วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ใบเลื่อย มีดเล็บ

ใบเจียมีดเล็บขนาด 5 นิ้ว
มีรูเล็ก กับ รูใหญ่ ราคา 1100 บาท

ใบเลื่อยตัดหญ้า มีรู ยี่ห้อ MAXMA

รุ่น 10"x24T  ราคา 150 บาท
รุ่น 10"x40T  ราคา 165 บาท


ใบเลื่อยตัดหญ้า มีรู ตราไก่
ขนาด   9 นิ้ว 30 ฟัน หรือ 40 ฟัน ราคา   90 บาท
ขนาด 10 นิ้ว 30 ฟัน หรือ 40 ฟัน ราคา 100 บาท

เอ็นตัดหญ้า รุ่น 5 แฉก
YARD MONSTERS
ขนาด 2.4 มม * 52 เมตร ราคา 200 บาท
ขนาด 3.0 มม * 33 เมตร ราคา 200 บาท
ขนาด 5.0 มม * 23 เมตร ราคา 370 บาท

จานใบมีดติดฟันเลื่อยโซ่
ขนาด 10 นิ้ว สำหรับตัดไม้ยูคา
ราคา 400 บาท

ใบเลื่อย 7 นิ้ว 100 ฟัน MAKATO
สำหรับตัดไม้อัด
ราคา 150 บาท

ใบเลื่อย 10 นิ้ว MAKATO
รุ่น 12 ฟัน สำหรับตัดต้นยูคา
รุ่นพิเศษ ฟันใหญ่ ราคา 350 บาท

ใบเลื่อย 10 นิ้ว 100 ฟัน MAKATO
สำหรับตัดอลูมิเนียม
ราคา 900 บาท

ใบเลื่อย 10 นิ้ว 120 ฟัน MAKATO
สำหรับตัดอลูมิเนียม
ราคา 1100 บาท

ใบเลื่อย 12 นิ้ว 120 ฟัน MAKATO
สำหรับตัดอลูมิเนียม
ราคา 1400 บาท

ใบเลื่อย 4 นิ้ว MAKATO
ตัด PVC ขนาด 4 นิ้ว 80 ฟัน 
ราคา 100 บาท

ใบเลื่อยตัดไม้ 4 นิ้ว KORI
รุ่น 2 เขี้ยว ตัดได้ 2 ด้าน ราคา 180 บาท

ใบเลื่อย HM-TOOL 12 นิ้ว
มี 18 หรือ 24 ฟัน กล่องละ 200 บาท
(1 กล่อง มี 100 ใบ)

ใบเลื่อยตัดเหล็ก 14 นิ้ว หน้าใหญ่
10 ฟัน หรือ 14 ฟัน กว้าง 1 นิ้ว
ยี้ห้อ HADA       ราคา ใบละ 40 บาท
POWER (HI SPEED)ราคา 100 บาท

ใบเลื่อยตัดเหล็ก ตรา ตา
18 ฟัน หรือ 24 ฟัน ราคา 5 บาท
(กล่องละ 100 ใบ ยกกล่อง 450 บาท)

ใบเลื่อย มีรู 10 นิ้ว
SUPER M 24 ฟัน 120 บาท
SUPER M 30 ฟัน 120 บาท
SUPER M 48 ฟัน 130 บาท

ใบเลื่อยตัดหญ้า อย่างดีฟันใหญ่
ขนาด 9 นิ้ว 36 ฟัน   ราคา 240 บาท
ขนาด 10 นิ้ว 40 ฟัน ราคา 250 บาท


ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 10 นิ้ว
รุ่น 100 ฟัน     ราคา 800 บาท
รุ่น 120 ฟัน   ราคา 1000 บาท

ใบเลื่อย มีรู MITSUCHAMP
ขนาด 10 นิ้ว 24 ฟัน 120 บาท
ขนาด 10 นิ้ว 36 ฟัน 120 บาท

ใบเลื่อย คันธนู เหรียญทอง
ขนาด 24 นิ้ว ฟันถี่ / ฟันห่าง ราคา 80 บาท
ขนาด 30 นิ้ว ฟันถี่ / ฟันห่าง ราคา 90 บาท

