วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

โต๊ะอเนกประสงค์ โคมไฟฉุกเฉิน ตะเกียงไฟ LED

โคมไฟ LED รุ่นเล็ก
ขนาด 30 W ราคา 520 บาท

โคมไฟ LED รุ่นใหญ่
ขนาด 20 W ราคา 1800 บาท

ไฟฉาย พลังงานแสงอาทิตย์
LED 2W TOTAL
ราคา 900 บาท

ตะเกียง LED KM-770
ราคา 250 บาท

โต๊ะอเนกประสงค์ 
PUMPKIN 4 IN 1
ราคา 4000 บาท

โคมไฟ LED ฉุกเฉิน 10 วัตต์
 ราคา 1500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น