วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวยิงรีเว็ท

รีเว็ทลม PUMA
ราคา 2600 บาท

ปืนยิงรีเว็ทลม HBO
ราคา 1500 บาท


ตัวยิงรีเว็ท Pumpkin
ราคา 150 บาท

ปืนยิงรีเว็ท SOLO
รุ่น HR - 003 ราคา 230 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น