ใบเลื่อยตัดหญ้า มีรู MATO
9 นิ้ว   * 24 ฟัน   ราคา 110 บาท
9 นิ้ว   * 30 ฟัน   ราคา 110 บาท
9 นิ้ว   * 36 ฟัน   ราคา 110 บาท
10 นิ้ว  * 24 ฟัน  ราคา 120 บาท
10 นิ้ว  * 30 ฟัน  ราคา 120 บาท
10 นิ้ว  * 36 ฟัน  ราคา 120 บาท
10 นิ้ว  * 40 ฟัน  ราคา 120 บาท

ใบเลื่อยตัดหญ้า มีรู
ยี่ห้อ Zushita ขนาด 9 นิ้ว                ราคา 110 บาท
( 9*24T , 9*36T , 9*40T )

ยี่ห้อ Zushita ขนาด 10 นิ้ว               ราคา 120 บาท
( 10*24T , 10*36T , 10*40T )

ยี่ห้อ Maxma แผงส้ม 10 นิ้ว*40 ฟัน ราคา 160 บาท

ใบเลื่อยวงเดือน HMT
ขนาด 24 นิ้ว 24 ฟัน ราคา 5100 บาท
ขนาด 30 นิ้ว 24 ฟัน ราคา 7500 บาท

ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม
10 นิ้ว 100 ฟัน ราคา 1600 บาท
10 นิ้ว 120 ฟัน ราคา 1700 บาท

ใบเลื่อย
มากีต้า ตัดอลูมิเนียม ราคา 1200 บ.
(รุ่น 10 นิ้ว 100 ฟัน)
ใบเลื่อย Makato  เจาะรู
10 นิ้ว 16 ฟัน ราคา 450 บาท
12 นิ้ว 16 ฟัน ราคา 550 บาท

ใบเลื่อย 7 นิ้ว มีรู
HY 7”x24T
HY 7”x30T
HY 7”x40T
ราคา ใบละ 90 บาท

ใบเลื่อย 8 นิ้ว มีรู
HY 8”x24T
HY 8”x30T
ราคา ใบละ 100 บาท

ใบเลื่อย 9 นิ้ว มีรู
Mitsutakeshi    9”x24T
Mitsutakeshi    9”x40T
Zushita            9”x24T
Zushita            9”x40T
Maxtec            9”x24T
Super M          9”x30T
Super M          9”x40T
ราคา ใบละ 110 บาท

ใบเลื่อย 10 นิ้ว มีรู
Mitsutakeshi    10”x40T
B&K                10”x40T
Mato                10”x32T
ราคา ใบละ 120 บาท

ใบเลื่อย SUPER M
ขนาด 4 นิ้ว ฟัน 24     = 60 บ.
ขนาด 4 นิ้ว ฟัน 30     = 60 บ.
ขนาด 4 นิ้ว ฟัน 40     = 65 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 20     = 70 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 24     = 70 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 30     = 70 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 40     = 75 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 20     = 90 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 24     = 90 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 30     = 90 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 40     = 90 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 20     = 100 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 24     = 110 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 30     = 115 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 40     = 120 บ.
ขนาด 10 นิ้ว ฟัน 20     = 130 บ.
ขนาด 10 นิ้ว ฟัน 24     = 140 บ.
ขนาด 10 นิ้ว ฟัน 30     = 140 บ.
ขนาด 10 นิ้ว ฟัน 40     = 145 บ.
ขนาด 12 นิ้ว ฟัน 20     =  190 บ.
ขนาด 12 นิ้ว ฟัน 24     = 190 บ.
ขนาด 12 นิ้ว ฟัน 30     = 210 บ.
ขนาด 12 นิ้ว ฟัน 36     = 220 บ.
ขนาด 14 นิ้ว ฟัน 20     = 460 บ.
ขนาด 16 นิ้ว ฟัน 20     = 570 บ.
ขนาด 17 นิ้ว ฟัน 20     = 1000 บ.
ขนาด 20 นิ้ว ฟัน 20     = 1800 บ.
ขนาด 24 นิ้ว ฟัน 20     = 2100 บ.


ใบเลื่อย IWOOD
10 นิ้ว x 36 ฟัน     = 800 บ.

ใบเลื่อย ALMIGHTY

10 นิ้ว x 40 ฟัน     = 1000 .


ใบเลื่อย ตรา แรด
นิ้ว 20 ฟัน                 246 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 254 บ.
นิ้ว 30 ฟัน                 262 บ.
นิ้ว 36 ฟัน                 278 บ.
นิ้ว 40 ฟัน                 287 บ.
นิ้ว 20 ฟัน                 287 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 295 บ.
นิ้ว 30 ฟัน                 315 บ.
นิ้ว 20 ฟัน                 295 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 303 บ.
นิ้ว 30 ฟัน                 328 บ.
นิ้ว 40 ฟัน                 360 บ.
นิ้ว 6ฟัน                 59บ.
นิ้ว 20 ฟัน                 475 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 516 บ.
                              8 นิ้ว 30 ฟัน                  560 บ.                              
นิ้ว 40 ฟัน                 656 บ.
นิ้ว 60 ฟัน                 861 บ.
นิ้ว 20 ฟัน                 713 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 779 บ.
นิ้ว 30 ฟัน                 861 บ.
นิ้ว 4ฟัน                1040 บ.
นิ้ว 6ฟัน                1353 บ.
10 นิ้ว 12 ฟัน               779 บ.
10 นิ้ว 16 ฟัน               779 บ.
10 นิ้ว 20 ฟัน               779 บ.
10 นิ้ว 24 ฟัน               820 บ.
10 นิ้ว 30 ฟัน               861 บ.
10 นิ้ว 4ฟัน             1107 บ.
10 นิ้ว 6ฟัน             1394 บ.
12 นิ้ว 16 ฟัน               902 บ.
12 นิ้ว 20 ฟัน               902 บ.
12 นิ้ว 24 ฟัน               967 บ.
12 นิ้ว 30 ฟัน               1066 บ.
13 นิ้ว 20 ฟัน               1254 บ.
14 นิ้ว 20 ฟัน               1271 บ.
14 นิ้ว 24 ฟัน               1353 บ.
14 นิ้ว 40 ฟัน               1722 บ.
16 นิ้ว 16 ฟัน               1295 บ.
16 นิ้ว 20 ฟัน               1394 บ.
16 นิ้ว 24 ฟัน               1476 บ.
16 นิ้ว 32 ฟัน               1681 บ.
16 นิ้ว 40 ฟัน               1845 บ.
17 นิ้ว 16 ฟัน               1738 บ.
17 นิ้ว 20 ฟัน               1845 บ.
17 นิ้ว 24 ฟัน               1943 บ.
20 นิ้ว 20 ฟัน               4700 บ.
24 นิ้ว 20 ฟัน               6600 บ.

มีดเล็บ ฟันเลื่อย
8.5x3.0x2.5 มม.          5.00 บ.
8.5x3.3x2.5 มม.          5.37 บ.
8.5x3.5x2.5 มม.          5.65 บ.
8.5x3.6x2.5 มม.          5.76 บ.
8.5x3.8x2.5 มม.          6.00 บ.
6.5x2.6x2.0 มม.          3.40 บ.
10.5x3.0x2.5 มม.        5.98 บ.
10.5x3.3x2.5 มม.        6.47 บ.
10.5x3.5x2.5 มม.        6.80 บ.
10.5x3.8x2.5 มม.        7.35 บ.
10.5x5.0x2.5 มม.        8.77 บ.
10.5x3.6x2.5 มม.        6.97 บ.


มีดเล็บ ฟันเลื่อย Hurcuris
เบอร์ E8 (105)             40 บาท
เบอร์ E10 (107)           58 บาท
เบอร์ E12 (109)           95 บาท
เบอร์ S7 (526)             48 บาท
เบอร์ D-4 (120)            88 บาท


มีดเล็บ ฟันเลื่อย ตรา เสือ
เบอร์ 105 (AE-8)         35 บาท
เบอร์ 107 (AE-10)       40 บาท
เบอร์ 109 (AE-12)       58 บาท
เบอร์ 526                     38 บาท
เบอร์ A-120                 60 บาท

1 ความคิดเห็น:

  1. ผมมีโครงเหล็กเกี่ยวข้าว ที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้าแล้ว
    อยากทราบว่า ต้องใช้ใบเลื่อยขนาดไหนครับ

    ตอบลบ