วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

สินค้าใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ชุดที่ 1

เครื่องตีไข่ NANOTECH
ขนาด 10 ลิตร ราคา 14500 บาท
ขนาด 15 ลิตร ราคา 16500 บาท
ขนาด 30 ลิตร ราคา 22000 บาท

เครื่องย่อยกิ่งไม้ KANTO
รุ่น GB-100 ราคา 13000 บาท


รุ่น GB-200 ราคา 20000 บาท

เครื่องพ่นยา 4 จังหวะ
ควายทอง
ราคา 5500 บาท


เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ควายทอง
 
ขนาด 5.5 แรงม้า ราคา 3500 บาท


ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 3600 บาท


เลื่อยโซ่ แบตเตอรี่ TOPSUN
36 โวลท์ 4 แอมป์
ราคาครบชุดพร้อมใช้งาน 10500 บาท
(แบตเตอรี่ ราคา 3500 บาท)
(แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ราคา 1500 บาท)

ตัดหญ้า แบตเตอรี่ TOPSUN
36 โวลท์ 4 แอมป์
ราคาครบชุดพร้อมใช้งาน 10500 บาท
(แบตเตอรี่ ราคา 3500 บาท)
(แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ราคา 1500 บาท)

แต่งกิ่ง แบตเตอรี่ TOPSUN
36 โวลท์ 4 แอมป์
ราคาครบชุดพร้อมใช้งาน 8500 บาท
(แบตเตอรี่ ราคา 3500 บาท)
(แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ราคา 1500 บาท)

ปั้มบาดาลพลังแสงอาทิตย์
ราคาครบชุด  32000 บาท
(รวมแผงโซล่าเซลล์ 150 W 4 แผง)

INVERTER BOX
หม้อแปลงไฟ DC เป็น AC
สำหรับปั้มบาดาลขนาด
1 แรงม้า     ราคา 12000 บาท
1.5 แรงม้า  ราคา 13000 บาท
2 แรงม้า     ราคา 14000 บาท

ปั้มน้ำ ดาวบิน POWERRY

รุ่นหมุนขวา ขนาด 3 นิ้ว PP-30
ซิลด์เซรามิค ราคา 12000 บาท

หม้อเพิ่มไฟ อัตโนมัติ MSKJ
รุ่น SVC5000VA (1650W)  ราคา 4100 บาท
รุ่น SVC7000VA (2350W)  ราคา 4800 บาท
รุ่น SVC12000 S (4000W)  ราคา 5600 บาท
โปรโมชั่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับผู้ค้าส่ง

ปั้มน้ำแรงดัน MITSUBISHI
3 นิ้ว 2 ใบพัด หมุนซ้าย

จำนวน 1 ตัว    ราคา 8500 บาท
จำนวน 5 ตัว    ราคา 8000 บาท
จำนวน 10 ตัว  ราคา 7500 บาท
เครื่องเจาะดิน
Mitsuheavyduty TL43
พร้อมดอกเจาะ 8 นิ้ว
จำนวน 1 ตัว   ราคา 4500 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 4300 บาท
จำนวน 10 ตัว  ราคา 4000 บาท

ไสน้ำแข็งไฟฟ้า MONTA
รุ่น MT300
จำนวน 1 ตัว   ราคา 1150 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 1120 บาท
จำนวน 10 ตัว  ราคา 1100 บาท
จำนวน 20 ตัว  ราคา 1080 บาท
จำนวน 30 ตัว  ราคา 1050 บาท

เลื่อยโซ่ NORVAX
รุ่น NV3800
(สามารถ แก็สโซฮอลได้)
รุ่นใหม่ บ่าโซ่ 11.5 นิ้ว
จำนวน 1 ตัว   ราคา 2500 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 2400 บาท
จำนวน 10 ตัว  ราคา 2300 บาท
จำนวน 20 ตัว  ราคา 2200 บาท
จำนวน 30 ตัว  ราคา 2100 บาท
(สามารถซื้อได้เลย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต)
ราคาอาไหล่
เสื้อสูบ ราคา 450 บาท
ลูกสูบพร้อมแหวนครบชุด ราคา 150 บาท


