วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เราเตอร์ ดอกเราเตอร์

ดอกเราเตอร์แกน 4 หุน  
KORI 12 ตัว/ชุด
ราคา 550 บาท

เราเตอร์ MAXTEC
ราคา 1300 บาท

เราเตอร์ ZUSHITA
รุ่น GW3612BR ราคา 1400 บาท

เราเตอร์ มากีต้า 
รุ่น RP1801 ราคา 9300 บาท

รุ่น RP2301FC ราคา 10500 บาท

เราเตอร์ ราคาประหยัด
Kenshiro 3612BR ราคา 1500 บาท

ยี่ห้อ POWER ราคา 1500 บาท


เราเตอร์ Maktec

รุ่น MT372 ราคา 1600 บาท
(แกนดอก 2 หุน)


รุ่น MT362 ราคา 3800 บาท
(แกนดอก 4 หุน)

เราเตอร์ HITACHI

M12SA2 ราคา 6600 บาท

เราเตอร์ Makita

รุ่น RP1800 ราคา 9400 บาท

ชุดดอกเราเตอร์ 

มีรุ่น แกน 2 หุน และ 4 หุน

ชุด 12 ตัว ราคา  550 บาท1 ความคิดเห็น:

  1. เราเตอร์ Marktec รุ่น MT 372 แกนดอก 2 หุน ราคา 1,600 บาท มีของอยู่หรือเปล่าครับ

    ตอบลบ