วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

สายลม,สายลมคู่,สายพ่นยา,ชุดอุปกรณ์ย้ำสายพ่นยา สายน้ำดี

สายลมเดี่ยว GOODWILL 5/16
ความยาว 100 เมตร
      สีดำ       ม้วนละ 2000 บาท     
สีน้ำเงิน ม้วนละ 2000 บาท

สายลมสปริง อย่างดี 
PUMPKIN รุ่น 5*8
ยาว 6   เมตร ราคา 170 บาท
ยาว 9   เมตร ราคา 200 บาท
ยาว 12 เมตร ราคา 240 บาท
ยาว 15 เมตร ราคา 280 บาท

สายพ่นยา TOGAWA ใหม่
อย่างดี สีส้ม
Made IN JAPAN
ม้วน 50   เมตร ราคา 1500 บาท
ม้วน 100 เมตร ราคา 2900 บาท 

สายพ่นยา LEON 50 เมตร
หนา 5 ชั้น
ราคา 850 บาท

เครื่องย้ำสายพ่นยา คันโยกแดง
ราคา 2000 บาท

สายลมถัก ทนแรงดันสูง
HITOP รุ่น 5 * 8
ราคา 1300 บาท

สายพ่นยา รุ่นหนา 7 ชั้น
ยี่ห้อ BEN
ความยาว 20 เมตร   ราคา   700 บาท
ความยาว 50 เมตร   ราคา 1650 บาท
ความยาว 100 เมตร ราคา 3300 บาท

สายพ่นยา LEON หนา 3 ชั้น
ความยาว 20 เมตร     ม้วนละ 260 บาท
ความยาว 50 เมตร     ม้วนละ 600 บาท
ความยาว 100 เมตร ม้วนละ 1200 บาท


สายพ่นยาตราจระเข้
พร้อมล้อพลาสติก
 หนา 5 ชั้น ยาว 100 เมตร ราคา 2100 บาท

สายพ่นยา TAKARA

 หนา 5 ชั้น ยาว 100 เมตร ราคา 2200 บาท

สายพ่นยา STARWAY
หนา 3 ชั้น 20 เมตร ราคา 260 บาท
หนา 5 ชั้น 20 เมตร ราคา 350 บาท

คอปเปอร์ TOWA

รุ่น 20SH/20SF/20SM ราคา อันละ 35 บาท

สายพ่นยา 20 เมตร ARROW
ราคา 300 บาท/ม้วน

สายลม PU รุ่นประหยัด
สายลม PU แบบตรง
ความยาว 10 เมตร ราคา 130 บาท
ความยาว 15 เมตร ราคา 180 บาท
ความยาว 20 เมตร ราคา 230 บาท
สายลม PU แบบสปริง
ความยาว 6 เมตร      ราคา 130 บาท
ความยาว 7.5 เมตร   ราคา 150 บาท
ความยาว 9 เมตร      ราคา 170 บาท
ความยาว 12 เมตร    ราคา 190 บาท
ความยาว 15 เมตร    ราคา 230 บาท
ความยาว 20 เมตร    ราคา 270 บาท

สายลมม้วน RA-610N ขนาด 6.5 มม.
 ยาว 10 เมตร  ราคา 2800 บาท
ยาว 15 เมตร  ราคา 3000 บาท


สายลมม้วน RA-810N ขนาด 8 มม.  
ยาว 10 เมตร   ราคา 3200 บาท
ยาว  15 เมตร  ราคา 3400 บาท

สายพ่นยา LEON
สีเหลือง/สีแดง
 20 เมตร 260 บาท สีแดง/สีเหลือง
50 เมตร  600 บาท สีแดง/สีเหลือง
100 เมตร1200 บาท สีแดง/สีเหลือง

 สายพ่นยา Mitsufuji
รุ่น MF-250 ความยาว 20 เมตร
ความหนา 5 ชั้น ราคา 400 บาท

สายพ่นยา โตกาว่า
Made In Japan
ความยาว 50 เมตร ราคา 900 บาท

 
ความยาว 100 เมตร ราคา 1800 บาท

สายพ่นยา EAGLE BAR
20 เมตร หนา 3 ชั้น      ราคา 320 บาท
50 เมตร หนา 3 ชั้น      ราคา 700 บาท
50 เมตร หนา 5 ชั้น   2610PSI   900 บ.
100 เมตร หนา 3 ชั้น 2320PSI 1500 บ.
100 เมตร หนา 5 ชั้น 3770PSI 1700 บ.

