วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

สายยาง สายดูด สายแก็ส เหล็กรัด สายเคเบิ้ล

ข้อต่อสายยาง PVC 
ขนาด 4 หุน-6 หุน

ราคาอันละ 6 บาท

สายแก๊ส 3/8 บาง
 100 เมตร ยี่ห้อ GOODY

ราคาม้วนละ 1200 บาท

สายดูด PVC ไชโย 
ยาว 24 เมตร
ขนาด 1 นิ้ว   ราคา   960 บาท
ขนาด 2 นิ้ว   ราคา 1680 บาท
ขนาด 3 นิ้ว   ราคา 2976 บาท

สายเคเบิ้ลสีขาว
ยาว 4 นิ้ว ราคา 0.50 บาท/เส้น
ยาว 6 นิ้ว ราคา 0.80 บาท/เส้น
ยาว 8 นิ้ว ราคา  1.20บาท/เส้น
  ยาว 10 นิ้ว ราคา  1.90บาท/เส้น
  ยาว 12 นิ้ว ราคา  2.10บาท/เส้น
(บรรจุ ถุงละ 100)

เหล็กรัด ตราเสือเบงกอล
1.OOO ขนาด 3/8-1/2 นิ้ว    4.88 บาท
2.MOO ขนาด 1/2-5/8 นิ้ว   4.88 บาท
3.#OO ขนาด 1/2-3/4 นิ้ว     4.88 บาท
4.##O ขนาด 5/8 -7/8 นิ้ว     5.53 บาท
   5. #OX ขนาด 3/4 -1 นิ้ว      5.53 บาท   
1.1A ขนาด 7/8-1.1/8 นิ้ว         6.01 บาท
2.##1 ขนาด 1-1.3/8 นิ้ว           6.01 บาท
3.#1X ขนาด1.1/8-1.5/8 นิ้ว     6.01 บาท
4.#2Aขนาด1.1/4-1.7/8 นิ้ว      6.83 บาท

เบอร์ 7ขนาด 5.3/4-6.1/4 นิ้ว  12.68 บาท
เบอร์ 8 ขนาด 5.7/8-7 นิ้ว       14.95 บาท
เบอร์ 9 ขนาด 6.7/8-8 นิ้ว       17.55 บาท
เบอร์ 10 ขนาด 7.7/8-9 นิ้ว   20.15 บาท
เบอร์ 11 ขนาด 8.7/8-10 นิ้ว 22.75 บาท
เบอร์ 12 ขนาด 9.7/8-11 นิ้ว 27.30 บาท

สายยางอ่อน สีฟ้า APEX
5/8 นิ้ว (100เมตร) น้ำหนัก 17 กก. 
ราคา 1275 บาท

3/4 นิ้ว (100 เมตร) น้ำหนัก 24 กก. 
ราคา 1800 บาท

1 นิ้ว (50 เมตร)     น้ำหนัก 22 กก. 
ราคา 1650 บาท

กิ๊ปรัดท่อ PVC สีฟ้า
ขนาด 4 หุน      ราคา 0.9 บาท
ขนาด 6 หุน      ราคา 1.1 บาท
ขนาด 1 นิ้ว       ราคา 1.8 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว ราคา 5.8 บาท
ขนาด 1.1/2 นิ้ว ราคา 6.2 บาท
ขนาด 2 นิ้ว        ราคา 9.8 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว   ราคา 11.2 บาท
ขนาด 3 นิ้ว      ราคา 15.4 บาท
ขนาด 4 นิ้ว      ราคา 25.2 บาท

สายยาง ใส ฟ้า เขียว
ความยาว 20 เมตร
เนื้อใส       ราคากก.ละ 52 บาท
เนื้อสีฟ้า    ราคากก.ละ 36 บาท
เนื้อสีเขียว ราคากก.ละ 36 บาท

สายแก็ส 3/8 ยาว 100 เมตร
รุ่น ธรรมดา ราคา 1300 บาท
รุ่น หนา      ราคา 1800 บาท

โรลม้วนสายยาง TAKARA
ราคา 450 บาท

สายแก็สยาว 100 เมตร
ขนาด 2.5 หุน      ม้วนละ  1100 บาท
ขนาด 4 หุน         ม้วนละ  2200 บาท
ขนาด 6 หุน         ม้วนละ  2600 บาท
ขนาด 1 นิ้ว(50ม.) ม้วนละ  5000 บาท



สายยยางใส ยี่ห้อ CCP
ราคา                52 บาท/กก.

สายยางเขียว ยี่ห้อ CCP ราคา 36 บาท/กก.


สายดูด ยาว 24 เมตร ยี่ห้อ CCP
นิ้ว                                        960 บาท/ขด
1 ¼ นิ้ว                                      1150 บาท/ขด
1.5 นิ้ว                                     1320 บาท/ขด
นิ้ว                                        1680 บาท/ขด
นิ้ว                                        2976 บาท/ขด
นิ้ว ยาว 6 เมตร                     1140 บาท/ขด
นิ้ว ยาว เมตร                     1520 บาท/ขด
นิ้ว ยาว 12 เมตร                   2280 บาท/ขด


สายดูด ความยาว 6 เมตร

ขนาด 6 นิ้ว เส้นละ   5000 บาท
ขนาด 8 นิ้ว เส้นละ 14500 บาท

เหล็กรัด BERGER

NO.000  ราคา     5 บาท
NO.M00 ราคา     5 บาท
NO.00     ราคา     5 บาท
NO.0      ราคา 5.50 บาท
NO.0X   ราคา 5.50 บาท
NO.1      ราคา      6 บาท
NO.1A   ราคา      6 บาท
NO.1X   ราคา      6 บาท
NO.2      ราคา 7.50 บาท
NO.2A    ราคา 7.50 บาท
NO.2X    ราคา 7.50 บาท

เหล็กรัด สายดูด

นิ้ว    บ.
นิ้ว    12 บ.
นิ้ว    15 บ.

3 ความคิดเห็น:

  1. สายดูดอยู่พะเยาถ้าซื้อส่งได้ไหมคับ

    ตอบลบ
  2. สายยาง4หุน แบบใสม้วนละเท่าไหร่ครับ แบบเขียวม้วนละเท่าไหร่ครับ

    ตอบลบ
  3. สายยาง1นิ้วccpยาว24เมตรราคา960กีบสายรัดขนาด1นิ้ว10ตัวส่งลำปางได้ก่อครับถ้าได้โทร087-8188660

    ตอบลบ