วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

โซ่ ตะขอโซ่ เกลียวเร่ง สเก็น

โซ่ (กระสอบละ 50 กก.)
ขนาด 1/8 นิ้ว               80 บ.
ขนาด 5/32 นิ้ว             79 บ.
ขนาด 3/16 นิ้ว             62 บ.
ขนาด 1/4 นิ้ว               62 บ.
ขนาด 5/16 นิ้ว             62 บ.
ขนาด 3/8 นิ้ว               62 บ.
ขนาด 1/2 นิ้ว               62 บ.

โซ่แรงงาน
1.5 ตัน หนา 6 มม. ยาว 3 เมตร  ราคา 850 บ.
3 ตัน หนา 10 มม. ยาว 3 เมตร ราคา 1150 บ.

ตะขอสับโซ่
ตะขอสับโซ่ 1 ตัน มีตัวล็อค ราคา 150 บาท

ตะขอสับโซ่ 1 ตัน ขนาด 3 หุน ราคา 250 บาท
ตะขอสับโซ่ 4 ตัน ขนาด 4 หุน ราคา 350 บาท

เกลียวเร่ง
ขนาด 1.5 หุน   ราคา 15 บาท
ขนาด 2 หุน      ราคา 25 บาท
ขนาด 2.5 หุน   ราคา 30 บาท
ขนาด 3 หุน      ราคา 35 บาท
ขนาด 4 หุน      ราคา 65 บาท
ขนาด 5 หุน    ราคา 100 บาท
ขนาด 6 หุน    ราคา 145 บาท


สเก็น
ขนาด 2 หุน                 12 บ.
ขนาด 2.5 หุน              13 บ.
ขนาด 3 หุน                 16 บ.
ขนาด 4 หุน                 25 บ.
ขนาด 5 หุน                 46 บ.
ขนาด 6 หุน                 70 บ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น