วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

รัดแยกเหล็ก

รัดแยกเหล็กลด 4 หุน
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 75 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว  ราคา 85 บาท
ขนาด 3 นิ้ว   ราคา  100 บาท
ขนาด 4 นิ้ว   ราคา 110 บาท
ขนาด 6 นิ้ว   ราคา 170 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น