วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เลื่อยวงเดือน

เลื่อยวงเดือน 16 นิ้ว OKURA 5402
ราคา 4500 บาท

เลื่อยองศา TOWA สไลด์ 10 นิ้ว
รุ่น JS-1012 ราคา 3700 บาท

เลื่อยองศา 10 นิ้ว ZUSHITA
ราคา 2700 บาท

แท่นตัดองศา PIGION
รุ่น G7-210 ราคา 2900 บาทรุ่น G7-190 ราคา 2500 บาท

เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว  HITACHI 
รุ่น C7SS
 
ราคา 2500 บาท
(รับประกัน 6 เดือน)

เลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว KENSHIRO
เสื้ออลูมิเนียม ราคา 1300 บาท

เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว AMIGO
ราคา 800 บาท

เลื่อยองศา BERALA
ราคา 2700 บาท

โต๊ะเลื่อย STANLEY
รุ่น ST1825 ราคา 6500 บาท

โต๊ะเลื่อย STANLEY ST1825
ราคา 6500 บาท

เลื่อยวงเดือน MASAWA
ขนาด 7 นิ้ว ราคา 800 บาท

เลื่อยวงเดือน ขนาด16 นิ้ว
KENSHIRO
ราคา 3800 บาท

แท่นตัดองศา PIGEONE
รุ่น G7-255C
ราคา 3500 บาท

เลื่อยวงเดือน 10 นิ้ว Yamada

รุ่น 5201N ราคา 2000 บาท

เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว PUMPKIN
รุ่น J-C5812 ราคา 1500 บาท

เลื่อยวงเดือน TOWA 13 นิ้ว
ราคา 3800 บาท

เครื่องตัดหินอ่อน Pumpkin
ขนาด 4 นิ้ว รุ่น P4102 ราคา 1300 บาท

เลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว
PUMPKIN J-C5905
ราคา 3100 บาท

เลื่อยวงเดือน AMIGO 7 นิ้ว

 รุ่น AG185 ราคา 800 บาท

แท่นตัดองศา PIGEON
GT-255E
 ราคา 5800 บาท

เลื่อยองศา PIGEON
ราคา 2600 บาท

เลื่อยวงเดือน Pumpkin
รุ่น J-C5810 ขนาด 7 นิ้ว ราคา 1700 บาท

เครื่องตัดหินอ่อน DEBELL
ราคา 950 บาท

เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว BOSCH
รุ่น GKS 190 ราคา 3600 บาท

รุ่น GKS 7000 ราคา 3100 บาท

เลื่อยวงเดือน 10 นิ้ว TOWA
1750 W ราคา 2400 บาท

เลื่อยวงเดือน 16 นิ้ว 
ยี่ห้อ OKURA ราคา 4300 บาท

เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว เสื้อมีเนียม
Zushita 1050 W ราคา 1100 บาท

เลื่อยวงเดือน STANLEY
STEL311 ขนาด 7 นิ้ว ราคา 1900 บ.

เลื่อยวงเดือน LCT 7 นิ้ว         = 800 บ.
เลื่อยวงเดือน ZUSHITA 9 นิ้ว = 1500 บ.

เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว มีเนียม
KENSHIRO ZB-5800AL ราคา 1100 บาท


10 นิ้ว Maxma   ราคา 2400 บาท
13 นิ้ว POWER ราคา 3500 บาท

เลื่อยวงเดือน Hitachi
C7SS ขนาด 7 นิ้ว ราคา 2200 บาท

เลื่อยวงเดือน Maktec
7 นิ้ว MT-583 ราคา 2400 บาท


ตัดองศา 10 นิ้ว MT-230
ราคา 6800 บาท

เลื่อยวงเดือน Bosch
นิ้ว GKS7000 ราคา 3100 บาท

นิ้ว ราคา 4700 บาท

เลื่อยวงเดือน Makita

เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว 5806BC
ราคา 3600 บาท
เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว 5007NF 
ราคา 3500 บาท
เลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว N5900B
ราคา 4300 บาท
เลื่อยวงเดือน 10 นิ้ว 5201N
ราคา 11000 บาท
เลื่อยวงเดือน 13 นิ้ว 5103N
ราคา 12000 บาท
เลื่อยวงเดือน 16 นิ้ว 5402
ราคา 13800 บาท 
เลื่อยแท่นตัดองศา LS1040

ราคา 8100 บาท

1 ความคิดเห็น: