วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

กล่องเครื่องมือ

กล่องเครื่องมือ MITSANA
2ชั้น ถอดได้

 เบอร์ 02 ราคา 380 บาท

กล่องเครื่องมือเหล็ก
PUMPKIN 16 นิ้ว
2 ชั้น ราคา 750 บาท

 3 ชั้น ราคา 900 บาท

ชุดเครื่องมือพร้อมกล่อง SOLO
ราคา 990 บาท

กล่องเครื่องมือ Mitsana

1 ชั้น เบอร์ 01 ราคา 180 บาท

2 ชั้น เบอร์ 08 ราคา 270 บาท

2 ชั้น เบอร์ 03 ราคา 420 บาท

2 ชั้น เบอร์ 04 ราคา 470 บาท

3 ชั้น เบอร์ 05 ราคา 500 บาท

3 ชั้น เบอร์ 06 ราคา 600 บาท

กล่องเครื่องมือ NO.4
ยี่ห้อ Mitsana ราคา 470 บาท

กล่องเครื่องมือ MITSANA
รุ่น 01 ชั้นเดียว ราคา 150 บาท

กล่องเครื่องมือ Mitsana รุ่น 08

ราคา 270 บาท
กล่องเครื่องมือ Mitsana รุ่น 03
ราคา 420 บาท

กล่องเครื่องมือ 3 ชั้น
MODEL 05 ราคา 500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น