วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

รัดแยก

รัดแยกเหล็ก
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 70 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว  ราคา 85 บาท
ขนาด 3 นิ้ว   ราคา 100 บาท
ขนาด 4 นิ้ว   ราคา 140 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น