วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

สวิทย์ KANTO

สวิทย์ไฟ แท่นตัดไฟเบอร์ จีน
มีปุ่มล็อกข้าง ราคา 70 บาท

สวิทย์ KANTO
 เบอร์ 1 ราคา 50 บาท

 เบอร์ 2 สำหรับรุ่น MT580 MT410 MT411
 ราคา 50 บาท

 เบอร์ 3 สำหรับรุ่น MT651 MT603 MT653
ราคา 150 บาท

 เบอร์ 4 สำหรับรุ่น MT811 MT813 
ราคา 130 บาท

 เบอร์ 6 ราคา 70 บาท

 เบอร์ 7 ราคา 150 บาท

เบอร์ 9 สำหรับรุ่น MT110X 
ราคา 70 บาท

เบอร์ 10 สำหรับรุ่น MT190 MT191
 ราคา 60 บาท

เบอร์ 11 ราคา 70 บาท

เบอร์ 12 ราคา 70 บาท

เบอร์ 14 สำหรับรุ่น MT431 
ราคา 140 บาท

เบอร์ 16 สำหรับรุ่น MT900
 ราคา 210 บาท

เบอร์ 18 สำหรับรุ่น MT958 
ราคา 70 บาท

เบอร์ 31 สำหรับรุ่น MT100 
ราคา 50 บาท

เบอร์ 33 สำหรับรุ่น 2414NB 
ราคา 70 บาท

เบอร์ 34 ราคา 140 บาท

เบอร์ 35 สำหรับรุ่น HM0810 
 ราคา 70 บาท

เบอร์ 36 สำหรับรุ่น HM1201
 ราคา 130 บาท

เบอร์ 37 สำหรับรุ่น 4100NB,N1900B
ราคา 40 บาท

เบอร์ 42 สำหรับรุ่น 9553B
 ราคา 50 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น