วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องสีข้าว เครื่องทำความสะอาดข้าว

เครื่องสีข้าว CLPE
เครื่องสีข้าว CLPE CR80          38000 บ.
เครื่องทำความสะอาดข้าว CC8 20000 บ.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น