วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

แบตเตอรี่ ไฟฉาย สายพ่วง

แบตเตอรี่ APPLE GREEN
ขนาด 12 โวลท์ 18 แอมป์ 
ราคา 1200 บาท

สายพ่วงแบต ZUMA
ยาว 2.5 เมตร   ราคา 280 บาท
ยาว 3 เมตร      ราคา 310 บาท
ยาว 5 เมตร      ราคา 470 บาท

แบตเตอรี่พกพา HINOTA
สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์
ขนาด 12000 Mah ราคา 2300 บาท

แบตเตอรี่แห้ง
17 แอมป์ ราคา 1200 บาท
18 แอมป์ ราคา 1800 บาท

เครื่องมือวัดไฟ
โอมมิเตอร์ Sunica 360TRD ราคา 380  บ.
โอมมิเตอร์ Sunica 360TRe ราคา 320  บ.
เครื่องมือวัดแบตเตอรี่     ราคา 1500 บาท

คีมจับแบตเตอรี่ อย่างดี
คู่ละ 95 บาท

สายพ่วงแบต ZUMA
ความยาว 2.5 เมตร ราคา 280 บาท
ความยาว 3 เมตร    ราคา 310 บาท
ความยาว 5 เมตร    ราคา 470 บาท

แบตเตอรี่


ยี่ห้อ 3K 
รุ่น 12 N - 5     ราคา 360 บาท
รุ่น 12 N - 11   ราคา 620 บาท
Y-80L,V-80  ราคา 2560 บาท
(แบตแห้ง VIGO DMAX)
รุ่น NS-100     ราคา 2350 บาท
รุ่น NS-120     ราคา 2420 บาท
ยี่ห้อ GS
รุ่น 12 N - 5     ราคา 360 บาท
รุ่น 12 N - 11   ราคา 600 บาท
รุ่น NS-100     ราคา 2280 บาท
รุ่น NS-110     ราคา 2280 บาท
รุ่น NS-110L    ราคา 2280 บาท
รุ่นNS-100(ยาว)ราคา2760บาท
รุ่น G-120        ราคา 2480 บาท
รุ่น GT100PLUS ราคา 2320 บ.
ยี่ห้อ FB
รุ่น NS-110     ราคา 2220 บาท
รุ่น F-135        ราคา 2450 บาท
รุ่น N-120       ราคา 3450 บาท
ไฟฉาย VIGO
ราคาครบชุด     ชุดละ 300 บาท
เฉพาะหัวโคมไฟ อันละ 35 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น