วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

โต๊ะอเนกประสงค์ โคมไฟฉุกเฉิน ตะเกียงไฟ LED สปอร์ตไลท์LED

โคมไฟ LED ฉุกเฉิน 10 วัตต์
 ราคา 1400 บาท

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลส์ LED 100W
ราคา 2700 บาท

โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED
โซล่าเซลล์
ยี่ห้อ GREEN APPLE
ขนาด 30W   ราคา 1500 บาท
ขนาด 50W   ราคา 1800 บาท
ขนาด 100W ราคา 2700 บาท

โคมไฟ LED รุ่นเล็ก
ขนาด 30 W ราคา 520 บาท

โคมไฟ LED รุ่นใหญ่
ขนาด 10 W ราคา 1400 บาท
ขนาด 20 W ราคา 1800 บาท

ไฟฉาย พลังงานแสงอาทิตย์
LED 2W TOTAL
ราคา 900 บาท

ตะเกียง LED KM-770
ราคา 250 บาท

โต๊ะอเนกประสงค์ 
PUMPKIN 4 IN 1
ราคา 4000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น