วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

พลาสติกคลุมแปลง สแลน (SLAM) พลาสติกใส

พลาสติกใส ขนาด 54 นิ้ว
ยาว 45 หลา ตรา ช้าง ราคา 220 บาท

พลาสติกคลุมแปลง (ยาว 400 หลา)
กว้าง 80 เซนติเมตร                  650 บ./ม้วน
กว้าง 80 เซนติเมตร (เจาะรู)     720 บ./ม้วน
กว้าง 1 เมตร                           780 บ./ม้วน
กว้าง 1 เมตร (เจาะรู)               840 บ./ม้วน
กว้าง 1.2 เมตร                        950 บ./ม้วน
กว้าง 1.2 เมตร (เจาะรู)          1020 บ./ม้วน
(ระยะห่างของรุ่นเจาะรู 40 ซม.)

สแลน สีดำ (ยาว 100 หลา)
50% (น้ำหนัก 11-12 กก.)     1150 บ./ขด
60% (น้ำหนัก 12.5-13 กก.)   1250 บ./ขด
70% (น้ำหนัก 13-14 กก.)      1450 บ./ขด
80% (น้ำหนัก 14.5-16 กก.)   1550 บ./ขด

สแลน สีเขียว (ยาว 100 หลา)
50% (น้ำหนัก 11-12 กก.)        1250 บ./ขด
60% (น้ำหนัก 12.5-13 กก.)     1350 บ./ขด
70% (น้ำหนัก 13-14 กก.)        1550 บ./ขด
80% (น้ำหนัก 14.5-16 กก.)      1650 บ./ขด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น