วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน เรือปั้มน้ำ สูบน้ำแก็ส LPG

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน
TAZAWA
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 4200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 4500 บาท

เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ
MARUNAKA
ขนาด 1    นิ้ว ราคา 3500 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 3800 บาท

เครื่องสูบน้ำ RABIN
ขนาด 1 นิ้ว     ราคา 2300 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 2700 บาท


เครื่องสูบน้ำ HONDA LPG 3 นิ้ว
 
ใช้แก็ส LPG ราคา 14500 บาท
(ประหยัดกว่า ระบบน้ำมัน 60%)
ใช้แก็ส LPG ราคา 14500 บาท
(ประหยัดกว่าใช้น้ำมัน 60 เปอร์เซ็นต์)

เครื่องสูบน้ำ FORD 7 แรงม้า
ขนาด 2 นิ้ว 7 แรงม้า ราคา 6500 บาท
ขนาด 3 นิ้ว 7 แรงม้า ราคา 7500 บาท
(รับประกันเครื่องยนต์ 1 ปี)

เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว ติดปั้มดับเพลิง
เครื่อง 6.5 แรงม้า สิงห์ทอง ราคา 7500 บาท


เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ Marunaka
ขนาด 1 นิ้ว    ราคา 3500 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 3800 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน NAKASHI
ขนาด 2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ราคา 3200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว 6.5 แรงม้า ราคา 3500 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน KASCO
ขนาด 2 นิ้ว 6.5 แรงม้า ราคา 2700 บาท
ขนาด 3 นิ้ว 6.5 แรงม้า ราคา 2900 บาท

ถังน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 380 บาท
รุ่น K003   9 แรงม้า  ราคา 500 บาท
ฝาปิดถังน้ำมัน           ราคา 50 บาท

ชุดสตาร์ทเครื่องยนต์ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 250 บาท
รุ่น K003  9   แรงม้า ราคา 300 บาท
รุ่น K004  13 แรงม้า ราคา 300 บาท

เรือปั้มน้ำพร้อมเครื่องยนต์ KANTO

ราคาครบชุดพร้อมสาย+หัวฉีด 4500 บาท

เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว กบแดง

ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท รุ่นใหม่

เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้วHONDA
KOSHIN PUMP

ราคา 8300 บาท

เครื่องสูบน้ำHONDA ใหม่
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 8400 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซินดูดโคลน
KOSHIN MADE JAPAN
STV50X 2 นิ้ว ราคา 9000 บาท
STV80X 3 นิ้ว ราคา 10000 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซิน KOJIMA
ขนาด 2 นิ้ว อัดสปริงเกอร์ 5800 บาท

เครื่องสูบน้ำควายทอง
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 4500 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 4900 บาท


เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว KOSHIN
ราคา 5900 บาท

เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว
BRIGGS & STARTTON
ราคา 6200 บาท

เครื่องสูบน้ำHONDA 2 นิ้ว
รุ่น WB20XT ราคา 7600 บาท


เครื่องสูบน้ำ 4 นิ้ว MONTA
ราคา 10000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น