วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

กาว EPOXY เทปพันเกลียว กาวร้อน เทปใส

กาวทาท่อ PVC LESSO
แบบมีแปรงทา
ขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท

กาวหลอด ติดท่อ PVC ตราแรด
ขนาด 50 กรัม ราคา 35 บาท

กาว 10 วินาที TOTAL
สำหรับติด โลหะ พลาสติก ไม้
ไวนิล กระเบื้องเซรามิค และยาง
ขนาด 3 กรัม แผงละ 12 หลอด
ราคาแผงละ 100 บาท

กาวร้อน PUMPKIN
ราคา 20 บาท
(ซื้อยกกล่อง 12 หลอด หลอดล่ะ 18 บาท)

เทป OPPสีใส
MARATHON 2 นิ้ว
 ม้วนละ 27 บาท

เทปพันเกลียว N-POWER
 ขนาด 12 มม.*10 เมตร ราคา 5 บาท

เทปพันเกลียว CMK
 ขนาด 19 มม.*20 เมตร ราคา 18 บาท


กาว EPOXY 40 กรัม
รุ่น 2 ตัน สีเทา ราคา 85 บาท
รุ่น 3 ตัน สีเทา ราคา 75 บาท
รุ่น 2 ตัน สีใส   ราคา 85 บาท

เทปพันเกลียว
ยี่ห้อ KENDO ม้วนละ 2.5 บาท
(กล่องละ 200 ม้วน)

กาว EPOXY 
กาวมหาอุด ALTECO ราคา 100 บาท

เทปพันเกลียว

STARWAY  ยาว 5 ม.        250 บาท (100 ม้วน)
P.T.F.E     ยาว 12 ม.       450 บาท (100 ม้วน)
MASTRO  ยาว 10 ม.       450 บาท (100 ม้วน)
PIONEER ยาว 10 ม.        450 บาท (100 ม้วน)
FEED ยาว 10 ม.                100 บาท (20 ม้วน)
MAXMA ยาว 10 ม.           100 บาท (20 ม้วน)
JSS ยาว 12 ม.                   180 บาท (20 ม้วน)
YU-YU ยาว 12 ม.             240 บาท (20 ม้วน)
(ราคาต่อกล่อง ครับ)

กาวติดท่อ PVC

ขนาด 50 กรัม PS-LON   ลังละ 180 บาท (20 ป๋อง)
ขนาด 50 กรัม CK            ลังละ 720 บาท (30 ป๋อง)
ขนาด 50 กรัม ท่อน้ำไทย ลังละ 1050 บาท (30 ป๋อง)
ขนาด 100 กรัมท่อน้ำไทย ลังละ 1120 บาท (20 ป๋อง)
ขนาด 250 กรัมท่อน้ำไทยลังละ 2300 บาท(20 ป๋อง)
ขนาด 500 กรัมท่อน้ำไทยลังละ 2200 บาท(10 ป๋อง)
ขนาด 1000 กรัมท่อน้ำไทยลังละ 2550 บาท(6 ป๋อง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น