วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องมือวัดไฟ ไขควงวัดไฟ

ไขควงลองไฟ SOLO
เบอร์ 135
 ราคา 25 บาท

เครื่องมือวัดไฟ
โอมมิเตอร์ Sunica 360TRD ราคา 380  บ.
โอมมิเตอร์ Sunica 360TRe ราคา 320  บ.
เครื่องมือวัดแบตเตอรี่     ราคา 1500 บาท

ไขควงวัดไฟ SOLO
ไขควงลองไฟ   ราคา 25 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น