วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ตู้เครื่องมือ

ตู้เครื่องมือ TEXAS BULL
5 ลิ้นชัก RCB-5
ราคา 4500 บาท

ตู้เครื่องมือ TEXAS BULL 
7 ลิ้นชัก RBC-7
ราคา 5000 บาท

ตู้เครื่องมือ WURTH 5 ชั้น
พร้อมเครื่องมือ ราคา 56000 บาท
(แถมกล่องเครื่องมือ WURTH)

ตู้เครื่องมือ NETTO 5 ชั้น
มีกุญแจล็อก มีล้อเลื่อน
ราคา 6000 บาท

ตู้เครื่องมือ OKURA
ราคา 3000 บาท

ตู้เครื่องมือ NETTO
4ลิ้นชัก มีล้อ ราคา 3200 บาท

ตู้เครื่องมือ PUMPKLIN 7 ลิ้นชัก
ราคา 10500 บาท

ตู้เครื่องมือ Pumpklin 
พร้อมถาดเครื่องมือ 11 ถาด และ
เครื่องมือ J TECH 177 ชิ้น (ตามรูปด้านล่าง)
ราคา 22500 บาท

เครื่องมือ J TECH
MADE IN JAPAN
ไขควงชุด 10 ตัว ราคา 735 บาท

ถาดเปล่าวางอาไหล่ ราคา 196 บาท
ชุดคีมถ่างแหวน คีมหุบ 4 ชิ้น 875 บ.

ชุดคีม 4 ชิ้น           ราคา1050 บาท
ชุดหกเหลี่ยม T 6 ชิ้น ราคา 700 บ.

ชุดประแจ + หกเหลี่ยม 29 ชิ้น 1302 บ.
ชุดกุญแจเลื่อน + คีม 5 ชิ้น  1050 บาท

ชุดแหวนข้าง 8 ชิ้น  ราคา 875 บาท
ชุดปากตาย 10 ชิ้น ราคา 1190 บาท

ชุดประแจแหวน 10 ชิ้น 1085 บาท 
ชุดบล็อก 4 หุน 27 ชิ้น 2100 บาท
ชุดบล็อก 2 หุน 64 ชิ้น 1890 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น