วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

หินเจียแท่น

หินเจียร์แท่น
Zushita
5 นิ้ว                            = 650 บ.
นิ้ว                            = 800 บ.
นิ้ว                            = 1100 บ.
Kenshiro
นิ้ว                            = 600 บ.
นิ้ว                            = 1000 บ.
MAKITA
นิ้ว                            = 2900 บ.
RYOBI
6 นิ้ว                            = 1800 บ.
นิ้ว                            = 2600 บ.

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

หินลับมีด หินเขียว

หินลับมีด ตรา คนป่า
ขนาด 8 * 2 * 1 นิ้ว    ราคา 45 บาท
ขนาด 8 * 3 * 1 นิ้ว    ราคา 75 บาท
ขนาด 8 * 3 * 2 นิ้ว  ราคา 130 บาท

หินลับมีด ตรา 5 เสือ

ขนาด 8x2x1                   55 บาท

ขนาด 8x3x1                   85 บาท

ขนาด 8x3x2                 170 บ.าท


หินลับมีด ตรา ตา
ขนาด 8 * 2 * 1 นิ้ว ราคา 140 บาท 
ขนาด 8 * 3 * 1 นิ้ว ราคา 200 บาท 
ขนาด 8 * 3 * 2 นิ้ว ราคา 340 บาท 

หินเขียว ตรา ห้าเสือ
ขนาด 5 * 3/4 นิ้ว ราคา 150 บาท 
ขนาด 6 * 3/4 นิ้ว ราคา 220 บาท 
ขนาด 6 * 1 นิ้ว    ราคา 250 บาท 
ขนาด 8 * 3/4 นิ้ว ราคา 350 บาท 

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ค้อน หัวค้อน ค้อนปอนด์

หัวค้อนปอนด์
3 ปอนด์ / 4 ปอนด์    ราคา 80 / 100 บ.
5 ปอนด์ / 6 ปอนด์   ราคา 130 / 150 บ.
8 ปอนด์ / 10 ปอนด์  ราคา 190 / 240 บ.
12 ปอนด์            ราคา 280 บาท

ค้อนตีตะปู ด้ามไฟเบอร์

หัวค้อน SOLO      ราคา 140 บาท
ค้อน SOGO            ราคา 70 บาท
ค้อน PUMPKLIN  ราคา 140 บาท
ค้อน SOLO           ราคา 180 บาท
ไขควงสลับ ยืดหดได้       80 บาท


ค้อนช่างทอง SOLO

ขนาด 100 กรัม            40 บ.
ขนาด 150 กรัม            45 บ.
ขนาด 200 กรัม            50 บ.
ขนาด  300 กรัม           55 บ.

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ใบเลื่อย มีดเล็บ

ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม
10 นิ้ว 100 ฟัน ราคา 1600 บาท
10 นิ้ว 120 ฟัน ราคา 1700 บาท

ใบเลื่อย
มากีต้า ตัดอลูมิเนียม ราคา 1200 บ.
(รุ่น 10 นิ้ว 100 ฟัน)
ใบเลื่อย Makato  เจาะรู
10 นิ้ว 16 ฟัน ราคา 450 บาท
12 นิ้ว 16 ฟัน ราคา 550 บาท

ใบเลื่อย 7 นิ้ว มีรู
HY 7”x24T
HY 7”x30T
ราคา ใบละ 90 บาท

ใบเลื่อย 8 นิ้ว มีรู
HY 8”x24T
HY 8”x30T
ราคา ใบละ 100 บาท

ใบเลื่อย 9 นิ้ว มีรู
Mitsutakeshi    9”x24T
Mitsutakeshi    9”x40T
Zushita            9”x24T
Zushita            9”x40T
Maxtec            9”x24T
Super M          9”x30T
Super M          9”x40T
ราคา ใบละ 110 บาท

ใบเลื่อย 10 นิ้ว มีรู
Mitsutakeshi    10”x40T
B&K                10”x40T
Mato                10”x32T
ราคา ใบละ 120 บาท

ใบเลื่อย SUPER M
ขนาด นิ้ว ฟัน 24     = 70 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 30     = 70 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 40     = 75 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 24     = 90 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 30     = 90 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 40     = 90 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 20     = 100 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 24     = 110 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 30     = 115 บ.
ขนาด นิ้ว ฟัน 40     = 120 บ.
ขนาด 10 นิ้ว ฟัน 20     = 130 บ.
ขนาด 10 นิ้ว ฟัน 24     = 140 บ.
ขนาด 10 นิ้ว ฟัน 30     = 140 บ.
ขนาด 10 นิ้ว ฟัน 40     = 145 บ.
ขนาด 12 นิ้ว ฟัน 20     =  190 บ.
ขนาด 12 นิ้ว ฟัน 24     = 190 บ.
ขนาด 12 นิ้ว ฟัน 30     = 200 บ.
ขนาด 12 นิ้ว ฟัน 40     = 200 บ.

ใบเลื่อย IWOOD
10 นิ้ว x 36 ฟัน     = 800 บ.

ใบเลื่อย ALMIGHTY

10 นิ้ว x 40 ฟัน     = 1000 .


