วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั้มน้ำ หอยโข่ง DENO ARENO ปั้มถัง SHIBATA

ปั้มน้ำ ขนาด 1 นิ้ว
DENO AS 1 MT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO AS 1 MT
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า  ราคา 2000 บาท


ARENO AS 1 B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BS 1 M

โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า  ราคา 2500 บาท


ARENO BS 1 M ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BS 1 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 3700 บาทARENO TBS 1 M ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TBS 1 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 3700 บาท


ARENO BSJ 100I
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BSJ 100 I
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หน้ายาว 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา .......บาท


ARENO BSJ 1 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BSJ 1 M

ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BSJ 1 M

เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 4000 บาท

ARENO BD 1 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BD 1 MH
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 4500 บาทARENO CSJ
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CSJ 1 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า  ราคา 5400 บาท


ARENO CS 100 B


ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CS 100 B
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 5700 บาทARENO CD 1 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CD 1 MH
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
โข่งใหญ่ 1.1/4 นิ้ว 1.5 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 6700 บาท


ARENO DD 1 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DD 1 MH
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
1 นิ้ว 2 แรงม้า 2 ใบพัด ราคา ....... บาท


ARENO DSJ 1 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CSJ 1 M
เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 9000 บาท


ARENO ESJ 1 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ESJ 1 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 3 แรงม้า  ราคา 10500 บาทปั้มน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว

DENO BS 1.5 MT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO BS 1.5 MT
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 2700 บาทARENO BS 1.5 M ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BS 1.5 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 3800 บาท


ARENO TBS 1.5 M ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TBS 1.5 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 3800 บาท


ARENO BS 1.5 S
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BS 1.5 S
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า ไม่ล่อน้ำ
ราคา 3700 บาท


ARENO CS 1.5 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CS 1.5 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}


หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า  ราคา 5000 บาท


ARENO DS150B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 150 B
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า โข่งใหญ่  ราคา 5700 บาท


ARENO DD 1.5 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DD 1 MH
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
โข่งใหญ่ 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 7900 บาท


ปั้มน้ำ ขนาด 2 นิ้ว


DENO DS 2 MT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO DS 2 MT
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 3700 บาท


DENO DS 200 MT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO DS 200 MT
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 4000 บาท


ARENO CS 2 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CS 2 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

หอยโข่ง 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา ....... บาทARENO CD 2 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CD 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า 2 ใบพัด  ราคา ....... บาท


ARENO CS 2 S
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CS 2 S
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

หอยโข่ง 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา .......... บาท
(แบบไม่ต้องล่อน้ำ)


ARENO DS 2 M ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 2 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5500 บาท


ARENO TDS 2 M ไฟ 220 / 380 V

ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TDS 2 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5500 บาทARENO DS 200 B ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 200 B
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5900 บาท


ARENO TDS 200 B ไฟ 220 / 380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TDS 200 B

อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5900 บาท


ARENO DS 2 S
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 2 S
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 5800 บาท
(แบบไม่ต้องล่อน้ำ)


ARENO DS 200 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 200 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 6200 บาท

ARENO TDS 200 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TDS 200 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5900 บาท


ARENO DD 2 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DD 2 MH
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
โข่งใหญ่ 2 นิ้ว 2 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 8000 บาท


ARENO ED 2 MH ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ED 2 MH
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด ราคา 8800 บาท


ARENO ED 2 MH ไฟ 220 /380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TED 2 MH
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด ราคา 8800 บาท


ARENO ES 2 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 2 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 3 แรงม้า  ราคา 10300 บาท


ARENO ES 200B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 200 B
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 3 แรงม้า โข่งใหญ่ ราคา 7300 บาท


ARENO ES 2 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10500 บาท
ARENO TES 2 FL ไฟ 220 / 380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 2 FL

อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10500 บาท


ARENO ES 2 FLR ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 2 FLR
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10800 บาท


ARENO TES 2 FLR ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 2 FLR
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10800 บาท


ARENO EF 2 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO EF 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 3 แรงม้า 4 ใบพัด ราคา 11100 บาทARENO TEF 2 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TEF 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 3 แรงม้า 4 ใบพัด ราคา 11100 บาท

ARENO FS 2 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO FS 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 4 แรงม้า ส่งไกล ราคา 11500 บาท


ARENO HS 2 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO HS 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2.5 นิ้ว * 2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ส่งไกล ราคา 15500 บาท


ARENO THS 2 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO THS 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2.5 นิ้ว * 2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ส่งไกล ราคา 15500 บาท


ARENO FT 2 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO FT 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 4 แรงม้า 3 ใบพัด ราคา 16500 บาทARENO TFT 2 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TFT 2 FL

อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

2 นิ้ว 4 แรงม้า 3 ใบพัด ราคา 16500 บาท


ARENO FSTH 2 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO FSTH 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 4 แรงม้า 6 ใบพัด ราคา 16000  บาท
ARENO TFSTH 2 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TFSTH 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 4 แรงม้า 6 ใบพัด ราคา 16000  บาท
ARENO TKS 2 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TKS 2 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
2 นิ้ว 7.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 20500 บาท

ปั้มน้ำ ขนาด 3 นิ้ว

DENO ES3FLT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO ES 3 FLT
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
ขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า ราคา 8000 บาทARENO DS 3 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 3 M

อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
ขนาด 3 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 6900 บาท

ARENO ES 3 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 M
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 3 แรงม้า  ราคา 9600 บาท

ARENO ES 3 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 9600 บาท


ARENO ES 3 FL ไฟ 220 / 380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 3 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 9600 บาท


ARENO ES 3 S
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 S
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 3 แรงม้า ไม่ล่อน้ำ ราคา 10500 บาท

ARENO ES 3 FLC ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 FLC
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11300 บาทARENO TES 3 FLC ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 3 FLC
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11300 บาท


ARENO ES 3 FLR ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 FLR
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11800 บาท


ARENO TES 3 FLR ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 3 FLR
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11800 บาท


ARENO HS 3 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO HS 3 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 15900 บาท


ARENO THS 3 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO THS 3 FL

อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}

3 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 15900 บาท


ARENO TKS 3 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TKS 3 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
3 นิ้ว 7.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 21000 บาท


ปั้มน้ำ ขนาด 4 นิ้ว

ARENO ES 4 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 4 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
4 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10100 บาท


ARENO TES 4 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 4 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
4 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10100 บาท


ARENO HS 4 FL ไฟ 220 โวลท์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO HS 4 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
4 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 16000 บาท


ARENO THS 4 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO THS 4 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
4 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 16000 บาท
ARENO TKS 4 FL ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TKS 4 FL
อัตราการใช้งาน {rsProduct.catPro_name} {rsProduct.brand_name} {rsProduct.product_name}
4 นิ้ว 7.5 แรงม้า ราคา 21500 บาท


ปั้มถัง เจ็ทคู่ SHIBATA ดูดลึก
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่นดูดลึก
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่นดูดลึก

275 วัตต์ ราคา 6200 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น