ตู้ชาร์จ NEWTA 20 แอมป์ 60 โวลต์
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 1300 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 1200 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 1100 บาท

ตู้ชาร์จ NEWTA 30 แอมป์ 60 โวลต์
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 1500 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 1400 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 1300 บาท

ตู้ชาร์จ NEWTA 60 แอมป์ 
60 โวลต์ มีล้อเข็นได้
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 2500 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 2400 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 2300 บาท

เครื่องตัดหญ้า SUNNY 
 รุ่น CG 411
จำนวน 1 ตัว   ตัวละ  1800 บาท
จำนวน 10 ตัว ตัวละ  1750 บาท
จำนวน 20 ตัว ตัวละ  1700 บาท

หม้อเพิ่มไฟ 80 แอมป์


ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา   9000 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา   8500 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา   8000 บาท

ตู้เครื่องมือ OKURA
จำนวน 1 ตู้      ราคา  3000 บาท
จำนวน 5 ตู้      ราคา  2900 บาท
จำนวน 10 ตู้    ราคา  2800 บาท


ปั้มหอยโข่งไฟฟ้า
ยี่ห้อ MONTA ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า
ราคา จำนวน 1 ตัว ราคา 1800 บาท
ราคา จำนวน 5 ตัว ราคา 1750 บาท
ราคา จำนวน 10 ตัวราคา 1700 บาท


ปั้มน้ำแรงดัน MITSUBISHI

ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว  1 ใบพัด
ราคา จำนวน 1 ตัว ราคา 2300 บาท
ราคา จำนวน 2 ตัว ราคา 2200 บาท
ราคา จำนวน 4 ตัว ราคา 2000 บาท
ราคา จำนวน 10 ตัวราคา 1800 บาท

ขนาด 3 นิ้ว * 3 นิ้ว  1 ใบพัด
ราคา จำนวน 1 ตัว ราคา 3300 บาท
ราคา จำนวน 2 ตัว ราคา 3200 บาท
ราคา จำนวน 4 ตัว ราคา 3000 บาท
ราคา จำนวน 10 ตัวราคา 2800 บาท


น้ำมันหยอดโซ่ MAKATO
จำนวน 1 ลัง   ลังละ 750 บาท
จำนวน 5 ลัง   ลังละ 700 บาท
จำนวน 10 ลัง ลังละ 650 บาท

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 
รุ่น SU-100 TIGGER
ขนาด 4 นิ้ว
จำนวน 1 ตัว   ราคา 2500 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 2400 บาท
จำนวน 10 ตัว  ราคา 2300 บาท
จำนวน 20 ตัว  ราคา 2200 บาท


ราคาตั้ง อุปกรณ์ประปา
ซื้อ 1 กระสอบ  ลด 45 เปอร์เซ็นต์
ซื้อ 5 กระสอบ  ลด 50 เปอร์เซ็นต์
ซื้อ 10 กระสอบ ลด 55 เปอร์เซ็นต์

ถังพ่นยาแบต ขุนศึก
ขนาด 16 ลิตร
 รับประกัน 3 เดือน  
จำนวน 1 ตัว   ราคา 1300 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 1250 บาท
จำนวน 10 ตัว ราคา 1200 บาท

ตาราง การจัดส่งสินค้า เดือนกุมภาพันธ์ 1-28 2560 ทุกขนส่ง

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 22 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 21 ก.พ 2560ส่งสินค้าแล้ววันที่ 20 ก.พ 2560


ส่งสินค้าแล้ววันที่ 18 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 17 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 16 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 15 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 14 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 13 ก.พ2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 11 ก.พ2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 10 ก.พ2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 9 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 8 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 7 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 6 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 4 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 3 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 2 ก.พ 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560