วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องจี้ปูน สว่านจี้ปูน

สว่านจี้ปูน ASAKI
 
ความยาว 1.5 เมตร ราคา 1200 บาท

เครื่องจี้ปูน 4 จังหวะ สายอ่อน
MARUNAKA
ราคา 4500 บาท

สว่านจี้ปูน NAZA
ยาว 1.2 เมตร ราคา 1300 บาท

สว่านจี้ปูน POLO
ขนาด 1.5 เมตร 800 วัตต์ 
ราคา 1500 บาท

สว่านจี้ปูน Mikasa
MGX-28X1M ยาว 1 เมตร 8500 บาท

MGX-28X1.5M ยาว 1.5 เมตร 10000 บาท

สายจี้ปูน พร้อมหน้าแปลน
ยี่ห้อ YAMANO 1.5 นิ้ว 5 เมตร   3200 บ.
ยี่ห้อ YAMANO 2 นิ้ว 5 เมตร      3400 บ.
เฉพาะหน้าแปลนพร้อข้อต่อสายจี้ 500 บ.

สว่านจี้คอนกรีต KANTO 38 มม.
สายยาว 1.5 เมตร ราคา 1500 บาท
สายยาว 1 เมตร    ราคา 1300 บาท


เครื่องจี้ปูน Marunaka
สะพายหลัง 4 จังหวะ ราคา 4500 บาท
สายยาว 2.30 เมตร

สายจี้ปูน 
พร้อมข้อต่อ

(ราคาไม่รวมโครงเครื่องยนต์)
(5.5 แรงม้า) ราคา  3200 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น