วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ตู้ไฟ (ตู้ Control)

ตู้ไฟ สองชั้น กันฝน เบอร์ 4
ขนาด 2 แรงม้า มีเฟสครบชุด 7700 บาท
ขนาด 3 แรงม้า มีเฟสครบชุด 8000 บาท

ตู้ไฟ 220 V เบอร์ 2

1.5 HP - 2 HP  NO PHASE + TIMER   ราคา 3500 บาท
3 HP  NO PHASE + TIMER                 ราคา 4500 บาท
1.5 HP - 2 HP  PHASE + TIMER          ราคา 4500 บาท
3 HP  PHASE + TIMER                         ราคา 5500 บาท
5 HP  NO PHASE + TIMER ตู้ #3          ราคา 5500 บาท
5 HP  PHASE + TIMER ตู้ #3                 ราคา 6500 บาท

ตู้ไฟ 380 V

2 HP NO PHASE NO TIMER       ราคา 4200 บาท
3 HP NO PHASE NO TIMER       ราคา 4500 บาท
5 HP NO PHASE NO TIMER       ราคา 6000 บาท
3 HP  PHASE + TIMER                 ราคา 7000 บาท
5 HP (5-8A) PHASE + TIMER      ราคา 7000 บาท
7.5 HP (9-13A) PHASE + TIMER ราคา 7000 บาท
10 HP (22-32A)                              ราคา 7000 บาท

ตู้ไฟ 2 ชั้น
ขนาด 1.5 แรงม้า 2 สาย ราคา 7500 บ.
ขนาด 3 แรงม้า 2 สาย    ราคา 7800 บ.

1 ความคิดเห็น: