วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องล้างอัดฉีด,เครื่องดูดฝุ่น,ถังฉีดโฟม ปืนฉีดน้ำ ไม้ถูพื้น

น้ำยาโฟมล้างรถ SMARTFOAM
ขนาด 3.8 ลิตร ราคา 250 บาท

ปืนฉีดโฟมอลูมีเนียม หัวแสตนเลส
ราคา 750 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด PUMPKIN
รุ่น New York 105 BAR
สายอัดฉีดไฮดรอริกยาว 10 เมตร 
ครบชุด ราคา 3300 บาท

ปืนล้างอัดฉีด ยาว MONTA
ราคา 1000 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด HYUNDAI
รุ่น HURRICANE 225 BAR
3000 วัตต์ ราคา 7500 บาท


เครื่องล้างอัดฉีด HYUNDAI
รุ่น TORNADA  165 BAR
ราคา 4500 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด HYUNDAI
รุ่น HD-2200 150 BAR ราคา 15000 บาท

ปั้มล้างอัดฉีด DERA 150 BAR
1500 วัตต์
ราคา 2400 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด HYUNDAI
(รับประกัน 2 ปี)
ขนาด 3 แรงม้า 150 BAR ราคา 15000 บาท

ปืนล้างอัดฉีด SUMO
ปืนล้างอัดฉีดสั้น SUMO      ราคา 450 บาท
ท่อนกลาง ต่อปืนล้างอัดฉีด ราคา 250 บาท

ปืนฉีดน้ำพร้อมสายยีดหด SUPER M
สายยาว 15 เมตร ราคา 350 บาท

สายยาว 22.5 เมตร ราคา 450 บาท


เครื่องล้างอัดฉีด TAKARA
(รับประกัน 1 ปี)
รุ่น PLUTO ราคา 1700 บาท

เครื่องดูดฝุ่น TRYTON
รุ่น 1400 วัตต์ 30 ลิตร ราคา 2000 บาท

เกย์น้ำมัน 2 หุน 63 มม.
100 บาร์ 150 บาร์ 250 บาร์
ราคา 450 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด TAKARA

3
140 บาร์ 1500 วัตต์ ราคา 2900 บาท

ปืนล้างอัดฉีด สั้น 220 บาร์
ยี่ห้อ OKURA  450 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด INTERPUMP
ขนาด 100 BAR ครบชุด
พร้อมอเตอร์ 3 แรงม้า 2 สาย Mitsubishi
ราคา 36000 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด LUTIAN
รุ่น HP-1600 130 BAR ราคา 1800 บาท

รุ่น HP-1800 140 BAR ราคา 2200 บาท

ปืนฉีดน้ำ 9 ระบบ
TWO HORSE
ราคา 100 บาท

น้ำยาล้างรถ ZINSANO
ราคา 50 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด PUMPKIN
Hawaii 105 BAR
ราคา 3100 บาท

(สายอัดฉีดแบบไฮดรอริก)

สายล้างอัดฉีดแรงดันสูง
 พร้อมข้อต่อ TAKARA
 ขนาด 5 เมตร  ราคา 400 บาท
 ขนาด 10 เมตร ราคา 650 บาท

สายล้างอัดฉีด 20 เมตร
ราคา 800 บาท

ถังฉีดโฟม OKURA 70 ลิตร
 รุ่น FM70S ราคา 6000 บาท

เครื่องดูดฝุ่น TOWA 
แห้งและเปียก 100 ลิตร
รุ่น 3 มอเตอร์

ราคา 7000 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด 160 BAR
พร้อมปั้มลม 2 IN 1
KAISER รุ่น NIAKARA
ราคา 9000 บาท

เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง 
TAKARA รุ่น 165 BAR
ALL NEW SATURN
ทองแดงแท้ 100 เปอร์เซ็นต์
กำลังไฟฟ้า 1800 วัตต์
ราคา 3800 บาท


เครื่องล้างอัดฉีด PUMPKIN
NEVADA 105 BAR 2100 บาท

ปืนล้างอัดฉีด สั้น (คอปเปอร์)
MONTA ราคา 750 บาท

 ไม้ถูพื้น KING MOP
ราคา 850 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด FORD
ติดเครื่องยนต์เบนซิน
2700 PSI 186 BAR ราคา 14000 บาท


3100 PSI 214 BAR ราคา 17500 บาท

ปั้มล้างอัดฉีด PUMPKIN
รุ่น VR100 1400 วัตต์
รุ่น VIRGINIA 100 BAR 2100 บาท

สายล้างอัดฉีด MONTA 
ขนาด 200 BAR  ราคา  1000 บาท
ขนาด 280 BAR  ราคา  1200 บาท

ปืนล้างอัดฉีด INTERPUMP
ราคา 3750 บาท

สายล้างอัดฉีด INTERPUMP
ยาว 10 เมตร ราคา 3200 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด TAKARA
รุ่น URANUS 140 BAR
ราคา 9500 บาท

สายอัดฉีด PUMPKLIN
ความยาว 5 เมตร ราคา 450 บาท

เครื่องดูดฝุ่น TOWA 20 ลิตร
ดูดน้ำ ดูดแห้ง ราคา 1700 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด MONTA
รุ่น 250 BAR
ขนาด 7.5 แรงม้า ไฟ 380 V 25000 บ.

