วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

หัวกะโหลก เช็ควาล์ว

หัวกะโหลก เช็ควาล์ว
หมายเลข 1 หัวกะโหลก PVC สีฟ้า
ขนาด 6 หุน    ราคา 20 บาท
ขนาด 1 นิ้ว     ราคา 22 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 65 บาท
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 95 บาท

หมายเลข 2 หัวกะโหลก PVC ผอม
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 140 บาท
(สวมท่อ PVC 2 นิ้ว ด้านบานหัวได้)

หมายเลข 3 หัวกะโหลก PVC เกลียวใน ฟ้า
ขนาด 1 นิ้ว       ราคา 28 บาท

ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 130 บาท

หมายเลข 4 หัวกะโหลก PVC เกลียวใน ดำ
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 130 บาท
ขนาด 3 นิ้ว     ราคา 200 บาท
ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 300 บาท

หมายเลข 5 หัวกะโหลก PVC สวม ดำ
ขนาด 2 นิ้ว       ราคา 80 บาท
ขนาด 3 นิ้ว       ราคา 90 บาท
ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 200 บาท

หมายเลข 6 หัวกะโหลก ทองเหลือง + PVC
ขนาด 6 หุน      ราคา 60 บาท
ขนาด 1 นิ้ว       ราคา 70 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 180 บาท
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 210 บาท

หมายเลข 7 หัวกะโหลก ทองเหลือง
ขนาด 6 หุน              ราคา 90 บาท
ขนาด 1 นิ้ว             ราคา 110 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว       ราคา 220 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว          ราคา 280 บาท
ขนาด 2 นิ้ว             ราคา 340 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว          ราคา 650 บาท
ขนาด 3 นิ้ว             ราคา 850 บาท
ขนาด 4 นิ้ว           ราคา 1500 บาท

หมายเลข 7 หัวกะโหลก ตะแกรงแสตนเลส
ทองเหลือง (อิตาลี)
ขนาด 6 หุน  YORK      ราคา 180 บาท
ขนาด 1 นิ้ว   YORK     ราคา 250 บาท


เครื่องสูบน้ำ เบนซิน เรือปั้มน้ำ

ถังน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 380 บาท
รุ่น K003   9 แรงม้า  ราคา 500 บาท
ฝาปิดถังน้ำมัน           ราคา 50 บาท

ชุดสตาร์ทเครื่องยนต์ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 250 บาท
รุ่น K003  9   แรงม้า ราคา 300 บาท
รุ่น K004  13 แรงม้า ราคา 300 บาท

เรือปั้มน้ำพร้อมเครื่องยนต์ KANTO

ราคาครบชุดพร้อมสาย+หัวฉีด 4500 บาท

เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว กบแดง

ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 3000 บาท รุ่นใหม่

เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้วHONDA
KOSHIN PUMP

ราคา 8300 บาท

เครื่องสูบน้ำHONDA ใหม่
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 8400 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซินดูดโคลน
KOSHIN MADE JAPAN
STV50X 2 นิ้ว ราคา 9000 บาท
STV80X 3 นิ้ว ราคา 10000 บาท

เครื่องสูบน้ำเบนซิน KOJIMA
ขนาด 2 นิ้ว อัดสปริงเกอร์ 5800 บาท

เครื่องสูบน้ำควายทอง
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 4500 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 4900 บาท


เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว KOSHIN
ราคา 5900 บาท

เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว
BRIGGS & STARTTON
ราคา 6200 บาท

เครื่องสูบน้ำHONDA 2 นิ้ว
รุ่น WB20XT ราคา 7400 บาท


เครื่องสูบน้ำ 4 นิ้ว MONTA
ราคา 10000 บาท

ปากกาจับเหล็ก ปากกาตัวซี

ปากกาจับเหล็ก
POWER 3 นิ้ว ราคา 600 บาท
POWER 4 นิ้ว ราคา 720 บาท
POWER 5 นิ้ว ราคา 980 บาท
POWER 6 นิ้ว ราคา1620 บาท
POWER 8 นิ้ว ราคา2250 บาท
EWIND 3 นิ้ว ราคา  340 บาท
EWIND 4 นิ้ว ราคา  530 บาท
EWIND 5 นิ้ว ราคา  670 บาท
EWIND 6 นิ้ว ราคา 1050บาท

ปากกาจับชิ้นงาน
ขนาด 4 นิ้ว 450 บาท

ปากกาจับเหล็กตัวซี SOLO
ขนาด 3 นิ้ว  ราคา 76 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 100 บาท
ขนาด 5 นิ้ว ราคา 144 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 160 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 238 บาท
ขนาด 10 นิ้วราคา 289 บาท
ขนาด 10 นิ้วราคา 357 บาท


