วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ตะปู (New)


ตะปู ตราหัววัวคันไถ (ลัง)
 3/4 นิ้ว x 16      =    61บาท
 1 นิ้ว x 16        =    59บาท
 1 นิ้ว x 17        =    59บาท
1.5 นิ้ว x 14      =    540 บาท
1.5 นิ้ว x 13      =    520 บาท
นิ้ว x 11         =    490 บาท
นิ้ว x 13         =    570 บาท
2.5 นิ้ว x 10      =    470 บาท
2.5 นิ้ว x 12      =    490 บาท
นิ้ว x 10         =    520 บาท
นิ้ว x 8           =    490 บาท
นิ้ว x 7           =    540 บาท
นิ้ว x 5           =    460 บาท

ตะปู สังกะสี หัววัว เขียว 

ลัง 20 กก.          =     890 บาท
ลัง 50 ก.เล็ก       =     340 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น