ปืนล้างอัดฉีด TAKARA
รุ่น 175 ก้านยาว ราคา 450 บาท
รุ่น 275 ก้านยาว ราคา 550 บาท

รุ่น 275 ก้านสั้น ราคา 450 บาท
(ทนแรงดัน 165 BAR)

รุ่น 175 ก้านสั้น ราคา 350 บาท
(ทนแรงดัน 105 BAR)

สายอัดฉีด TAKARA
ยาว 5 เมตร ราคา 450 บาท

ปั้มล้างอัดฉีด PUMPKLIN
100 BAR
PARADISE PD100 1200W ราคา 1800 บ.
VICTORIA VR100 1400W ราคา 2100 บ.

ปั้มอัดฉีด ตราเพชร
รุ่น 1 นิ้ว TS60AGN ราคา 16000 บ.
พร้อมแท่น + มอเตอร์ 2 แรงม้า Mitsubishi 2 สาย
พร้อมสายฉีด 20 เมตรอย่างดี + หัวฉีดสั้น
รุ่นทองเหลืองอย่างดี + สายไฟ 20 เมตร

ปืนล้างอัดฉีด 
รุ่นทองเหลือง สั้น ราคา 1300 บาท

สายอัดฉีด TAKARA
ยาว 10 เมตร ราคา 650 บาท

เครื่องล้างอัดฉีด TAKARA
รุ่น 105 BAR ราคา 1900 บาท

ปืนล้างอัดฉีด MONTA
รุ่นคอปเปอร์ ราคา 850 บาท

เครื่องดูดฝุ่น ROWEL
รุ่น 1 มอเตอร์ 1550 W ถัง 30 ลิตร
ราคา 6000 บาท

รุ่น 2 มอเตอร์ 2000 W ถัง 70 ลิตร
ราคา 10000 บาท

รุ่น 3 มอเตอร์ 3000 W ถัง 80 ลิตร
ราคา 13800 บาท

 เครืองล้างอัดฉีด PUMPKLIN

VR100 VICTORIA 100 BAR
1400 วัตต์ ราคา 2100 บาท

PUMPKIN NIAGARA 120 BAR 
1600 วัตต์ ราคา 2700 บาท

ALEXANDER 130 BAR  
1600 วัตต์ ราคา 3500 บาท

ปั้มอัดฉีด ตราเพชร ขนาด 1 นิ้ว
รุ่น TS-60AGN ราคา 6500 บาท

ปั้มอัดฉีด INTERPUMP 
(ราคาไม่รวมมอเตอร์)
WS98R 100 BAR   ราคา 24000 บาท
WS151R 150 BAR ราคา 27500 บาท
WS201R 200 BAR ราคา 30500 บาท
อุปกรณ์แถม
1. ชุดโปโล INTERPUMP แท้......
2. เกย์วัดแรงดัน............................
3. ปืนล้างอัดฉีด INTERPUMP.....
4. สายอัดฉีด INTERPUMP10 ม..

ปั้มล้างอัดฉีด HUNDAI 
ขนาด 105 BAR 1400 W ราคา 2300 บ.

ถังฉีดโฟม MONTA
ขนาด 65 ลิตร ราคา 9000 บาท

ปืนฉีดน้ำ SOLO
รุ่น 507 ราคา 100 บาท

ปืนฉีดน้ำ

ALWAYS        ราคา 35 บาท
SOLO ตรง ทล. ราคา 130 บ.
SOLO   หัว ทล. ราคา 140 บ.
SOLO หัวฝักบัว ราคา 100 บ.

ปืนล้างอัดฉีด
มี 3 ท่อน สั้น ยาว ได้ ราคา 550 บ.

ปืนล้างอัดฉีดสั้น
ทนแรงดัน 220 BAR
ราคา 450 บาท


เครื่องดูดฝุ่น TOWA
ขนาด 20 ลิตร ราคา 1900 บาท

เครื่องดูดฝุ่น ROWEL
ขนาด 30 ลิตร 1 มอเตอร์  6000 บาท

ไม้ถูพื้น 360 องศา
KING MOP    800 บาท

สายเครื่องล้างอัดฉีด

รุ่นทั่วไป ยาว 5 เมตร  ราคา 450 บาท
รุ่นทั่วไป ยาว 8 เมตร  ราคา 550 บาท
รุ่นไฮดรอริก  8 เมตร ราคา 1200 บาท

สายล้างอัดฉีด ไฮดรอริก MONTA
200 BAR C07   ยาว 8 เมตร 1000 บาท
280 BAR C010 ยาว 8 เมตร 1200 บาท

