 11:36

    มีค่าจัดส่งหรือปล่าวครับ

    ตอบลบ