เครื่องยนต์ เบนซิน

ถังน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 380 บาท
รุ่น K003   9 แรงม้า  ราคา 500 บาท
ฝาปิดถังน้ำมัน           ราคา 50 บาท

ชุดสตาร์ทเครื่องยนต์ควายทอง
รุ่น K001 5.5 แรงม้า ราคา 250 บาท
รุ่น K003  9   แรงม้า ราคา 300 บาท
รุ่น K004  13 แรงม้า ราคา 300 บาท

เครื่องยนต์ AKIRA กุญแจสตาร์ท
ขนาด  9 แรง ราคา  6100 บาท
ขนาด 13 แรง ราคา 6500 บาท
(ราคานี้ ไม่รวมแบตเตอรี่)

ชุดฝาครอบดึงสตาร์ท

รุ่นเขี้ยว เหล็ก ราคา 200 บาท
รุ่นเขี้ยว PVC  ราคา 180 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน Maximum

ขนาด 5.5 แรงม้า ราคา 2000 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน กุญแจสตาร์ท

MONTA 5.5 แรงม้า ราคา 4100 บาท
MONTA 6.5 แรงม้า ราคา 4600 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน TAZAWAขนาด 6.5 แรงม้า            ราคา 3100 บาท
ขนาด 9  แรงม้า              ราคา 6000 บาท
ขนาด 13 แรงม้า             ราคา 6800 บาท
ขนาด 13 แรงม้า(กุญแจ)ราคา 8500 บาท
ขนาด 16 แรงม้า(กุญแจ)ราคา 9500 บาท
(รุ่นกุญแจ ราคายังไม่รวมแบต)


เครื่องยนต์เบนซิน
BRIGG&STRATTON
ขนาด 3.5 แรงม้า                 ราคา 5200 บาท
ขนาด  5  แรงม้า                  ราคา 5800 บาท
ขนาด 6.5 แรงม้า                 ราคา 6500 บาท
ขนาด 10 แรงม้า                  ราคา 8700 บาท
ขนาด 13.5 แรงม้า             ราคา 10500 บาท
ขนาด 13.5 แรงม้า(กุญแจ)ราคา 13000 บาท
(รุ่นกุญแจ ราคายังไม่รวมแบต)
ขนาด 5.5 แรงม้า เพลาคว่ำ ราคา 7200 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน POLOG160F ขนาด 5.5 แรงม้า    ราคา 2600 บาท
G200F ขนาด 6.5 แรงม้า    ราคา 2700 บาท
G210F ขนาด 7 แรงม้า       ราคา 2800 บาท
G210FG 7 แรงม้า เกียรทด ราคา 3500 บาท
G270F ขนาด 9 แรงม้า       ราคา 5200 บาท
G390F ขนาด 13 แรงม้า     ราคา 5700 บาท

เครื่องยนต์เบนซิน HINOTA

EA55 ขนาด 5.5 แรงม้า ราคา 2750 บาท
EA65 ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 2850 บาท

เครื่องยนต์ เบนซิน HONDA

รุ่น GP160 ราคา 5400 บาท
รุ่น GP200 ราคา 5700 บาท

เครื่องยนต์ เบนซิน TOSAKI

ขนาด 5.5 แรงม้า ราคา 2300 บาท
ขนาด 6.5 แรงม้า ราคา 2400 บาท


เครื่องยนต์ เบนซิน ควายทอง

ขนาด  5.5  แรงม้า           ราคา 3500 บาท
ขนาด 6.5 แรงม้า             ราคา 3600 บาท
ขนาด 9 แรงม้า                ราคา 6700 บาท
ขนาด 13 แรงม้า              ราคา 7000 บาท
ขนาด 13 แรงม้า(กุญแจ) ราคา 8500 บาท


เครื่องยนต์ เบนซิน Mitsubishi

GT400 ขนาด 4 แรงม้า    ราคา 5700 บาท
GT600 ขนาด 6 แรงม้า    ราคา 6100 บาท


เครื่องยนต์ เบนซิน HONDA

GX120 ขนาด 4 แรงม้า    ราคา 6400 บาท
GX160 ขนาด 5 แรงม้า    ราคา 7100 บาท
GX200 ขนาด 6 แรงม้า    ราคา 7700 บาท
GX270 ขนาด 9 แรงม้า   ราคา 11200 บาท
GX390 ขนาด 13 แรงม้า  ราคา 14000 บาท