วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ชุดต๊าปเกลียว


ชุดต๊าปเกลียว APEX
 
รุ่น 39 ตัว/ชุด(มม.) ราคา 1000 บาท
รุ่น 21 ตัว/ชุด(มม.) ราคา   600 บาท


รุ่น 39 ตัว/ชุด(หุน) ราคา 1000 บาท
รุ่น 21ตัว/ชุด(หุน)ราคา     600 บาท

ชุดต๊าปเกลียว กล่องแดง
ขนาด 4 หุน/6 หุน/1นิ้ว
 ราคา 1600 บาท

ชุดต๊าปเกลียวมือ
ราคา 1500 บาท
(ต๊าปเกลียวแป็บขนาด 4 หุน 6 หุน 1 นิ้ว 1.1/4 นิ้ว)

ชุดต๊าปเกลียว APEX
รุ่น 21 ตัวชุด (3 มม.   - 12 มม.) 600 บ.
รุ่น 21 ตัวชุด (1/8 นิ้ว - 1/2 นิ้ว) 600 บ.


รุ่น 39 ตัวชุด (3 มม.- 12 มม.) 950 บ.


รุ่น 39 ตัวชุด (1/8 นิ้ว - 1/2 นิ้ว) 950 บ.

1 ความคิดเห็น: