วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องยนต์ เบนซิน แกลลอนใส่น้ำมัน


เครื่องยนต์เบนซิน TAZAWA
ขนาด 6.5 แรงม้า     168FB   ราคา 3300 บาท
ขนาด 6.5 แรงม้า     168FBE ราคา 4300 บาท
(กุญแจสตาร์ท)
ขนาด 18 แรงม้า 192FE-2 ราคา 10500 บาท
(กุญแจสตาร์ท)
(รุ่นกุญแจ ราคายังไม่รวมแบต)

คารบูระบบแก็ส เบนซิน 
ขนาด 5.5/6.5 แรงม้า
ราคา 1800 บาท

ชุดฝาดึงสตาร์ท
เครื่องยนต์เบนซิน POLO
ราคา 450 บาท

วาล์วไอดี ไอเสีย เครื่องยนต์
HONDA GX160
ราคาคู่ละ 120 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน ORCA
ขนาด 9   แรงม้า ราคา 4500 บาท
ขนาด 13 แรงม้า ราคา 5000 บาท

ไส้กรองอากาศ เครื่องยนต์เบนซิน
HONDA GX160
ราคา 70 บาท


เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ควายทอง

ขนาด 5.5 แรงม้า ราคา 3500 บาท


ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 3600 บาท

แกลลอนใส่น้ำมัน
ขนาด 5 ลิตร   ราคา 450 บาท
ขนาด 10 ลิตร ราคา 550 บาท
ขนาด 20 ลิตร ราคา 750 บาท

เครื่องยนต์ 6.5 แรงม้า KASCO
ราคา 2000 บาท

ก็อกน้ำมัน เครื่องยนต์เบนซิน
ราคา 50 บาท

หม้อกรองอากาศ HONDA

รุ่น GX160 ราคา 200 บาท

ถังน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 380 บาท
รุ่น K003   9 แรงม้า  ราคา 500 บาท
ฝาปิดถังน้ำมัน           ราคา 50 บาท

ชุดสตาร์ทเครื่องยนต์ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 250 บาท
รุ่น K003  9   แรงม้า ราคา 370 บาท
รุ่น K004  13 แรงม้า ราคา 400 บาท

เครื่องยนต์ AKIRA กุญแจสตาร์ท
ขนาด  9 แรง ราคา  6100 บาท
ขนาด 13 แรง ราคา 6500 บาท
(ราคานี้ ไม่รวมแบตเตอรี่)

ชุดฝาครอบดึงสตาร์ท

รุ่นเขี้ยว เหล็ก ราคา 200 บาท
รุ่นเขี้ยว PVC  ราคา 180 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน Maximum

ขนาด 5.5 แรงม้า ราคา 2000 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน กุญแจสตาร์ท

MONTA 5.5 แรงม้า ราคา 4100 บาท
MONTA 6.5 แรงม้า ราคา 4600 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน TAZAWA
(รับประกัน 1 ปี)ขนาด 6.5 แรงม้า            ราคา 3300 บาท
ขนาด 6.5 แรงม้า(กุญแจ)ราคา 4300 บาท
ขนาด 9  แรงม้า              ราคา 6000 บาท
ขนาด 13 แรงม้า             ราคา 6800 บาท
ขนาด 13 แรงม้า(กุญแจ)ราคา 8500 บาท
ขนาด 16 แรงม้า(กุญแจ)ราคา 9500 บาท
ขนาด 18 แรงม้า(กุญแจ)ราคา10500 บาท
(รุ่นกุญแจ ราคายังไม่รวมแบต)


เครื่องยนต์เบนซิน
BRIGG&STRATTON
ขนาด 3.5 แรงม้า                 ราคา 5200 บาท
ขนาด  5  แรงม้า                  ราคา 5800 บาท
ขนาด 6.5 แรงม้า                 ราคา 6500 บาท
ขนาด 10 แรงม้า                  ราคา 9200 บาท
ขนาด 13.5 แรงม้า             ราคา 10500 บาท
ขนาด 13.5 แรงม้า(กุญแจ)ราคา 13000 บาท
(รุ่นกุญแจ ราคายังไม่รวมแบต)
ขนาด 5.5 แรงม้า เพลาคว่ำ ราคา 7200 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน POLOG160F ขนาด 5.5 แรงม้า    ราคา 2600 บาท
G200F ขนาด 6.5 แรงม้า    ราคา 2700 บาท
G210F ขนาด 7 แรงม้า       ราคา 2800 บาท
G210FG 7 แรงม้า เกียรทด ราคา 3500 บาท
G270F ขนาด 9 แรงม้า       ราคา 5200 บาท
G390F ขนาด 13 แรงม้า     ราคา 5700 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน HINOTA

EA55   ขนาด 5.5 แรงม้า ราคา 2900 บาท
EA65Z ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 3100 บาท

เครื่องยนต์ เบนซิน HONDA

รุ่น GP160 ราคา 5400 บาท
รุ่น GP200 ราคา 5700 บาท

เครื่องยนต์ เบนซิน TOSAKI

ขนาด 5.5 แรงม้า ราคา 2300 บาท
ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 2400 บาท


เครื่องยนต์ เบนซิน ควายทอง

ขนาด  5.5  แรงม้า           ราคา 3500 บาท
ขนาด 6.5 แรงม้า             ราคา 3600 บาท
ขนาด 9 แรงม้า                ราคา 6700 บาท
ขนาด 13 แรงม้า              ราคา 7000 บาท
ขนาด 13 แรงม้า(กุญแจ) ราคา 8500 บาท


เครื่องยนต์ เบนซิน Mitsubishi

GT400 ขนาด 4 แรงม้า    ราคา 5700 บาท
GT600 ขนาด 6 แรงม้า    ราคา 6100 บาท


เครื่องยนต์ เบนซิน HONDA

GX120 ขนาด 4 แรงม้า    ราคา 6400 บาท
GX160 ขนาด 5 แรงม้า    ราคา 7100 บาท
GX200 ขนาด 6 แรงม้า    ราคา 7700 บาท
GX270 ขนาด 9 แรงม้า   ราคา 11200 บาท
GX390 ขนาด 13 แรงม้า  ราคา 14000 บาท

1 ความคิดเห็น: