วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

สายดับเพลิง ถังดับเพลิง หัวแกะดับเพลิง

ข้อต่อสายดับเพลิง
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 450 บาท

ขนาด 2.5 นิ้ว ราคา 550 บาท

หัวแกะดับเพลิง กปภ.
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 1000 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 1100 บาท

สายดับเพลิง
1.5 นิ้ว 30 ม.TOYOSHIMA 2500 บ.
2.5 นิ้ว 30 ม. Super M           3000 บ.

ถังดับเพลิง WORLD CHAMP


15 ปอนด์         900 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น