สายลม PU Netto
แบบตรง
ความยาว 10 เมตร ราคา 170 บาท
ความยาว 15 เมตร ราคา 220 บาท
ความยาว 20 เมตร ราคา 250 บาท

แบบสปริง 
ความยาว 6 เมตร   ราคา 140 บาท
ความยาว 9 เมตร    ราคา 180 บาท
ความยาว 12 เมตร  ราคา 210 บาท
ความยาว 15 เมตร  ราคา 260 บาท

ที่ม้วนสายพ่นยา
ยาว 100 เมตร        ราคา 550 บาท
ยาว 200 เมตร        ราคา 700 บาท
200 เมตร มีล้อ       ราคา 900 บาท
400 เมตร ไม่มีล้อ ราคา 1000 บาท
400 เมตร มีล้อ      ราคา 1200 บาท

สายลมเดี่ยว GOODWILL
ขนาด 2 หุน 50 เมตร    ม้วนละ 750 บาท
ขนาด 2.5 หุน 50 เมตร ม้วนละ 900 บาท

สายลม BRIDGSTONE
2 หุน 100 เมตร    ม้วนละ 4000 บ.
2.5 หุน 100 เมตร ม้วนละ 4800 บ.
3 หุน 100 เมตร    ม้วนละ 5500 บ.
4 หุน 100 เมตร    ม้วนละ 7000 บ.
5 หุน 50 เมตร      ม้วนละ 4700 บ.
6 หุน 50 เมตร      ม้วนละ 5500 บ.
1 นิ้ว 50 เมตร      ม้วนละ 8400 บ.

สายลมPU EUROX
สายลม PU ม้วนละ 850 บาท
คอปเปอร์ 2 ทาง    180 บาท
คอปเปอร์ 3 ทาง    200 บาท

สายพ่นยา 100 เมตร
พร้อมโรลม้วนสาย
ยี่้ห้อ Yamajima 3 ชั้น 180ฺฺ BP  1400 บ.
ยี่ห้อ LEON      3 ชั้น 220 BP   1700 บ.
ยี่้ห้อ Yamajima 5 ชั้น 280ฺฺ BP  1900 บ.

สายพ่นยา
ตรา ไก่ชน ยาว 50 เมตร ราคา 625 บ.

ตรา ไก่ชน ยาว 100 เมตร ราคา 1150 บ.


ยี่ห้อ TRIC  ยาว 100 เมตร ราคา 2000 บ.


ยี่ห้อ ARROW  ยาว 100 เมตร ราคา 1200 บ.

สายลมคู่ ALIBABA 100 เมตร
สีเขียว-สีแดง ราคา 2700 บาท/ขด

รอกสปริง PUMPKLIN
ยาว 8 เมตร ราคา 950 บาท


สายลม PU แบบตรง ไต้หวันแท้
ยี่ห้อ SPN 10 เมตร 230 บาท
ยี่ห้อ SPN 15 เมตร 270 บาท
ยี่ห้อ SPN 20 เมตร 320 บาท

สายพ่นยา 20 เมตร
ยี่ห้อ LEON รุ่น 150BP ราคา 260 บ.

สายพ่นยา 100 เมตร
ยี่ห้อ LEON รุ่น 220BP ราคา 1900 บ.

สายพ่นยา
50 เมตร สีเหลือง 150BP ราคา 650 บ.


