วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

โซ่ ตะขอโซ่ เกลียวเร่ง สเก็น โซแรงงาน

โซ่แรงงาน STARWAY
ขนาด 2.5 หุน ยาว 3.0 เมตร ราคา   600 บาท
ขนาด 2.5 หุน ยาว 4.5 เมตร ราคา   800 บาท
ขนาด 3.0 หุน ยาว 3.0 เมตร ราคา 1000 บาท
ขนาด 3.0 หุน ยาว 4.5 เมตร ราคา 1200 บาท

ตะขอโซ่
ขนาด 5/16 (1 ตัน) ราคา 200 บาท
ขนาด 3/8   (2 ตัน) ราคา 300 บาท
ขนาด 1/2   (2 ตัน) ราคา 400 บาท


โซ่ (กระสอบละ 50 กก.)
ขนาด 1/8 นิ้ว               80 บ.
ขนาด 5/32 นิ้ว             79 บ.
ขนาด 3/16 นิ้ว             62 บ.
ขนาด 1/4 นิ้ว               62 บ.
ขนาด 5/16 นิ้ว             62 บ.
ขนาด 3/8 นิ้ว               62 บ.
ขนาด 1/2 นิ้ว               62 บ.

โซ่แรงงาน
1.5 ตัน หนา 6 มม. ยาว 3 เมตร  ราคา 850 บ.
3 ตัน หนา 10 มม. ยาว 3 เมตร ราคา 1150 บ.

ตะขอสับโซ่
ตะขอสับโซ่  5/16 มีตัวล็อค ราคา 250 บาท
ตะขอสับโซ่ 3/8 มีตัวล็อค ราคา 300 บาท

ตะขอสับโซ่ 1 ตัน ขนาด 3 หุน ราคา 250 บาท
ตะขอสับโซ่ 4 ตัน ขนาด 4 หุน ราคา 350 บาท

เกลียวเร่ง
ขนาด 1.5 หุน   ราคา 15 บาท
ขนาด 2 หุน      ราคา 25 บาท
ขนาด 2.5 หุน   ราคา 30 บาท
ขนาด 3 หุน      ราคา 35 บาท
ขนาด 4 หุน      ราคา 65 บาท
ขนาด 5 หุน    ราคา 100 บาท
ขนาด 6 หุน    ราคา 145 บาท


สเก็น
ขนาด 2 หุน                 12 บ.
ขนาด 2.5 หุน              15 บ.
ขนาด 3 หุน                 18 บ.
ขนาด 4 หุน                 25 บ.
ขนาด 5 หุน                 46 บ.
ขนาด 6 หุน                 70 บ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น