วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

พลาสติกคลุมแปลง สแลน (SLAM) พลาสติกใส พลาสติกคลุมโรงเรือน

พลาสติกคลุมโรงเรือน
สูง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
0.1 มม. UV 0 % ราคา 3800 บาท
0.1 มม. UV 3 % ราคา 4800 บาท

พลาสติกใส ตรา ช้างดาว
ยาว 18 เมตร ราคา 100 บาท

พลาสติกคลุมแปลง
ความยาว 400 หลา
รุ่นทึบ กว้าง 80    ซม.     ราคา   650 บาท
รุ่นทึบ กว้าง 1    เมตร     ราคา   780 บาท
รุ่นทึบ กว้าง 1.2 เมตร     ราคา   950 บาท
รุ่นเจาะรู กว้าง 80 ซม.  รูเดี่ยว    720 บาท
รุ่นเจาะรู กว้าง 1 เมตร  รูเดี่ยว    850 บาท
รุ่นเจาะรู กว้าง 1.2 เมตร   รูคู่    1020 บาท
(รุ่นเจาะรู ระยะห่าง 40 ซม.)

พลาสติกใส ขนาด 54 นิ้ว
ยาว 45 หลา ตรา ช้าง ราคา 220 บาท

พลาสติกคลุมแปลง (ยาว 400 หลา)
กว้าง 80 เซนติเมตร                  650 บ./ม้วน
กว้าง 80 เซนติเมตร (เจาะรู)     720 บ./ม้วน
กว้าง 1 เมตร                           780 บ./ม้วน
กว้าง 1 เมตร (เจาะรู)               840 บ./ม้วน
กว้าง 1.2 เมตร                        950 บ./ม้วน
กว้าง 1.2 เมตร (เจาะรู)          1020 บ./ม้วน
(ระยะห่างของรุ่นเจาะรู 40 ซม.)

สแลน สีดำ (ยาว 100 หลา)
50% (น้ำหนัก 11-12 กก.)     1150 บ./ขด
60% (น้ำหนัก 12.5-13 กก.)   1250 บ./ขด
70% (น้ำหนัก 13-14 กก.)      1450 บ./ขด
80% (น้ำหนัก 14.5-16 กก.)   1550 บ./ขด

สแลน สีเขียว (ยาว 100 หลา)
50% (น้ำหนัก 11-12 กก.)        1250 บ./ขด
60% (น้ำหนัก 12.5-13 กก.)     1350 บ./ขด
70% (น้ำหนัก 13-14 กก.)        1550 บ./ขด
80% (น้ำหนัก 14.5-16 กก.)      1650 บ./ขด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น