วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั้มน้ำ หอยโข่ง DENO ARENO

ปั้มน้ำ ขนาด 1 นิ้ว
DENO AS 1 MT
ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า  ราคา 2000 บาท

ARENO AS 1 B
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า  ราคา 2500 บาท

ARENO BS 1 M ไฟ 220 โวลท์
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 3700 บาท

ARENO TBS 1 M ไฟ 220/380 V
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 3700 บาท

ARENO BSJ 100I
หน้ายาว 1 นิ้ว 1 แรงม้า ราคา .......บาท

ARENO BSJ 1 M
เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 4000 บาท

ARENO BD 1 MH
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 4500 บาท

ARENO เจ็ทคู่
CSJ1 M 1.5 แรงม้า  ราคา 5400 บาท
DSJ1 M    2 แรงม้า  ราคา 9000 บาท

ARENO CS 100 B
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 5700 บาท

ARENO CD 1 MH
โข่งใหญ่ 1.1/4 นิ้ว 1.5 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 6700 บาท

ARENO ESJ 1 M
เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 3 แรงม้า  ราคา 10500 บาท

ปั้มน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว

DENO BS 1.5 MT
ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 2700 บาท

ARENO BS 1.5 M ไฟ 220 โวลท์
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 3800 บาท

ARENO TBS 1.5 M ไฟ 220/380 V
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า  ราคา 3800 บาท

ARENO BS 1.5 S
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า ไม่ล่อน้ำ
ราคา 3700 บาท

ARENO CS 1.5 M

หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า  ราคา 5000 บาท

ARENO DS150B
1.5 นิ้ว 1.5 แรงม้า โข่งใหญ่  ราคา 5700 บาท

ARENO DD 1.5 MH
โข่งใหญ่ 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 7900 บาท

ปั้มน้ำ ขนาด 2 นิ้ว


DENO DS 2 MT
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 3700 บาท

DENO DS 200 MT
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 4000 บาท

ARENO CS 2 M
หอยโข่ง 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา 5000 บาท

ARENO CD 2 FL
หอยโข่ง 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า 2 ใบพัด 
ราคา ....... บาท

ARENO CS 2 S

หอยโข่ง 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ราคา .......... บาท
(แบบไม่ต้องล่อน้ำ)

ARENO DS 2 M ไฟ 220 โวลท์
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5500 บาท

ARENO TDS 2 M ไฟ 220 / 380 V

หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5500 บาท

ARENO DS 200 B ไฟ 220 โวลท์
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5900 บาท


ARENO TDS 200 B ไฟ 220 / 380 V

หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5900 บาท

ARENO DS 2 S
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 5800 บาท
(แบบไม่ต้องล่อน้ำ)

ARENO DS 200 FL ไฟ 220 โวลท์
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 6200 บาท

ARENO TDS 200 FL ไฟ 220/380 V
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า  ราคา 5900 บาท

ARENO DD 2 MH
โข่งใหญ่ 2 นิ้ว 2 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 8000 บาท

ARENO ED 2 MH ไฟ 220 โวลท์
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด ราคา 8800 บาท

ARENO TED 2 MH ไฟ 220 /380 V
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด ราคา 8800 บาท

ARENO ES 2 M
2 นิ้ว 3 แรงม้า  ราคา 10300 บาท

ARENO ES 200B
2 นิ้ว 3 แรงม้า โข่งใหญ่ ราคา 7300 บาท

ARENO ES 2 FL ไฟ 220 โวลท์
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10500 บาท


ARENO TES 2 FL ไฟ 220 / 380 V
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10500 บาท

ARENO ES 2 FLR ไฟ 220 โวลท์
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10800 บาท

ARENO TES 2 FLR ไฟ 220/380 V
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10800 บาท

ARENO EF 2 FL ไฟ 220 โวลท์
2 นิ้ว 3 แรงม้า 4 ใบพัด ราคา 11100 บาท

ARENO TEF 2 FL ไฟ 220/380 V
2 นิ้ว 3 แรงม้า 4 ใบพัด ราคา 11100 บาท

ARENO FS 2 FL
2 นิ้ว 4 แรงม้า ส่งไกล ราคา 11500 บาท

ARENO HS 2 FL ไฟ 220 โวลท์
2.5 นิ้ว * 2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ส่งไกล ราคา 15500 บาท

ARENO THS 2 FL ไฟ 220/380 V
2.5 นิ้ว * 2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ส่งไกล
ราคา 15500 บาท

ARENO FT 2 FL ไฟ 220 โวลท์
2 นิ้ว 4 แรงม้า 3 ใบพัด ราคา 16500 บาท


ARENO TFT 2 FL ไฟ 220/380 V

2 นิ้ว 4 แรงม้า 3 ใบพัด ราคา 16500 บาท

ARENO FSTH 2 FL ไฟ 220 โวลท์
2 นิ้ว 4 แรงม้า 6 ใบพัด ราคา 16000  บาท

ARENO TFSTH 2 FL ไฟ 220/380 V
2 นิ้ว 4 แรงม้า 6 ใบพัด ราคา 16000  บาท

ARENO TKS 2 FL ไฟ 220/380 V
2 นิ้ว 7.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 20500 บาท

ปั้มน้ำ ขนาด 3 นิ้ว

DENO ES3FLT
ขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า ราคา 8000 บาท

ARENO DS 3 M
ขนาด 3 นิ้ว 2 แรงม้า ราคา 6900 บาท

ARENO ES 3 M
3 นิ้ว 3 แรงม้า  ราคา 9600 บาท

ARENO ES 3 FL ไฟ 220 โวลท์
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 9600 บาท

ARENO TES 3 FL ไฟ 220 / 380 V
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 9600 บาท

ARENO ES 3 S
3 นิ้ว 3 แรงม้า ไม่ล่อน้ำ ราคา 10500 บาท

ARENO ES 3 FLC ไฟ 220 โวลท์
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11300 บาท


ARENO TES 3 FLC ไฟ 220/380 V
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11300 บาท

ARENO ES 3 FLR ไฟ 220 โวลท์
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11800 บาท

ARENO TES 3 FLR ไฟ 220/380 V
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11800 บาท

ARENO HS 3 FL ไฟ 220 โวลท์
3 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 15900 บาท

ARENO THS 3 FL ไฟ 220/380 V
3 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 15900 บาท

ARENO TKS 3 FL ไฟ 220/380 V
3 นิ้ว 7.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 21000 บาท

ปั้มน้ำ ขนาด 4 นิ้ว

ARENO ES 4 FL ไฟ 220 โวลท์
4 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10100 บาท

ARENO TES 4 FL ไฟ 220/380 V
4 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 10100 บาท

ARENO HS 4 FL ไฟ 220 โวลท์
4 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 16000 บาท

ARENO THS 4 FL ไฟ 220/380 V
4 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ราคา 16000 บาท

ARENO TKS 4 FL ไฟ 220/380 V
4 นิ้ว 7.5 แรงม้า ราคา 21500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น