ใบเลื่อย ตรา แรด
นิ้ว 20 ฟัน                 287 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 295 บ.
นิ้ว 20 ฟัน                 295 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 303 บ.
นิ้ว 30 ฟัน                 328 บ.
นิ้ว 40 ฟัน                 360 บ.
นิ้ว 20 ฟัน                 475 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 516 บ.
นิ้ว 20 ฟัน                 713 บ.
นิ้ว 24 ฟัน                 779 บ.
นิ้ว 30 ฟัน                 861 บ.
10 นิ้ว 12 ฟัน               779 บ.
10 นิ้ว 16 ฟัน               779 บ.
10 นิ้ว 20 ฟัน               779 บ.
10 นิ้ว 24 ฟัน               820 บ.
10 นิ้ว 30 ฟัน               861 บ.
12 นิ้ว 16 ฟัน               902 บ.
12 นิ้ว 20 ฟัน               902 บ.
12 นิ้ว 24 ฟัน               967 บ.
12 นิ้ว 30 ฟัน               1066 บ.
13 นิ้ว 20 ฟัน               1254 บ.
14 นิ้ว 20 ฟัน               1271 บ.
16 นิ้ว 16 ฟัน               1295 บ.
16 นิ้ว 20 ฟัน               1394 บ.
16 นิ้ว 24 ฟัน               1476 บ.
17 นิ้ว 16 ฟัน               1738 บ.
17 นิ้ว 20 ฟัน               1845 บ.
20 นิ้ว 20 ฟัน               4600 บ.

มีดเล็บ ฟันเลื่อย
8.5x3.0x2.5 มม.          4.50 บ.
8.5x3.3x2.5 มม.          4.87 บ.
8.5x3.5x2.5 มม.          5.15 บ.
8.5x3.6x2.5 มม.          5.26 บ.
8.5x3.8x2.5 มม.          5.50 บ.
6.5x2.6x2.0 มม.          2.90 บ.
10.5x3.0x2.5 มม.        5.48 บ.
10.5x3.3x2.5 มม.        5.97 บ.
10.5x3.5x2.5 มม.        6.30 บ.
10.5x3.8x2.5 มม.        6.85 บ.
10.5x5.0x2.5 มม.        8.27 บ.
10.5x3.6x2.5 มม.        6.47 บ.


มีดเล็บ ฟันเลื่อย Hurcuris
เบอร์ E8 (105)             38 บาท
เบอร์ E10 (107)           55 บาท
เบอร์ E12 (109)           90 บาท
เบอร์ S7 (526)             48 บาท
เบอร์ D-4 (120)            85 บาท


มีดเล็บ ฟันเลื่อย ตรา เสือ
เบอร์ 105 (AE-8)         35 บาท
เบอร์ 107 (AE-10)       40 บาท
เบอร์ 109 (AE-12)       58 บาท
เบอร์ 526                     38 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

หัวเติมลม ปืนฉีดลม ก็อกลม

หัวเติมลมสั้นพร้อมข้อต่อคอปเปอร์
ยี่ห้อ Netto รุ่น 1 ด้าน ราคา 50 บาท
ยี่ห้อ Netto รุ่น 2 ด้าน ราคา 60 บาท

อุปกรณ์ลม
หัวเติมลมสั้น เสียบสาย     ราคา 45 บาท
หัวเติมลมสั้น ต่อคอปเปอร์ ราคา 45 บาท
ปืนฉีดลมยาว 5 ตัวชุด        ราคา 80 บาท

หัวเติมลม พร้อมเกย์วัด
ยี่ห้อ STARWAY ราคา 250 บาท

หัวเติมลม ก็อกลม NETTO
หัวเติมลมยาว 2 ด้าน    เสียบ  80 บ.
หัวเติมลมสั้น 2 ด้าน     เสียบ  60 บ.
ก็อกลมเกลียวนอก+เสียบแยก 45 บ.
ก็อกลมเกลียวนอก+เสียบรวม  40 บ.

ก็อกลม Netto
เกลียวนอก + เกลียวใน ราคา 35 บ.
หางปลา + หางปลา      ราคา 35 บ.
เกลียวใน + เกลียวใน    ราคา 35 บ.


วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

เกย์วัดลม

เกย็วัดลมยาง
นาฬิกา ZUMA 100 ปอนด์    85 บ.
ปากกา ZUMA 120 ปอนด์   100 บ.
ZUMAไส้ทองเหลือง 160 P 350 บ.
Miliflow ยาว 200 ปอนด์   200 บาท

เกย์วัดลมแท่ง DC-3A              40 บาท

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

จานเพชรลับใบเลื่อย เครื่องลับใบเลื่อย ใบกบ


จานเพชรลับใบเลื่อย
ขนาด 5 นิ้ว Santoshi
รุ่น รูใหญ่ ขอบบาง ราคา 1000 บาท
รุ่น รูเล็ก ขอบหนา  ราคา 1100 บาท
ฝาประกับจานเพชร  ราคา 250 บาท

ใบเจียมีดเล็บ

ขนาด 3 นิ้ว               ราคา 600 บาท
(ใช้กับเครื่องลับใบเลื่อย มากีต้า 9803)
ขนาด 4 นิ้ว SUMO    ราคา 800 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ก.เขียว  ราคา 1700 บาท
ขนาด 6 นิ้ว SUMO   ราคา 1200 บาท
ขนาด 6 นิ้ว  ก.เขียว ราคา 1500 บาท

ใบกบ จานลับใบเลื่อย
จานลับ 6 นิ้ว อย่างดี ราคา 1500 บาท
ใบกบแท่น 12 นิ้ว 2012NB 1400 บาท

ใบกบแท่น 12 นิ้ว

ยี่ห้อ มากีต้า                 ราคา 1500 บาทมอเตอร์ลับใบเลื่อยวงเดือน
SANTOSHI
ลับใบเลื่อยวงเดือนได้ไม่เกิน 10 นิ้ว
ราคา 3500 บาท

ลับใบเลื่อยวงเดือนได้ไม่เกิน 18 นิ้ว
ราคา 7500 บาท