วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

หินลับมีด หินเขียว

หินลับมีด ตรา คนป่า
ขนาด 8 * 2 * 1 นิ้ว    ราคา 45 บาท
ขนาด 8 * 3 * 1 นิ้ว    ราคา 75 บาท
ขนาด 8 * 3 * 2 นิ้ว  ราคา 130 บาท

หินลับมีด ตรา 5 เสือ

ขนาด 8x2x1                   65 บาท

ขนาด 8x3x1                   95 บาท

ขนาด 8x3x2                 170 บาท


หินลับมีด ตรา ตา
ขนาด 8 * 2 * 1 นิ้ว ราคา 150 บาท 
ขนาด 8 * 3 * 1 นิ้ว ราคา 200 บาท 
ขนาด 8 * 3 * 2 นิ้ว ราคา 340 บาท 

หินเขียว ตรา ห้าเสือ
ขนาด 5 * 3/4 นิ้ว ราคา 150 บาท 
ขนาด 6 * 3/4 นิ้ว ราคา 220 บาท 
ขนาด 6 * 1 นิ้ว    ราคา 250 บาท 
ขนาด 8 * 3/4 นิ้ว ราคา 350 บาท 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น