วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

กุญแจหกเหลี่ยม หัวท็อก

หกเหลี่ยมชุด HKX อย่างดี

ราคา 350 บาท

ประแจหกเหลี่ยมชุด SOLO
รุ่น 902B-ชุด มม. 10 ตัว ราคา 80 บาท

กุญแจหกเหลี่ยม SOLO

รุ่น CRV 902-10 ชุดมิล ราคา 90 บาท

หกเหลี่ยมชุด ZUMA
ชุบขาวยาว 9 ตัว/ชุด ราคา 250 บาท

ประแจหกเหลี่ยม ชุบขาวSOLO
ชุด 10 ตัว ราคา 85 บาท
(1.5 มม - 10 มม)

 หกเหลี่ยมชุด  NETTO
รุ่น บอลยาวพิเศษ 9 ตัว ราคา 100 บาท
รุ่น ยาวพิเศษ 9 ตัว           ราคา 90 บาท

หกเหลี่ยมชุด PUMPKIN
รุ่น 28504 ท็อกมีรู ยาวพิเศษ9 ตัว 480 บาท
รุ่น 28503 บอลยาวพิเศษ 9 ตัว     380 บาท
รุ่น 28502 ยาวพิเศษ 10 ตัว ราคา 350 บาท

กุญแจหกเหลี่ยมยาวพิเศษ
พร้อมด้ามจับ ยี่ห้อ JTECH
ขนาด  2     มม.  ราคา   80 บาท
ขนาด  2.5  มม.  ราคา   85 บาท
ขนาด  3     มม.  ราคา   90 บาท
ขนาด  4     มม.  ราคา   95 บาท
ขนาด  5     มม.  ราคา 110 บาท
ขนาด  6     มม.  ราคา 120 บาท
ขนาด  8     มม.  ราคา 150 บาท
ขนาด  10   มม.  ราคา 190 บาท

กุญแจหกเหลี่ยม ION
หัวเหลี่ยม ยาวพิเศษ 150 บาท
หัวบอล ยาวพิเศษ     180 บาท
หัวดาว ยาวพิเศษ      170 บาท

กุญแจหกเหลี่ยม
ยี่ห้อ SPN มม./หุน
9 ตัวชุด หัวธรรมดา    150 บาท
9 ตัวชุด หัวบอล         170 บาท
ยี่ห้อ ZUMA มม./หุน
9 ตัวชุด หัวธรรมดา    250 บาท

กุญแจหกเหลี่ยม รุ่นยาวพิเศษ JE TECH
เบอร์ 1.5 / 2 / 2.5 / 3   ราคา 12 / 15 / 18 / 20     บาท
เบอร์ 4 / 5 / 6 / 8 /10   ราคา 25 / 30 / 40 / 75 / 110 บ.
เบอร์ 12 / 14 / 17 / 19  ราคา 210 / 300 / 450 / 600 บ.

กุญแจหัวท๊อกซ์ รุ่นยาวพิเศษ JE TECH
เบอร์ T5 / T6 / T7            ราคา 35 / 35 / 35 บาท
เบอร์ T8 / T9 / T10          ราคา 35 / 35 / 35 บาท
เบอร์ T15 / T20 / T25      ราคา 40 / 40 / 45 บาท
เบอร์ T27 / T30 / T40      ราคา 45 / 50 / 60 บาท
เบอร์ T45 / T50                       ราคา 70 / 90 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น