วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

บล็อกลม เจียอมยิ้ม ด้ามฟรีลม สว่านลม รีเว็ทลม ขัดกระดาษทรายลม สกัดลม

บล็อกลม 1 นิ้ว TOTAL 
TAT-40111
ราคา 11000 บาท

บล็อกลม 4 หุน HBO ใหม่
RT-5268K

ราคา 1800 บาท

บล็อกลม META รุ่นงานหนัก
รุ่น TWIN HAMMER
รุ่น ลูกตีลมคู่ ราคา 1800 บาท

บล็อกลม ควายเหล็ก
ขนาด 4 หุน ราคา 1000 บาท

บล็อกลม STEELER 4 หุน
ราคา 3700 บาท

ชุดดอกเจียอมยิ้ม
แกน 3 มม. กับ 6 มม.
ชุด 10 ตัว ราคาชุดละ 150 บาท

เครื่องเจียสายอ่อน TOWA
แบบใช้ลม
ราคา 700 บาท

เจียอมยิ้ม ยี่ห้อ RAMBO
ราคา 1000 บาท

บล็อกลม RAMBO 4 หุน
ราคา 1000 บาท

บล็อกลม AEROPRO 4 หุน
ราคา 1800 บาท

สว่านลม Kanto 3 หุน
ราคา 500 บาท

ด้ามฟรีลมMMM 4 หุน
ราคา 650 บาท

สกัดลม TOKU
TCA-7+ดอกสกัดแหลม
ราคา 10000 บาท

เจียอมยิ้มลม HOBAYASHI

ขนาด 2 หุน ราคา 850 บาท

เครื่องขัดกระดาษทราย ลม
ยี่ห้อ TOWA
 ขนาด 5 นิ้ว ราคา 900 บาท

 ขนาด 6 นิ้ว ราคา 950 บาท

บล็อกลม 4 หุน KUKEN
KW-19HP ราคา 4000 บาท

บล็อกลม 6 หุน KUKEN
KW-20P ราคา 9500 บาท

บล็อกลม 1 นิ้ว KUKEN
KW-45GL ราคา 23000 บาท

บล็อกลม HBO
ขนาด 4 หุน รุ่นงานหนัก  ราคา 1800 บาท
ขนาด 6 หุน รุ่นงานหนัก  ราคา 3800 บาท
ขนาด 1 นิ้ว รุ่นงานเบา    ราคา 5500 บาท
ขนาด 1 นิ้ว รุ่นงานหนัก  ราคา 8500 บาท

บล็อกลม MMM 4 หุน
 ราคา 1000 บาท

บล็อกลม MMM 6 หุน
 ราคา 2700 บาท

บล็อกลม PUMA  4 หุน
 ราคา 1900 บาท

บล็อกลม รุ่นงานหนัก
ราคา 1700 บาท

เจียอมยิ้มลม MMM 
ราคา 750 บาท

 ด้ามฟรีลม KANTO
 ราคา 900 บาท

บล็อกลม Wurth

ราคา 8000 บาท

รีเว็ทลม PUMA

ราคา 2400 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น