ปั้มล้างอัดฉีด

TIRAWATIGER (1200W100 Bar
ราคา 1800 บาท

TAKARA MERCURY (1800W105 Bar
ราคา 1800 บาท

Cynthia BUTTERFLY (1400W100 Bar
ราคา 1900 บาท

Cynthia RABBIT (1400W100 Bar
ราคา 1900 บาท

ZUSHITA (100 Bar)
ราคา 1800 บาท

Cynthia DOLPHIN (1600W120 Bar
ราคา 3000 บาท

ZUSHITA (2000W) 120 Bar
ราคา 3000 บาท
MAKITA HW102 (1300W100 Bar
ราคา 3000 บาท

ควายทอง K301 (1500W) 135 Bar
ราคา 3000 บาท

Cynthia SHARK (1800W130 Bar
ราคา 3500 บาท

Cynthia WHALE (2000W150 Bar
ราคา 5000 บาท

MAKITA HW111 (1700W110 Bar
ราคา 5700 บาท

ปั้มล้างอัดฉีด CYNTHIA
รุ่น OCTOPUS 170 BAR 7500 บาท

อุปกรณ์เสริมอัดฉีด CYNTHIA
แปรงขัดพื้น+ด้ามต่อ 800 บาท
หัวฉีด 315 องศา   700 บาท
ชุดด้ามต่อ 4 ท่อน 500 บาท

ปั้มล้างอัดฉีด ZINSANO ZNT 8.14
ขนาด 140 BAR ไฟ 220 V
(รับประกัน 1 ปี)
ราคา 14000 บาท

MONTA  แรงม้า ไม่มีฝาครอบ
140 Bar
ราคา 12000 บาท

MONTA  แรงม้า มีฝาครอบ
140 Bar
ราคา 14000 บาท

MONTA  แรงม้า ไม่มีฝาครอบ
180 Bar
ราคา 14500 บาท

MONTA  แรงม้า มีฝาครอบ
180 Bar
ราคา 16500 บาท

ถังฉีดโฟม 70 ลิตร

ยี่ห้อ ROWEL  ราคา 9500 บาท

เครื่องดูดฝุ่น 30 ลิตร


ยี่ห้อ TRYTON  ราคา 2500 บาท17 ความคิดเห็น:

 1. สนใจ MONTA 5 แรง มีฝาครอบ 180 bar ราคา 15500
  ส่งฟรีไหมครับ ลงวังสะพุง ก็ได้เดียวไปรับเอง ที่ สหขนส่ง(เลย-อุดร)

  ตอบลบ
 2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งครับ

  ตอบลบ
 3. มีด้านไกปืน ขายมัยครับ เครื่องรุ่น cynthia Butterfly 1400w 100bar

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2557 15:53

  วันนี้สั่ง แม่แรงตะเข้กับเครื่องฉีดน้ำแรงมอนต้ามา
  ถ้าเครื่องดูดฝุ่น 2 มอเตอร์มาแจ้งด้วยนะครับจะได้สั่งถังฉีดโฟมมาพร้อมกันอีกเที่ยว

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2558 16:37

  ปั๊มสามสูบตราเพชรประกอบมอเตอร์ 3 แรงม้า(220 โวลท์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและแท่นแบบมีล้อเข็น ราคาเท่าไหร่ครับ

  ตอบลบ
 7. เครื่องดูดฝุ่น Rowel a020 2000w70l
  ถังฉีดโฟม Rowel 70l
  สายอัดฉีด 200Bar มีของไหมครับ

  ตอบลบ
 8. อินเตอร์ปั้มรวมประกอบใส่มอเตอร์ใส่โครงเรียบร้อยราคาเท่าไรคับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2558 17:30

  ขนส่งบริษัทอะไรครับ

  ตอบลบ
 10. มีสายเครืองฉีดน้ำแรงดันสูงของ bosch ไหมครับ 10หรือ 8 เมตร

  ตอบลบ
 11. มีเก็บปลายทางมั๊ย

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ6 ตุลาคม 2559 23:17

  ผมต้องการซือตัวปืนชีดน้ำล้างราคา700 บาทคับ

  ตอบลบ
 13. สนใจครบชุด ติดต่อ 0817248660 K'benz

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2560 07:50

  ผมต้องการซื้อสายล้างอัดฉีดแรงดันสูงพร้อมข้อต่อ ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อ Cynthia Dolphin ขนาด 1600W ขอทราบราคาและขนาดความยาวสาย และทางร้านส่ง EMS ให้ด้วยหรือไม่ ผมอยู่กทมฯครับ

  ประสาร เจือจารุศักดิ์
  081-906-0529

  ตอบลบ
 15. ปั๊มrabbitราคาพร้อมส่งเท่าไร
  มีเก็บปลายทางมั้ย

  ตอบลบ
 16. เครื่องดูดฝุ่น Tryton VAC-30L
  1400วัตต์ 2,000 บาท พร้อมส่งเท่าไหร่ครับ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2561 10:31

  รบกวนสอบถาม มีอะไหล่หัวฉีดน้ำแรงดันสูง CYNTHIA รุ่น BUTTERFY แยกขายไหมคะ
  พอดีตัวเครื่องยังใช้งานได้ แต่อุปกรณ์ชำรุดบางส่วนค่ะ เลยอยากได้อะไหล่หัวฉีดค่ะ
  062-9879622
  iloveu-cherry@hotmail.com

  ตอบลบ