สายน้ำดี
ความยาว 20 นิ้ว ราคา 35 บาท
ความยาว 22 นิ้ว ราคา 37 บาท
ความยาว 24 นิ้ว ราคา 39 บาท
ความยาว 26 นิ้ว ราคา 41 บาท

สายลม PU (100 เมตร)
PU 5x8 mm ราคา 900 บาท

สายลม PU ยี่ห้อ PUMPKLIN
ม้วน 100 เมตร ราคา 1400 บาท


สายลมสปริง PU

เมตร             150 บาท
เมตร             175 บาท
12 เมตร           200 บาท
15 เมตร           220 บาท

สายลม
GOODWILL 2 หุน   1500 บาท / ขด

สายลมเดี่ยว ยาว 100 เมตร

TRIC 2 หุน    ราคา 190บาท
TRIC 2.5 หุน ราคา 2000 บาท

Bridgestone 100 เมตร
หุน        4000 บ.
2.5 หุน     4700 บ.
หุน        5200 บ.
หุน        6800 บ.
Bridgestone 50 เมตร
หุน        4700 บ.
หุน        5500 บ.
นิ้ว         8400 บ.

สายลมคู่ ยาว 100 ม.

GOODWILL ราคา 3000 บาท
TAKARA ราคา 3500 บาท

สายพ่นยา

LEON ยาว 20 เมตร ราคา 260 บาท


YIYANG ยาว 50 เมตร ราคา 600 บาท

สายพ่นยา ควายเหล็ก
20 เมตร (5 ชั้น)      370 บาท
50 เมตร (5 ชั้น)      850 บาท
100 เมตร (3 ชั้น)  1200 บาท


LEON ยาว 10เมตร ราคา 120บาท


TRIC ยาว 100 เมตร ราคา 2000 บาท


TAKARA ยาว 100 เมตร ราคา 2300 บาท


ชุดอุปกรณ์ย้ำสายพ่นยา
ชุดย้ำสาย แบบโยก      ราคา 6500 บาท
ชุดย้ำสาย แบบมือหมุน   ราคา 400 บาท
ข้อต่อสายพ่นยา              ชุดละ 25 บาท
ปลอกย้ำสายพ่นยา            อันละ 3 บาท

เครื่องย้ำสายพ่นยา
ราคา 2300 บาท

ก้านฉีดพ่นยา ปืนพ่นยา
ปลายตรง มีฝาครอบแดง  ราคา 110 บ.
ปลายตรง หัวฉีด Turbo     ราคา 250 บ.


ที่ม้วนสาย 100 เมตร                          550 บาท
ที่ม้วนสาย 200 เมตร                           700 บาท
ที่ม้วนสาย แบบมีล้อเข็น 200 เมตร     900 บาท
ที่ม้วนสาย แบบมีล้อเข็น 400 เมตร  1200 บาท


ตัวย้ำสายมือหมุน
ราคา 350 บาท

7 ความคิดเห็น:

 1. ชุดย้ำสายมือหมุน 400 บาท ข้อต่อสาย 20ตัว = 500บาท ปลอกย้ำสาย 40 ตัว = 120 บาท ค่าส่ง 100 บาท รวม 1120 บาท
  โอนให้แล้วครับ 1120 บาท ส่งแล้วขอหมายเลขลงทะเบียนด้วยนะครับ ผู้รับ
  K.ทิศาชล คามบุตร 088-0651248
  สำนักงานอัยการคดีเยาว์ชนฯ จ.เลย
  ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
  42000

  ตอบลบ
 2. สั่งด้วยครับรายการเดียวกันกับคุณนิวัติสั่ง ยอด 1120 บ.

  ตอบลบ
 3. ครับรายการนี้ยังต้องการอยู่จัดส่งที่อยู่เดียวกันกับ
  ปั๊ม 2 เครื่อง รวมยอดที่โอนเงินให้ทราบด้วยครับ

  ตอบลบ
 4. พี่ครับที่ม้วนสายสีฟ้าแบบมีล้อ...มีมือหมุนไหมครับแแบบว่ารูกไม้เห็นอ่ะ ต้องการ 200เมตร

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ปลอกย้ำสาย 50 ตัวคับ
  ส่ง สุทธิศักดิ์ จันต๊ะ
  26 หมู่ 1 ห้วยโป่ง
  ต.บ้านหวาย
  อ.หล่มสัก
  จ.เพชรบูรณ์ 67110
  098-3529592

  ตอบลบ
 7. ปลอกย้ำสายใช้กับสายพ่นยากี่ชั้นครับ

  ตอบลบ