วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ปากกาจับเหล็ก ปากกาตัวซี

ปากกาจับเหล็ก
POWER 3 นิ้ว ราคา 600 บาท
POWER 4 นิ้ว ราคา 900 บาท
POWER 5 นิ้ว ราคา 1100 บาท
POWER 6 นิ้ว ราคา1620 บาท
POWER 8 นิ้ว ราคา 2500 บาท
EWIND 3 นิ้ว ราคา  340 บาท
EWIND 4 นิ้ว ราคา  530 บาท
EWIND 5 นิ้ว ราคา  670 บาท
EWIND 6 นิ้ว ราคา 1050บาท

ปากกาจับชิ้นงาน
ขนาด 4 นิ้ว 450 บาท

ปากกาจับเหล็กตัวซี SOLO
ขนาด 3 นิ้ว  ราคา 80 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 100 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 160 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 230 บาท
ขนาด 10 นิ้วราคา 280 บาท


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 มีนาคม 2560 11:36

    มีค่าจัดส่งหรือปล่าวครับ

    ตอบลบ