วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

บล็อกตัวที ตัวY

ตัวทีต่อบล็อก 13 ตัวชุด
กล่องเหลือง
ราคา 350 บาท

บล็อกตัว Y Pumpklin
เบอร์ 8 - 9 - 10      ราคา 70 บาท
เบอร์ 8 - 10 - 12    ราคา 75 บาท
เบอร์ 10 - 12 - 14  ราคา 80 บาท
เบอร์ 12 - 14 - 17  ราคา 85 บาท
เบอร์ 14 - 17 - 19  ราคา 90 บาท

บล็อกตัวที
ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ  ราคา 75 บ.
(มีเบอร์ 8 , 9 , 10 , 11 , 12 ,13 , 14)
เฉพาะ เบอร์ 17 ราคา 80 บาท


บล็อกขันกบ แปรงถ่าน
บล็อกขันกบ            ราคา 60 บาท
แปรงถ่าน toyayama ราคา 30 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น