วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ลูกลอยไฟฟ้า

ลูกลอยไฟฟ้า SUPERTEC
ราคา 700 บาท

ลูกลอยไฟฟ้า
KANTO รุ่นลูกลอย ลูก     = 200 บ.
KANTO รุ่นลูกลอย ลูก      = 120 บ.
HONEYWELL แบบปรอท   = 3000 บ.
ARELI   รุ่นป้องกันน้ำขาด   = 900 บ.

ลูกลอยไฟฟ้า POLO
PL - 990 AB ราคา 280 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น