วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องเจาะดิน เครื่องพรวนดิน

เครื่องเจาะดิน TOPSUN
เครื่องเจาะดิน รุ่น 888 ราคา 4000 บาท
เครื่องเจาะดิน รุ่น 999 ราคา 4200 บาท
ดอกเจาะดิน 2 IN 1
ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 750 บาท
ขนาด 6 นิ้ว     ราคา 850 บาท
ขนาด 8 นิ้ว   ราคา 1000 บาท
ขนาด 10 นิ้ว ราคา 1200 บาท
ขนาด 12 นิ้ว ราคา 1400 บาท

เครื่องพรวนดิน TOPSUN
รุ่น TL500 ราคา 13500 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)


รุ่น TL900 ราคา 14500 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)รุ่น TL650 ราคา 25000 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)

ปั้มบาดาล ควายเงิน

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 2 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 0.27 แรงม้า K408
ราคา 3200 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า K409
ราคา 5000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า K410
ราคา 5500 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า K411
ราคา 6000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า K413
ราคา 4500 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 4 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว 1 แรงม้า K414
 ราคา 6000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 4 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า K415
ราคา 6500 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน บ่อ 4 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง K416
ราคา 6500 บาท

ตารางการจัดส่งสินค้า เดือนมกราคม วันที่ 3-31 2559 ทุกขนส่ง

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 23 มกราคม 2560ส่งสินค้าแล้ววันที่ 21 มกราคม 2560


ส่งสินค้าแล้ววันที่ 20 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 19 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 18 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 17 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 16 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 14 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 13 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 12 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 11 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 10 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 9 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 7 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 5 มกราคา 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 4 มกราคม 2560


ส่งสินค้าแล้ววันที่ 3 มกราคม 2560