วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน เรือปั้มน้ำ สูบน้ำแก็ส LPG

ปลั๊กหัวเทียน GX160
ราคา 35 บาท

คาร์บูเรเตอร์ G150 G200
ราคา 450 บาท

โครงเครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว
ราคา 450 บาท

ชุดสตาร์ทเครื่องยนต์
1.MAXPRO GX160            ราคา 200 บาท 
2.POLO G200F                   ราคา 450 บาท
3.ชุดฝาสตาร์ทเขี้ยว PVC    ราคา 180 บาท
4.Mitsuchamp GX160         ราคา 200 บาท
5.GX-188 13 แรงม้า            ราคา 200 บาท
6.GX-177                            ราคา 200 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน 2 จังหวะ
ยี่ห้อ ZUSHITA
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 2500 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน
ยีห้อ ควายเหล็ก 2 จังหวะ
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 2500 บาท

ขนาด 1 นิ้ว ราคา 2300 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซิน 2 นิ้ว
AZANO 6.5 แรงม้า AZ50
ราคา 2700 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน LEO 2 นิ้ว
เครื่อง 5.5 แรงม้า ราคา 4400 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน LEO 3 นิ้ว

เครื่อง 6.5 แรงม้า ราคา 4700 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซิน 3 นิ้ว
ยี่ห้อ AZANO
 
 

ราคา 2900 บาท

เครื่องสูบน้ำ HONDA
KOSHIN PUMP

ขนาด 2 นิ้ว ราคา 7300 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 7900 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซิน
BRIGGS&STRATTON
รุ่น WP30 ขนาด 3 นิ้ว ราคา 7600 บาท


รุ่น WP20 ขนาด 2 นิ้ว ราคา 6600 บาท

เครื่องสูบน้ำHONDA ใหม่
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 8400 บาท


เครื่องสูบน้ำเบนซิน 4 นิ้ว ORCA
เครื่องยนต์ 9 แรงม้า
ราคา 7500 บาท

ปั้มสูบน้ำมัน แบตเตอรี่
รุ่น EP-103-AAA ราคา 400 บาท
รุ่น EP-303-AAA ราคา 500 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซิน ARNOLD
รุ่น 2 ใบพัด 2 นิ้ว 7 แรงม้า
 
รุ่น PAD200 ราคา 4500 บาท
(ดูดลึก 7 เมตร ส่งสูง 75 เมตร)


เครื่องสูบน้ำเบนซิน ARNOLD
รุ่น 1.5 นิ้ว 3 แรงม้า
รุ่น PA150 ราคา 3500 บาท
(ดูดลึก 6 เมตร ส่งสูง 30 เมตร)

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน TOSAKI
ขนาด 2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท


ขนาด 3 นิ้ว 6.5 แรงม้า ราคา 3100 บาท


เครื่องสูบน้ำ เบนซิน 4 นิ้ว FUJIWA
เครื่อง FUJIWA 8 แรงม้า ราคา 7000 บาท

เครื่องสูบน้ำ ดับเพลิง 2 นิ้ว
ROMAR GX200 2 ใบพัด
ราคาครบชุด พร้อมสายดับเพลิง 20 เมตร
กับ หัวฉีด ราคา 6500 บาท
(หัวฉีดดับเพลิง พร้อมสาย 20 เมตร 2 นิ้ว 1800 บาท)

เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว FUJIWA
เบนซิน 2 จังหวะ
ราคา 2400 บาท

เครื่องสูบน้ำ HONDA GP160
ชนปั้มดับเพลิง ขนาด 2 นิ้ว
ราคา 8800 บาท

เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว SUPER M

ราคา 3000 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน
TAZAWA
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 4200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 4500 บาท

เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ
MARUNAKA
ขนาด 1    นิ้ว ราคา 3500 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 3800 บาท

เครื่องสูบน้ำ RABIN
ขนาด 1 นิ้ว     ราคา 2300 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 2700 บาท


เครื่องสูบน้ำ HONDA LPG 3 นิ้ว
 
ใช้แก็ส LPG ราคา 14500 บาท
(ประหยัดกว่าใช้น้ำมัน 60 เปอร์เซ็นต์)

เครื่องสูบน้ำ FORD 7 แรงม้า
ขนาด 2 นิ้ว 7 แรงม้า ราคา 6500 บาท
ขนาด 3 นิ้ว 7 แรงม้า ราคา 7500 บาท
(รับประกันเครื่องยนต์ 1 ปี)

เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว ติดปั้มดับเพลิง
เครื่อง 6.5 แรงม้า สิงห์ทอง ราคา 7500 บาท


เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ Marunaka
ขนาด 1 นิ้ว    ราคา 3500 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 3800 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน NAKASHI
ขนาด 2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ราคา 3200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว 6.5 แรงม้า ราคา 3500 บาท

เครื่องสูบน้ำ เบนซิน KASCO
ขนาด 2 นิ้ว 6.5 แรงม้า ราคา 2700 บาท
ขนาด 3 นิ้ว 6.5 แรงม้า ราคา 2900 บาท

ถังน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 380 บาท
รุ่น K003   9 แรงม้า  ราคา 500 บาท
ฝาปิดถังน้ำมัน           ราคา 50 บาท

ชุดสตาร์ทเครื่องยนต์ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 250 บาท
รุ่น K003  9   แรงม้า ราคา 300 บาท
รุ่น K004  13 แรงม้า ราคา 300 บาท

เรือปั้มน้ำพร้อมเครื่องยนต์ KANTO

ราคาครบชุดพร้อมสาย+หัวฉีด 4500 บาท

เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว กบแดง
ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท รุ่นใหม่


เครื่องสูบน้ำเบนซินดูดโคลน
KOSHIN MADE JAPAN
STV50X 2 นิ้ว ราคา 9000 บาท
STV80X 3 นิ้ว ราคา 10000 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซิน KOJIMA
ขนาด 2 นิ้ว อัดสปริงเกอร์ 5800 บาท

เครื่องสูบน้ำควายทอง
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 4500 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 4900 บาท


เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว KOSHIN
ราคา 5900 บาท

เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว
BRIGGS & STARTTON
ราคา 6200 บาท

เครื่องสูบน้ำHONDA 2 นิ้ว
รุ่น WB20XT ราคา 7600 บาท


เครื่องสูบน้ำ 4 นิ้ว MONTA
ราคา 10000 บาท

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7 มิถุนายน 2560 20:40

    เครื่องสูบน้ำ KASCO 3" ยังมีของหรือป่าวครับ ถ้ามีส่ง อำเภอเมืองปทุมธานี รวมค่าส่งด้วยทั้งหมอเท่าไรครับ

    ตอบลบ
  2. ปั๊มดับเพลิงติดกับเครื่องยนต์ฮิโนต้า ได้ไหม

    ตอบลบ