วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ลวดหนาม

ลวดหนาม
กิโลละ  41  บาท

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 ตุลาคม 2557 22:04

    1 ม้วนตามภาพ เป็นเงินประมาณเท่าไร

    ตอบลบ