วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั้มน้ำพุ ปั้มน้ำหมุนเวียน ปั้มอ็อกซิเจนปลา หัวทราย หัวน้ำพุ

หัวน้ำพุ โคเมต ทองเหลือง
ขนาด 4 หุน
รู 3 มม.หรือ 6 มม. ราคา 150 บาท

หัวน้ำพุ
รุ่น PVC 3 ชั้น             ราคา 70 บาท
รุ่น PVC ฟองเบียร      ราคา 70 บาท
รุ่น ทองเหลือง ฟองเบียร 1500 บาท
รุ่น PVC แบบร่ม          ราคา 70 บาท

ปั้มน้ำพุหมุนเวียน RESUN
รุ่น SP2500 ราคา 350 บาท

หัวทรายอ็อกซิเจนปลา
เบอร์ 20 * 20     ราคา  5 บาท
เบอร์ 30 * 30     ราคา  7 บาท
เบอร์ 40 * 40     ราคา 20 บาท
เบอร์ 50 * 50   ราคา 25 บาท
เบอร์ 75 * 75   ราคา 70 บาท

ท่อแยก สายอ็อกซิเจน 12 ทาง
ราคา 40 บาท


ปั้มน้ำพุ
SP1200 ราคา 110 บาท
SP1600 ราคา 180 บาท


SP2600 ราคา 280 บาท

SP5500 ราคา 430 บาท

SP7500 ราคา 900 บาท

ปั้มน้ำหมุนเวียน
Yamano PSP7 ราคา 2500 บาท

RESUN 1.5 นิ้ว PG18000  ราคา 3800 บาท
RESUN 2 นิ้ว    PG28000  ราคา 4900 บาท

ปั้มอ็อกซิเจนปลา
รุ่นใช้แบตเตอรี่
BAP60 (60W)   ราคา 1400 บาท
BAP80 (120W) ราคา 1900 บาท
รุ่นใช้ไฟฟ้า
AP10                 ราคา  700 บาท
AP30                  ราคา 1000 บาท
AP40 (58 W)      ราคา 1400 บาท
AP60 (80 W)      ราคา 1700 บาท
AP80                   ราคา 2300 บาท
AP120                 ราคา 2900 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น